معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : علی شهریاری  

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیوشیمی ، دانشگاه تهران

مرتبه علمی : دانشیار

سال تولد : 1345 

محل تولد : ایذه

پست الکترونیکی : alishhrr@yahoo.com

ایمیل معاونت آموزشی :  research.vet@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 4223

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی  (RMS)