آیین نامه ها

آیین نامه های آموزشی

زیر پوشه
پوشه تعداد پوشه‌ها تعداد اسناد
آیین نامه های دکتری 0 5
آیین نامه های کارشناسی ارشد 0 2
نمایش 2 نتیجه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه دستیاری دانلود (399.1k)
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دانلود (1,450.4k)
شیوه نامه هایی 97_دانشگاه چمران دانلود (827.3k)
شیوه نامه جدید نگارش پایان نامه ها دانلود (362.7k)
مراحل دفاع از پایان نامه دانلود (13.6k)
شیوه نامه دوره های دستیاری دامپزشکی دانلود (176.6k)
خلاصه مراحل ثبت پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرتال پژوهشگاه مدارک علمی ایران پس از جلسه دفاعیه دانلود (229.4k)
آیین نامه کارشناسی ارشد دانلود (111.6k)
شیوه نامه اجرایی دوره های دستیاری تخصصی دامپزشکی دانلود (176.6k)
شیوه نامه دکتری دانلود (117.0k)
شیوه نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 94 و پس از آن دانلود (309.6k)