معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : رحیم پیغان

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی  بهداشت و بیماریهای آیزیان

مرتبه علمی : استاد

سال تولد : 

محل تولد : خوزستان - اهواز

پست الکترونیکی : peyghan_r@scu.ac.ir

ایمیل معاونت آموزشی :  research.vet@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 4003 - 4016 - 4073

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی  (RMS) 


 
بهداشت و بیماریهای آیزیان