فناوری اطلاعات دانشکده

 
     

مرکز رایانه  دانشکده دامپزشکی در سال 1380 راه اندازی شد.

مسئول مرکز رایانه  آقای محمد جلالی عزیزپور می باشند


مهمترین خدمات مرکز :  

  • ارائه خدمات اینترنت
  • تعمیر و نگهداری سیستم های رایانه دانشکده و بیمارستان دامپزشکی
  • راه اندازی و تعمیر شبکه
  •  
  • تلفن تماس با مرکز : 4009