مدیریت بیمارستان دامپزشکی

 

                   

نام‌ و نام‌خانوادگی : علی عباس نیکوند

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ

مرتبه علمی : استادیار

سال تولد : 1357

پایه: 5

محل تولد : ایلام، ایوان

پست الکترونیکی : a.nikvand@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 

تلفن مستقیم : ۳۳۷۳۰۱۷۸-۳۳۷۳۰۱۸۰-۰۶۱

فکس : ۳۳۳۶۰۸۰۷

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی  (RMS)