آموزش دانشکده

نمایشگر یک مطلب

 

کارکنان آموزش

 

فعالیت های آموزشی
 
۱- ثبت نام اولیه دانشجویان جدید الورود
۲- ثبت دروس نیمسال تحصیلی و ارسال آن به دفتر برنامه ریزی و گروههای مربوطه
۳- ثبت انتخاب واحد کلیه دانشجویان طبق تقویم آموزشی
۴- حذف و اضافه دروس دانشجویان طبق تقویم آموزشی
۵- حذف تکدرس طبق تقویم آموزشی
۶- صدور مرخصی ، معرفی به استاد و ارسال فرم های حذف ترم ، حذف پزشکی ، ماده ۳ و مجوز زیر حد نصاب واحدهای درسی دانشجویان به آموزش کل 
۷- تحویل فرم های میهمانی ، انتقال دائم و تغییر رشته به دانشجویان ذینفع
۸- چک کردن کلاس های درس در موعد مقرر
۹- بررسی و ارسال مدارک فارغ التحصیلی به آموزش کل
۱۰- اعلام آمار دانشجویان فعال در هر نیمسال
۱۱- ارسال نفرات اول تا سوم به دفتر استعداد های درخشان در یک سال تحصیلی
۱۲- ارسال نفرات اول تا سوم دانشجویان شبانه به دفتر آموزش های آزاد جهت دریافت تخفیف
۱۳- ارسال نفر اول فارغ التحصیل به تفکیک رشته جهت ارائه به سازمان سنجش آموزش کشور 
۱۴- اعلام برنامه امتحانات پایان هر نیمسال و ارسال آن به واحدهای مربوطه
۱۵- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان 
۱۶- انجام امور مربوط به حق التدریس و ارسال آن به دفتر برنامه ریزی 
۱۷- محاسبه بدهی دانشجویان نوبت دوم ( شبانه )
۱۸- انجام اموردانشجویی مربوط به کمک هزینه تحصیلی ( وام دانشجویی ) و ...
19- صدور گواهی تدریس اساتید

نمایش اسناد و رسانه‌ها

دروس دوره دامپزشکی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کاتالوگ دروس دکترای عمومی ورودی 96 به بعد دانلود (24,258.5k)
کد دروس پایان نامه و گزیده ای از پایان نامه دانلود (133.3k)
ترم بندی ورودی 95 و ما قبل دانلود (282.2k)
ترم بندی دکتری عمومی از ورودی 97 به بعد (جدید) دانلود (452.2k)
لیست دروس آزمون پیش درمانگاهی دانلود (111.3k)
لیست دروس آزمون علوم پایه دانلود (109.5k)

نمایشگر یک مطلب

 

 
برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال اول 1403-1402 دانلود
 
برنامه امتحانی نیمسال اول 1403-1402 دانلود
 

نمایشگر یک مطلب

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1402-1401   دانلود

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی  ۱۴۰۳-۱۴۰۲  دانلود

 

 

 نمایشگر یک مطلب

 

شماره های تماس آموزش دانشکده دامپزشکی