رویدادهای علمی و دفاعیه ها

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فریال خنافره جمال دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم فریال خنافره جمال دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی     با عنوان:  تاثیر...یک‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه رضا دژکام دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه رضا دژکام  دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: مطالعه ارتباط تغییرات pH شکمبه با خاصیت...یک‌شنبه، ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای یزدان نظام الاسلامی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای یزدان نظام الاسلامی  دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: ارزیابی رادیوگرافی...سه‌شنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محسن پاک نژاد دانشجوی دکترای بهداشت مواد غذایی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای محسن پاک نژاد  دانشجوی دکترای بهداشت مواد غذایی   با عنوان:  ارزیابی توانایی...دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شهرزاد گیتی جمال دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم شهرزاد گیتی جمال دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی    با عنوان:  ارزیابی یافته های...دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای امین مهدی زاده دانشجوی دکترای انگل شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای امین مهدی زاده  دانشجوی دکترای انگل شناسی   با عنوان:  مطالعه مورفومتریک و...دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حسینی دانشجوی دکترای انگل شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حسینی  دانشجوی دکترای انگل شناسی   با عنوان:  تاثیر استرس اکسیداتیو...یک‌شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای ایوب حسینی دانشجوی دکتری کارشناسی ارشدفیزیولوژی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای ایوب حسینی دانشجوی دکتری کارشناسی ارشدفیزیولوژی    با عنوان:  اثر آلفا پاینن...یک‌شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ارغوان حجازی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

    جلسه دفاع از پایان نامه خانم ارغوان حجازی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی    با عنوان:  ارزیابی...یک‌شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آرزو رجائی دانشجوی دکترای عمومی

    جلسه دفاع از پایان نامه خانم آرزو رجائی  دانشجوی دکترای عمومی   با عنوان: ارزیابی تاثیر آنتی بادی...یک‌شنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضوان سبحانی نسب دانشجوی دکترای بوشیمی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضوان سبحانی نسب  دانشجوی دکترای بوشیمی   با عنوان: بررسی اثر ایمنومتابولیت ایتاکونیک...چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسن رهیج طرفی دانشجوی دکترای کلینیکال پاتولوژی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسن رهیج طرفی  دانشجوی دکترای کلینیکال پاتولوژی     با عنوان:   ...چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید ابراهیم فاضلی مطلق دانشجوی دکترای عمومی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای سید ابراهیم فاضلی مطلق   دانشجوی دکترای عمومی    با عنوان:  ارزیابی...چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصطفی فتحیان بروجنی دانشجوی دکترای عمومی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصطفی فتحیان بروجنی دانشجوی دکترای عمومی با عنوان: حساسیت آنتی­بیوتیکی و حضور ژن برخی...دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سینا سمائی دانشجوی دکترای عمومی

    جلسه دفاع از پایان نامه آقای سینا سمائی  دانشجوی دکترای عمومی    با عنوان:  بررسی ارتباط...یک‌شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسین قنبری دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه حسین قنبری  دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی    با عنوان:  بررسی حضور انتروکوکوس...چهارشنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدمهدی بلوردی دانشجوی دکترای عمومی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدمهدی بلوردی  دانشجوی دکترای عمومی      با عنوان:  شیوع سرمی...سه‌شنبه، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شادی نظری زاده دانشجوی دکتری کارشناسی ارشد فیزیولوژی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم  شادی نظری زاده دانشجوی دکتری کارشناسی ارشد فیزیولوژی   با عنوان:   اثر دی...سه‌شنبه، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم صدف انصاری دانشجوی دکترای عمومی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم صدف انصاری  دانشجوی دکترای عمومی    با عنوان:  مطالعه‌ی مقاطع...چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رسا شینی محراب زاده دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم رسا شینی محراب زاده دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی     با عنوان:  ...شنبه، ۱ بهمن ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه عبدالعزیز حلاق دانشجوی دکتری تخصصی آناتومی و جنین شناسی

  جلسه دفاع از پایان نامه عبدالعزیز حلاق دانشجوی دکتری تخصصی آناتومی و جنین شناسی   با عنوان: مطالعه کالبد شناسی آرایش...دوشنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه محمدجواد قربانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایاننامه محمدجواد قربانی  دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: ارزیابی مقایسه‌ای بین یافته­های...شنبه، ۱۰ دی ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد اسدی ایرایی دانشجوی دکترای تخصصی بیماری­­های داخلی دام­های کوچک

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد اسدی ایرایی  دانشجوی دکترای تخصصی بیماری­­های داخلی دام­های کوچک با عنوان: ارزیابی...پنج‌شنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آقای علی صیدالی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم آقای علی صیدالی   دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: مطالعه انگل­ های دستگاه گوارش...دوشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا سپهری دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا سپهری  دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: مطالعه تجربی اثرات نفروتوکسیک فراکسیون های سم...یک‌شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حسن صالح وند دانشجوی دکتری تخصصی آناتومی و جنین شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه حسن صالح وند دانشجوی دکتری تخصصی آناتومی و جنین شناسی   با عنوان:  اثر آلایندههای نفتی بر تکوین...چهارشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد جواد فروغی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد جواد فروغی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد دامداران...چهارشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه حامد خداپرست دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه حامد خداپرست  دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: اثر سیتاگلیپتین بر تغییرات...چهارشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شادی زراعت کارنژاد دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم شادی زراعت کارنژاد  دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: ارزیابی تغییرات وابسته به سن...چهارشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه خانم صدیقه محمدیان دانشجوی دکترای پاتولوژی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم صدیقه محمدیان  دانشجوی دکترای پاتولوژی با عنوان: ردیابی مولکولی مایکوپلاسما گالیسپتیکوم...چهارشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم پروانه صادقی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم پروانه صادقی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: ارزیابی تجویز داخل وریدی یا موضعی...یک‌شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم آناهیتا معمار دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم آناهیتا معمار دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: ارزیابی آناتومیک و توموگرافی کامپیوتری با...یک‌شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای احسان بدیعی خوزانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای احسان بدیعی خوزانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: مطالعه رگ های اصلی دستگاه گردش خون...یک‌شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای حامد خداپرست دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای حامد خداپرست دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی با عنوان: بررسی اثر سیتاگلیپتین بر تغییرات...چهارشنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۱

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف نورایی دانشجوی دکتری آناتومی و جنین شناسی

    جلسه دفاع از پایان نامه آقای عارف نورایی دانشجوی   دکتری آناتومی و جنین شناسی    ...شنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکیلا نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم شکیلا نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی    عنوان ...شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب سیدی آب الوان دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای مصیب سیدی آب الوان دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان عنوان مقایسه تأثیر پروبیوتیک­های فاقد و...یک‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدامین صنیعی ­نژاد دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدامین صنیعی­ نژاد دانشجوی   دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان مطالعه آناتومیک و سیالوگرافیک غده‌های...چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا دانشجوی دکتری بافت شناسی مقایسه ای

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم سارا دانشجوی   دکتری بافت ­شناسی مقایسه ­ای   عنوان اثرات   نانو  ...دوشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۰

سند الزمات هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی در دانشگا هها

  سند الزمات هدفمندسازی پایان نامه ها و رساله های  تحصیلات تکمیلی در دانشگا هها  و موسسه های آموزشی و پژوهشی دوشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا امیرخانی دانشجوی دکتری پاتولوژی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهرا امیرخانی دانشجوی دکتری پاتولوژی دامپزشکی   عنوان بررسی اثرات ژل سلطنتی بر...چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیاوش صحت­ کاشانی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیاوش صحت­ کاشانی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی عنوان ارزیابی   ترمیم   نقیصه­ ی...سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب صفدری دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب صفدری دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی  عنوان بررسی خصوصیات...شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره سبزلون دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره سبزلون دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان ارزیابی تاثیر بوتاکس بر ترمیم ثانویه...یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آرزو امینیان دهکردی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

    جلسه دفاع از پایان نامه خانم آرزو امینیان دهکردی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی  عنوان ...شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیدمحمدامیر سیدصدر دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

    جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیدمحمدامیر سیدصدر دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان اثرات کمپلکس...شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیدرضا هاشمی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای سیدرضا هاشمی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان بررسی اثر سم بوتولینوم نوع  A ...شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه فعلی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم فرزانه فعلی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان با عنوان بررسی اثر پیش‌بیهوشی با...یک‌شنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی  عنوان مقایسۀ اثر تجویز داخل‌استخوانی و...شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

جلسه دفاع از پایان نامه آقای پیمان معصومی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی

  جلسه دفاع از پایان نامه آقای پیمان معصومی دانشجوی دکتری تخصصی جراحی عنوان مقایسۀ   اثرات   بیدردی   و...یک‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۰