آیین نامه های پژوهشی

آیین نامه های پژوهشی

زیر پوشه
اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانلود (10,867.3k)
شیوه نامه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه در اعتبار ویژه پژوهشی سال 1403 دانلود (352.6k)
راهنمای ثبت استناددهی دانلود (846.0k)
آیین نامه‌های معاونت پژوهشی وزارت دانلود (4,380.0k)
آئین نامه جذب محققین پسادکتری دانلود (1,099.5k)
شیوه نامه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه در اعتبار ویژه پژوهشی سال ۱۴۰۲ دانلود (347.0k)
راهنمای ثبت درخواست پایه تشویقی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (rms) دانلود (1,479.3k)
شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی سال ١٤٠١ دانلود (323.7k)
شیوه نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیئت علمی اسفند 1400 دانلود (220.9k)
آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی مردادماه 1400 دانلود (1,192.1k)
دستور العمل اعطای پایه تشویقی دانلود (1,005.7k)
دستورالعمل پایه های تشویقی دانلود (606.5k)
اطلاعیه مجلات JCR دانلود (12.2k)
فایل اکسل شماره 1 مجلات JCR دانلود (26.6k)
فایل اکسل شماره 2 مجلات JCR دانلود (26.7k)
فایل اکسل شماره 3 مجلات JCR دانلود (26.6k)
فایل اکسل شماره 4 مجلات JCR دانلود (26.6k)