تاریخچه کتابخانه دامپزشکی

 

   

کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1356 در ساختمان کوچکی ، که در منتهی الیه دانشکده کشاورزی واقع شده بود آغاز بکار کرد.

هیجده سال بعد ، یعنی در سال 1374 با افتتاح بیمارستان دامپزشکی به علت اینکه دانشجویان دامپزشکی بعد از سال پنجم ملزم به گذراندن دروس کلینیکی و علوم درمانگاهی بودند وبه دلیل نیاز اطلاعاتی اساتید و دانشجویان یک کتابخانه  نیز در بیمارستان با وسعت 250 متر مربع تاسیس شد که در طبقه همکف بیمارستان دامپزشکی قرار داشت و کتابهای کلینیکی را به آن منتقل  نمودند واین در حالی بود  که کتابخانه دانشکده هنوز به فعالیت خود ادامه می داد. مجددا" در سال 1378 دو کتابخانه دانشکده و بیمارستان در هم ادغام شدند . در سال 1380 به دلیل کثرت مراجعان و کمبود فضا ، احساس می شد به فضای بیشتری نیاز است و به این مسئله توجه شد وریاست وقت دانشکده جناب اقای دکتر خواجه با دعوت از دفتر فنی و بررسی ساختمان و گزارش تهیه شده توسط کتابخانه و تطبیق و مقایسه کتابخانه دامپزشکی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی تصمیم گرفتند که کلاسهای ساخته شده در طبقه بالای بیمارستان را تغییر کاربری دهند و تبدیل به کتابخانه گردد.به این ترتیب کتابخانه به طبقه بالای بیمارستان به فضایی به مساحت 585متر مربع انتقال یافت .