پایان نامه

آموزش

 

مراحل اخذ تاریخ دفاع دانشجویان دکترای عمومی و کارشناسی­ ارشد

1-  درخواست کتبی به آموزش دانشکده مبنی بر بررسی واحدها

2- پرینت پایان ­نامه و پروپوزال به تعداد داوران و دانلود و تکمیل فرم تایید دفاع از پایان نامه

3- بارگذاری فایل پایان­ نامه در سامانه مدیریت امور پژوهشی(RMS)

4- دانلود و تکمیل فرم­ تاریخ دفاع (کارشناسی ارشد (فرم یک / فرم دو ) /  دکترای عمومی ) و فرم شماره 3 از سایت دانشکده

تذکر: قبل از جمع­آوری امضا از اساتید راهنما،مشاور و داور  برای قطعی نمودن تاریخ دفاع، به منظور هماهنگی محل برگزاری در تاریخ مورد نظر به بخش پایان نامه ­ها در آموزش دانشکده مراجعه شود

5- تهیه و تکمیل فرم­های صورت جلسه دفاع (کارشناسی ارشد  دکترای عمومی ) (2 نسخه) و ارزیابی (کارشناسی ارشد  /  دکترای عمومی )(به تعداد مجموع اساتید راهنما، مشاور و داوران)

تذکر: فرم­هایPDF به صورت دستی  پر شوند و فرم­های word تایپ شوند.

6- تحویل کلیه فرم­های تکمیل و امضا شده به بخش پایان­ نامه ­ها در آموزش دانشکده حداقل 10 روز قبل از تاریخ دفاع

توجه : دانشجو لازم است قبل از تکمیل فرم­ ها اسامی ناظر و داوران پایان ­نامه را از بخش پایان ­نامه ­ها در آموزش دانشکده دریافت نماید.

لینک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده / پایان نامه / فرم­های دفاع  

 

 

 

مراحل دفاع از پایان­ نامه دانشجویان دکترای تخصصی

 

1- اخذ پذیرش مقاله مستخرج از پایان ­نامه از یکی از مجلات معتبر

2- طرح درخواست دفاع در جلسات گروه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

3- بارگزاری فایل پایان نامه در سامانه ی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه (rms)

4- تهیه پرینت پایان ­نامه، مقاله و پروپوزال (به تعداد داوران)، فرم تاییدیه دفاع، صورتجلسه گروه، مقاله چاپ شده در مجله و اصل پذیرش مقاله ، کارنامه کامپیوتری (با مراجعه به سیستم سما توسط دانشجو)، چکیده فارسی و انگلیسی پایان­نامه به همراه درخواست کتبی مبنی بر انجام دفاع و تحویل آن به بخش پایان نامه در آموزش دانشکده

5- دانلود و تکمیل فرم تاریخ دفاع (فرم یک / فرم دو )و فرم شماره 3 (فاصله زمانی تحویل مدارک تا جلسه دفاع حداقل باید 3 هفته باشد)

تذکر: قبل از جمع­ آوری امضا از اساتید راهنما، مشاور و داور برای قطعی نمودن تاریخ دفاع، به منظور هماهنگی محل برگزاری در تاریخ مورد نظر به بخش پایان نامه ­ها در آموزش دانشکده مراجعه شود .

6- تحویل مدارک بند 3 و 4 به بخش پایان­ نامه­ ها در آموزش دانشکده برای اخذ مجوز دفاع

7- پس از اخذ مجوز دفاع: دانلود و تکمیل فرم­های صورتجلسه دفاع (2 نسخه) و ارزیابی (به تعداد  مجموع اساتید راهنما، مشاور و داوران) و تحویل به بخش پایان نامه­ها در آموزش دانشکده حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع

توجه : دانشجو لازم است قبل از تکمیل فرم­ها اسامی ناظر و داوران پایان­نامه را از بخش پایان ­نامه­ ها در آموزش دانشکده دریافت نماید.

لینک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده / پایان نامه / فرم­های دفاع

نمایشگر یک مطلب

 

 

فرم های قبل از دفاع دکتری عمومی بصورت یکجا

فرم های قبل ازدفاع ارشد بصورت یکجا

فرم های قبل از دفاع دکترای تخصصی بصورت یکجا

 

دانلود صورتجلسه دفاع دکتری تخصصی

دانلود فرم‌ تاریخ‌ دفاع‌ تخصصی

دانلود برگ ارزیابی دانشجویان تخصصی

دانلود گزارش ناظر دفاع تخصص

دانلود صورتجلسه دفاع دکترای عمومی

دانلود برگ ارزیابی دفاع از پایان نامه عمومی

دانلود فرم تاریخ دفاع دکتری عمومی

دانلود صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد

دانلود برگ ارزیابی دانشجویان ارشد

دانلود فرم تاریخ دفاع کارشناسی ارشد

دانلود فرم شماره سه /دانشجویان کارشناسی ارشد و عمومی

دانلودفرم شماره سه / دانشجویان تخصصی

دانلود فرم تایید دفاع از پایان نامه

 

نمونه فرم دفاعیه دکتری عمومی

نمونه فرم صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد

نمونه فرم صورتجلسه دفاع تخصصی

 

نمایشگر یک مطلب

 

از ابتدای سال 1402 کلیه پایان نامه ­ها می بایست علاوه بر صفحه ارزشیابی فارسی، حاوی صفحه ارزشیابی انگلیسی نیز باشند. محل قرارگیری این صفحه در انتهای پایان نامه و بعد از صفحه خلاصه انگلیسی (Abstract) می باشد.

 

ارزشیابی انگلیسی دکترای عمومی دامپزشکی (pdf)

ارزشیابی انگلیسی دکترای عمومی دامپزشکی  (word)

ارزشیابی انگلیسی کارشناسی ارشد (pdf)

ارزشیابی انگلیسی کارشناسی ارشد (word)

ارزشیابی انگلیسی دکترای تخصصی (pdf)

ارزشیابی انگلیسی دکترای تخصصی (word)

ارزشیابی فارسی (Word)