اطلاعیه پرداخت سنوات شهریه

اطلاعیه پرداخت سنوات شهریه


اطلاعیه پرداخت سنوات شهریه

 

 

 

سنوات مجاز تحصیل بدون پرداخت شهریه دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی، دکتری عمومی،کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (ورودی 93 به بعد) و مقطع کارشناسی ارشد (ورودی سال 95 به بعد)
 
دانلود اطلاعیه