معاون آموزشی فعلی

نام‌ و نام‌خانوادگی :  مهدی زارعی

مدرک تحصیلی : بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

مرتبه علمی : استاد

سال تولد :

محل تولد : شیراز

پست الکترونیکی :  zarei@scu.ac.ir

ایمیل معاونت آموزشی : edu.vet@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 4090

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی  (RMS)