معاون آموزشی دانشکده دامپزشکی

نام‌ و نام‌خانوادگی :   سیدرضا فاطمی طباطبایی

مدرک تحصیلی : دکترای فیزیولوژی

مرتبه علمی : استاد

سال تولد :

محل تولد : اصفهان

پست الکترونیکی : fatemi_r@scu.ac.ir

ایمیل معاونت آموزشی : edu.vet@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 4222

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی  (RMS)