آیین نامه ها

آیین نامه های آموزشی

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
آیین نامه های دکتری 0 5
آیین نامه های کارشناسی ارشد 0 2
نمایش 2 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه انضباطی دانلود (1,066.7k)
سنوات مجاز تحصیل بدون پرداخت شهریه دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی، دکتری عمومی،کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (ورودی 93 به بعد) و مقطع کارشناسی ارشد (ورودی سال 95 به بعد) دانلود (222.7k)
شیوه نامه دکتری تخصصی ورودی 98-97 و پس از آن به زبان عربی دانلود (570.6k)
اصلاح بند 7، ماده 14 شیوه نامه دکتری تخصصی دامپزشکی (دستیاری) دانلود (71.9k)
شیوه نامة اجرایی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 1400- 1399 و پس از آن دانلود (359.9k)
شیوه نامه تغییر رشته داخلی دانشجویان کارشناسی دانلود (103.2k)
شیوه نامه چگونگی معادل سازی (تطبیق) واحدهای درسی در مقاطع غیرتحصیلات تکمیلی دانلود (209.2k)
شیوه نامه دستیاری دانلود (399.1k)
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دانلود (1,450.4k)
شیوه نامه هایی 97_دانشگاه چمران دانلود (827.3k)
شیوه نامه جدید نگارش پایان نامه ها دانلود (362.7k)
مراحل دفاع از پایان نامه دانلود (13.6k)
شیوه نامه دوره های دستیاری دامپزشکی دانلود (176.6k)
خلاصه مراحل ثبت پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرتال پژوهشگاه مدارک علمی ایران پس از جلسه دفاعیه دانلود (229.4k)
آیین نامه کارشناسی ارشد دانلود (111.6k)
شیوه نامه اجرایی دوره های دستیاری تخصصی دامپزشکی دانلود (176.6k)
شیوه نامه دکتری دانلود (117.0k)
شیوه نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 94 و پس از آن دانلود (309.6k)