درباره گروه

تاریخچه گروه

تاریخچه گروه پاتوبیولوژی

گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی یکی از گروه ­های با سابقه طولانی در این دانشکده است و در واقع این گروه همانند پلی است برای دانشجویان دامپزشکی میان علوم پایه و علوم درمانگاهی. در حال حاضر این گروه از 3 بخش تشکیل شده است:

 

الف. بخش میکروب شناسی

بخش میکروب شناسی هم اکنون با 4 عضو ثابت هیأت علمی مشتمل بر 1 استاد و 2 دانشیار، 1 استادیار و یک کارشناس به کار خود ادامه می دهد. این بخش به نوبه خود به قسمت ­های دیگری از قبیل باکتری­ شناسی، ویروس­ شناسی، ایمنی­ شناسی و قارچ­ شناسی تقسیم می­گردد.

در حال حاضر بخش میکروب شناسی در مقاطع دکترای عمومی دامپزشکی، دکترای تخصصی میکروب­ شناسی و دوره Ph.D باکتری­ شناسی دانشجویان فعالی دارد. از مشخصه ­های این بخش ارتباط قابل توجه آن با امور آموزشی و پژوهشی سایر بخش­ها و گروه ­های دانشکده و حتی دانشگاه و نیز سرویس ­دهی در تشخیص نمونه­ های ارسالی می ­باشد.

آزمایشگاههای بخش میکروب شناسی

آزمایشگاه ایمنی شناسی

آزمایشگاه مولکولی

آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی

آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی

آزمایشگاه ویروس

آزمایشگاه قارچ شناسی

 

ب- بخش انگل ­شناسی

بخش انگل­ شناسی نیز دارای 5 عضو هیأت علمی، مشتمل بر 2 استاد، 2 دانشیار و 1 استادیار و یک نفر کارشناس­ است . بخش انگل شناسی شامل قسمت های هلمینتولوژی، تک ­یاخته ­شناسی و بندپاشناسی است و دانشجویان در 4 مقطع تحصیلی در این بخش در حال فعالیت آموزشی و پژوهشی هستند.

این مقاطع عبارتند از: دکترای عمومی دامپزشکی، دکترای تخصصی انگل ­شناسی، دکترای Ph.D انگل­ شناسی و کارشناسی­ ارشد انگل­ شناسی. این بخش نیز در زمینه ­های تحقیقاتی بسیار فعال بوده و ارتباط قابل توجهی از این لحاظ با سایر بخش­ها و گروه­ ها دارد.

این بخش نیز در زمینه­ های آموزشی با سایر گروه ­ها ارتباط قابل توجهی دارد.

بخش انگل ­شناسی در زمینه تشخیص نمونه ­های ارسالی از سایر بخش ­ها و به خصوص بیمارستان دامپزشکی و نیز نمونه ­های ارسالی از مراکز متفاوت استان از قبیل اداره ­های دامپزشکی، اداره کل منابع طبیعی و محیط­ زیست مشارکت فعال دارد.

آزمایشگاههای بخش انگل شناسی

آزمایشگاه دانشجویی

آزمایشگاه روش های تشخیص بیماری های انگلی

آزمایشگاه تحقیقاتی

اتاق کشت

اتاق شستشو

اتاق نگهداری حیوانات

اتاق ترسیم

 

ج. بخش آسیب­ شناسی و کالبدگشایی

با 3 عضو هیأت علمی شامل 3 دانشیار، یک تکنیسین و یک کارشناس مشغول به کار می­باشد. این بخش نیز به قسمت ­های آسیب ­شناسی و کالبدگشایی تقسیم می­ گردد. دانشجویان بخش آسیب­ شناسی در دوره ­های دکترای عمومی دامپزشکی و دکترایPh.D آسیب ­شناسی (روزانه و پردیس) فعالیت آموزشی و پژوهشی دارند. یکی از مشخصه ­های بارز بخش آسیب ­شناسی ارتباط تنگاتنگ آن با بیمارستان دانشکده بخصوص در قسمت کالبدگشایی می­ باشد. از دیگر مشخصه ­های این بخش مشارکت و همکاری فعال در امور آموزشی و پژوهشی سایر بخش­ ها و گروه ­ها است.

بخش آسیب شناسی و کالبدگشایی

آزمایشگاه تهیه مقطع

آزمایشگاه عمومی

سالن کالبدگشایی

 

رشته ها و گرایش های پاتوبیولوژی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کارشناسی ارشد انگل شناسی دانلود (136.3k)
Ph.D. انگل شناسی دانلود (213.0k)
دکتری پاتولوژی دانلود (114.9k)
دکتری باکتری شناسی دانلود (115.9k)