ریاست دانشکده

 

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی :  حسین حمیدی نجات 

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی انگل شناسی

مرتبه علمی : استاد

سال تولد : 1351

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی : hamidinejat@yahoo.com

تلفن داخلی : 4000 - 4001

تلفن مستقیم : 33730178-33730180-061

فکس : 33360807

ایمیل ریاست دانشکده :   dean.vet@scu.ac.ir

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی  (RMS)