کتابخانه دانشکده دامپزشکی

اخبار کتابخانه

دکتر کوهی رستمی خبر داد: به روزرسانی و افزودن بیش از ۱۳ هزار کتاب جدید در کتابخانه‌ی دیجیتال دانشگاه

دکتر کوهی رستمی خبر داد: به روزرسانی و افزودن بیش از ۱۳ هزار کتاب جدید در کتابخانه‌ی دیجیتال دانشگاه

لیست کتابهای لاتین خریداری شده

لیست کتابهای لاتین خریداری شده

کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی

کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی

سری یازدهم کتب جدید قابل استفاده برای کاربران در پرتال بارگذاری شد.

سری یازدهم کتب جدید قابل استفاده برای کاربران در پرتال بارگذاری شد.

تابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند:

تابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار می کند: "کارگاه آموزشی SPSS پیشرفته 1" (ویژه دانشجویان)

مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات