خدمات و سرویس

 
 

بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران در سال 1374 آغاز به کار نمود.

 

این بیمارستان از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشند.