رئیس داروخانه دام

 

                  

نام‌ و نام‌خانوادگی: سروش سابیزا
 
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی جراحی و بیهوشی دامپزشکی
 
مرتبه علمی : استادیار
 
محل تولد : خوزستان - شوشتر
 
پست الکترونیکی : s.sabiza@scu.ac.ir
 
تلفن داخلی : 
 
تلفن مستقیم : ۳۳۷۳۰۱۷۸-۳۳۷۳۰۱۸۰-۰۶۱
 
فکس : ۳۳۳۶۰۸۰۷
 
 

داروخانه دام

 

ساعات کار داروخانه بیمارستان دامپزشکی 8 صبح تا 15 بعداز ظهر