تاریخچه گروه

 

گروه علوم پایه ی دامپزشکی دانشکده ی دامپزشکی اولین و با سابقه ترین گروه آموزشی دانشکده ی دامپزشکی است. این گروه از سال 1356 یعنی سه سال پس از راه اندازی رشته ی دامپزشکی و همزمان با استقلال دانشکده ی دامپزشکی از دانشکده ی کشاورزی به صورت یک گروه مستقل آغاز به کار کرد. افرادی که از ابتدای تشکیل گروه تاکنون مدیریت آن را به عهده داشته اند عبارتند از: دکتر رضایی، دکتر رشیدی، دکتر پاپهن، دکتر نعیم عرفانی مجد، دکتر عباس جلودار، دکتر رضا رنجبر، دکتر رضا فاطمی طباطبایی، دکتر محمود خاکساری مهابادی، دکتر علی شهریاری، دکتر محمدرضا تابنده و دکتر کاوه خزائیل.

 

 

در حال حاضر این گروه از 5 بخش تشکیل شده است:

الف. بخش آناتومی و جنین شناسی

ب. بخش بافت شناسی

ج. بخش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

د. بخش فیزیولوژی

و. بخش فارماکولوژی