ریاست دانشکده

 
 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : مجتبی علیشاهی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی بهداشت وبیماریهای آبزیان

مرتبه علمی : استاد

محل تولد : تهران

پست الکترونیکی : alishahim@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 4000 - 4001

تلفن مستقیم : 33730178-33730180-061

فکس : 33360807

ایمیل ریاست دانشکده :   dean.vet@scu.ac.ir

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی  (RMS)