مدیریت بیمارستان دامپزشکی

 

                   

نام‌ و نام‌خانوادگی: بهمن مصلی نژاد

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی طب داخلی دام های کوچک

مرتبه علمی : استاد

محل تولد : فارس - جهرم

پست الکترونیکی : b.mosallanejad@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 

تلفن مستقیم : ۳۳۷۳۰۱۷۸-۳۳۷۳۰۱۸۰-۰۶۱

فکس : ۳۳۳۶۰۸۰۷

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی  (RMS)