معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 
 
نام‌ و نام‌خانوادگی :   رحیم پیغان
 
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی  بهداشت و بیماریهای آبزیان
 
مرتبه علمی : استاد
 
سال تولد : 
 
محل تولد : اهواز
 
پست الکترونیکی : peyghan_r@scu.ac.ir
 
ایمیل معاونت آموزشی : edu.vet@scu.ac.ir
 
تلفن داخلی : ۴۰۰۳ - ۴۰۱۶ - ۴۰۷۳