رویدادهای علمی و دفاعیه ها

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف نورایی دانشجوی دکتری آناتومی و جنین شناسی

    جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف نورایی دانشجوی   دکتری آناتومی و جنین شناسی    ...شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکیلا نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکیلا نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی    عنوان ...شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب سیدی آب الوان دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب سیدی آب الوان دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان عنوان مقایسه تأثیر پروبیوتیک­های فاقد و...یک‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدامین صنیعی ­نژاد دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدامین صنیعی­ نژاد دانشجوی   دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان مطالعه آناتومیک و سیالوگرافیک غده‌های...چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا دانشجوی دکتری بافت شناسی مقایسه ای

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا دانشجوی   دکتری بافت ­شناسی مقایسه ­ای   عنوان اثرات   نانو  ...دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

سند الزمات هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی در دانشگا هها

  سند الزمات هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله های  تحصیلات تکمیلی در دانشگا هها  و موسسه های آموزشی و پژوهشی دوشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا امیرخانی دانشجوی دکتری پاتولوژی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا امیرخانی دانشجوی دکتری پاتولوژی دامپزشکی   عنوان بررسی اثرات ژل سلطنتی بر...چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیاوش صحت­ کاشانی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیاوش صحت­ کاشانی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی عنوان ارزیابی   ترمیم   نقیصه­ ی...سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب صفدری دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب صفدری دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی  عنوان بررسی خصوصیات...شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره سبزلون دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره سبزلون دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان ارزیابی تاثیر بوتاکس بر ترمیم ثانویه...یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آرزو امینیان دهکردی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

    جلسه دفاع از پایان نامه خانم آرزو امینیان دهکردی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی  عنوان ...شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیدمحمدامیر سیدصدر دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

    جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیدمحمدامیر سیدصدر دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان اثرات کمپلکس...شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیدرضا هاشمی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیدرضا هاشمی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان بررسی اثر سم بوتولینوم نوع  A ...شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه فعلی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه فعلی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان با عنوان بررسی اثر پیش‌بیهوشی با...یک‌شنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان مقایسۀ اثر تجویز داخل‌استخوانی و...شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای پیمان معصومی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای پیمان معصومی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی عنوان مقایسۀ   اثرات   بیدردی   و...یک‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد پیرکرشک دانشجوی دکتری PhD انگل­ شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد پیرکرشک دانشجوی   دکتری  PhD   انگل ­شناسی عنوان مطالعه مورفولوژیک و ژنتیکی...سه‌شنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی محمدپور دانشجوی دکتری PhD بافت شناسی مقایسه ای

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای  علی محمدپور دانشجوی   دکتری  PhD   بافت شناسی مقایسه ای عنوان ...شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای تورج ضمیرنستا دانشجوی دکتری PhD بافت شناسی مقایسه ای

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای  تورج ضمیرنستا دانشجوی   دکتری  PhD   بافت شناسی مقایسه ای عنوان ...شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم هاجر پاپی دانشجوی دکتری PhD بافت شناسی مقایسه ای

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم هاجر پاپی دانشجوی دکتری  PhD  بافت شناسی مقایسه ای عنوان اثرات نانواکسیدروی  ...شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مائده نقش­ جواهری دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم مائده نقش­ جواهری دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان بررسی اثر بی­حسی اپیدورال، نخاعی...یک‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای یعقوب دوست زنگنه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای یعقوب دوست زنگنه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان بررسی اثرات احتمالی...یک‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکوه سلیمی ­مقدم دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکوه سلیمی ­مقدم دانشجوی   دکتری عمومی دامپزشکی    عنوان مطالعه اثرات...شنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا رشمه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا رشمه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی    عنوان ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد...شنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای ناصر غلامی دانشجوی دکتری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

    جلسه دفاع از پایان نامه آقای ناصر غلامی دانشجوی   دکتری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ   عنوان ...سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام رحیمی­ ساردو دانشجوی دکتری بهداشت و بیماریهای پرندگان

    جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام رحیمی­ ساردو دانشجوی   دکتری بهداشت و بیماریهای پرندگان   عنوان ...سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدنصیر گودرزی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدنصیر گودرزی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان ردیابی باکتری   های اشریشیاکلی...سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای ایوب خادمی­ موگهی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای ایوب خادمی­ موگهی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی    عنوان با عنوان بررسی فراوانی...سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرنوش فخاری دانشجوی دکتری PhD بهداشت مواد غذایی

    جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرنوش فخاری دانشجوی   دکتری  PhD   بهداشت مواد غذایی   عنوان ...پنج‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آیدا رضایی­پور دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم آیدا رضایی­پور دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان ارزیابی تجویز داخل صفاقی مورفین بر...چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسه دفاع آقای کرم اله کیانی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای کرم­ اله کیانی­ نسب دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی  عنوان ...یک‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسترن علیشائی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی

    جلسه دفاع از پایان نامه خانم نسترن علیشائی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی  عنوان بررسی...یک‌شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای ابوالفضل شهریاری دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای ابوالفضل شهریاری دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان بررسی الگوی حساسیت آنتی­بیوتیکی...یک‌شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه خانم محدثه محبی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم محدثه محبی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی  عنوان ارزیابی توانایی تولید...دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکوفه ملک نژاد اهرمی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکوفه ملک­ نژاد اهرمی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی  عنوان بررسی امکان آلودگی به...دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا عباسی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

    جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا عباسی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان اثر بتایین بر بیان واسطه‌های...سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا دارابی دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا دارابی دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی  عنوان بررسی اثر محافظتی  Q10  بر...سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهین صادقی دانشجوی PhD بافت شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهین صادقی دانشجوی PhD بافت شناسی با موضوع اثرات ژل آلوئه ورا و متفورمین بر تغییرات بافتی،...دوشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای امین یوسف­وند دانشجوی دکتری PhD بهداشت مواد غذایی

    جلسه دفاع از پایان نامه آقای امین یوسف­وند دانشجوی   دکتری  PhD   بهداشت مواد غذایی عنوان ...یک‌شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد چراغی­ پور دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

    جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدجواد چراغی­ پور دانشجوی   دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان بررسی اثرات...یک‌شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سروش پارسا دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای سروش پارسا دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان بهینه سازی زیست فرآوری فاکتور رشد...جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علیرضا فراهانی دانشجوی دکتری PhD انگل­ شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علیرضا فراهانی دانشجوی   دکتری  PhD   انگل­ شناسی عنوان تعیین آلودگی به...جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسلم صفری دانشجوی دکتری PhD انگل­ شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسلم صفری دانشجوی   دکتری  PhD   انگل ­شناسی عنوان بررسی اثر درمانی سلول های...جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین یزدخواستی

    جلسه دفاع از پایان نامه آقای معین یزدخواستی دانشجوی   دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی عنوان مطالعه اثرات...یک‌شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای زانا شهابی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای زانا شهابی دانشجوی   دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی عنوان ارتباط برخی شاخص­های...جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسلم صفری دانشجوی دکتری PhD انگل­شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسلم صفری دانشجوی دکتری PhD انگل­شناسی   عنوان   بررسی اثر درمانی سلولهای بنیادی...دوشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای جواد معتمدی دانشجوی دکتری PhD بهداشت و بیماریهای آبزیان

​ جلسه دفاع از پایان نامه آقای جواد معتمدی دانشجوی   دکتری  PhD  بهداشت و بیماریهای آبزیان عنوان بررسی...شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی شهرکی دانشجوی PhD آناتومی و جنین شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی شهرکی دانشجوی PhD آناتومی و جنین شناسی با موضوع  مطالعه مقایسه ای آناتومی عروق بزرگ به وسیله...دوشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پرپوزال آقای حسن صالحوند دانشجوی PhD آناتومی

  جلسه دفاع از پرپوزال آقای حسن صالحوند دانشجوی PhD آناتومی با موضوع  اثر آلاینده های نفتی بر تکوین سیستم ایمنی در جنین و زاده های...دوشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اکرم حاج رحیمی دانشجوی PhD بافت شناسی

    جلسه دفاع از پایان نامه خانم اکرم حاج رحیمی دانشجوی PhD بافت شناسی  با موضوع  اثرات نانو اکسید روی شیمیایی و سبز بر...دوشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۹