اعضای هیات علمی

علی فضل آرا

علی فضل آرا

علی فضل آرا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 061-33330010-19
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ازاده-سعید تاثیر عسل های شبدر و آویشن خوزستان برالگوی رشد باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس کارشناسی ارشد 1393/07/16
بهاره ایزدی بررسی باقیمانده‌ تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در برخی نمونه عسل های مصرفی در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1391/08/02
علی بهادری راد بررسی مقایسه ای روش های امپدانس‏‏، کروموژنیک و مرجع در شناسایی آلودگی به استافیلوکوکوس آرئوس در مواد غذایی کارشناسی ارشد
فروغ جافری مدل سازی ریاضی تراکم میکروبی بر اساس مقاومت الکتریکی در گوشت ماکیان و بررسی تطابق آن با TVN کارشناسی ارشد 1390/09/16
مجتبی حقی کرم اله تاثیر اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis)بر سمیت کبدی القایی با ان- نیترو دی اتیل آمین در رت کارشناسی ارشد 1391/11/23
علی خاتمی‌نیا بررسی مقایسه‌ای وضعیت بهداشتی (کلی‌فرم، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس) کره‌های صنعتی با روشهای استاندارد مرجع و امپدانس کارشناسی ارشد 1385/01/01
حسن دلفان اثرات انفرادی و ترکیبی آب الکترولیز شده خنثی و اسید استیک برمدت زمان ماندگاری و خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله بوقلمون در شرایط نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد 1394/07/28
پگاه رستمی سلیمانی مطالعه تاثیر ضد میکروبی اسانس گیاه زیره سبز بر باکتری لیستریا منوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی کارشناسی ارشد 1389/06/27
ازاده رشیدی مهر ارزیابی مدت زمان ماندگاری برگر مرغ بهینه شده با سوریمی و اسانس های گیاهی تحت شرایط مختلف بسته بندی دکتری 1398/04/10
راضیه زنگنه مدل سازی ریاضی تراکم میکروبی بر اساس مقاومت الکتریکی در گوشت چرخ شده و بررسی تطابق آن با pH و TVN کارشناسی ارشد 1397/10/15
محمدحسن سلیم مقدم بررسی مقایسه ای روش های امپدانس‏‏، کروموژنیک و مرجع در شناسایی آلودگی کلی فرمی و اشریشیا کلی در مواد غذایی کارشناسی ارشد 1394/08/05
فرزانه سنگ تراش بررسی کیفیت آب‌های بسته‌بندی شده از نظر میزان سختی، شمارش کلی میکروبی و آلودگی احتمالی به کلی فرم‌ها و مقایسة آنها با استانداردهای ملی کارشناسی ارشد 1384/01/01
لیلا سهرابی ارزیابی مقایسه ای آلودگی به کلی فرم و اشریشیاکلی در مواد غذایی با استفاده از محیط های کروموژن مختلف و تطابق آن ها با روش مرجع کارشناسی ارشد 1397/12/07
نسرین سوخته زار بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در گوشت مرغ، بوقلمون و شترمرغ عرضه شده در اهواز و و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها کارشناسی ارشد 1396/11/03
سینا شیری ارزیابی آلودگی به اشرشیاکلی به عنوان شاخص کلی فرم‌ها در خامه‌های غیرپاستوریزه و خامه‌های قنادی در سطح شهر اهواز کارشناسی ارشد 1384/01/01
محسن شهبازی نژاد بررسی انتروتوکسین زایی تعدادی از جدایه های استافیلوکوکوس آرئوس با منشاء مواد غذایی با روش PCR کارشناسی ارشد 1391/10/10
مهدی طاهری بررسی میزان آلودگی به استافیلوکوکوس آرئوس در سمبوسه‌های عرضه شده در سطح شهر اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
نسترن علیشایی بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیر گوسفند و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها کارشناسی ارشد 1399/12/26
زهرا غفوری اثرات ضدمیکروبی نانوامولسیون امگا 3 در برابر بیوفیلم تولیدی توسط استافیلوکوکوس اورئوس و بررسی کاربری آن در غنی سازی شیر پاستوریزه کم چرب دکتری
بتول غنی زاده کارایی تاثیر آب الکترولیز شده خنثی (Neutral Electrolyzed Water) بر روی برخی از باکتری های بیماریزای غذایی در دما و زمان های مختلف کارشناسی ارشد 1393/09/18
ارزو فتاحیان دهکردی بررسی اثر پوشش خوراکی کیتوزان و اسانس نانوکپسوله زیره سبز بر ماندگاری گوشت گوساله در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و تلقیح تجربی با اشرشیاکلی. دکتری 1399/11/18
زهرا فرهادوند تاثیر پوشش ژلاتین- اسانس نعناع بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله مرغ تازه تحت شرایط بسته بندی هوازی و اتمسفر اصلاح شده کارشناسی ارشد 1398/10/01
یوسف قادربیگی بررسی مقایسه ای روش کشت مستقیم و غنی سازی در جداسازی و تشخیص یرسینیا انتروکولیتیکا از گوشت گاو، گوسفند و بز عرضه شده در اهواز کارشناسی ارشد 1395/07/24
سپیده کیانی قلعه سرد تاثیر پوشش کاراگینان- اسانس پونه کوهی بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی فیله مرغ تازه تحت شرایط بسته بندی هوازی و اتمسفر اصلاح شده کارشناسی ارشد 1398/08/14
طاهره کریمی تاثیر پوشش کیتوزان - رزماری برخصوصیات میکروبی و شیمیایی فیله ماکیان در شرایط یخچالی کارشناسی ارشد 1393/06/30
رحیم کریمی اباپین بررسی عسل‌های بازار اهواز از نظر وجود دیاستاز، قند تجارتی و میزان اسیدیته کارشناسی ارشد 1383/01/01
فاطمه کریمیان بررسی باقیمانده‌ تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در تخم مرغ های مصرفی در منطقه اهواز کارشناسی ارشد 1392/07/17
الناز لک مطالعه تاثیر ضدمیکروبی گیاهان آویشن شیرازی، زیره و نعنا بر باکتری E.coli O_157:H_7 در سوپ تجاری عصاره مرغ دکتری 1386/01/01
مریم لویمی بررسی میزان خاکستر، کلریدسدیم(نمک طعام) و ترکیبات نیتریت در سوسیس و کالباس‌های حرارت دیده و مقایسة آن با استانداردهای ملی کارشناسی ارشد 1384/01/01
ناهید متقیان حسونی طراحی مدل پیشگوی بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی (امپدانس) و بررسی تطابق آن با اسیدیته قابل تیتر شیر کارشناسی ارشد 1390/07/27
جمال ملک زاده تاثیر مدت زمان مواجه با آب الکترولیز شده خنثی بر کاهش آلودگی به سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیاکلی در پوست و فیله ماکیان تازه کارشناسی ارشد 1394/06/29
شکوفه ملک نژاد اهرمی بررسی امکان آلودگی به اشریشیاکلی O157:H7 در شیر گوسفند مصرفی و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها کارشناسی ارشد 1399/12/27
احمد موالی زاده بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیر خام گاو عرضه شده در اهواز کارشناسی ارشد 1395/06/31
احمد موالی زاده تاثیر پوشش کیتوزان بر مدت زمان ماندگاری تیمار بهینه فیله مرغ متاثر از حالات ترکیبی و انفرادی مواجهه با نایزین و اسانس رزماری ( معمولی و نانوامولسیون) در شرایظ نگهداری در یخچال دکتری
فروغ مولایی تاثیر پوشش ژلاتین - آویشن شیرازی برخصوصیات میکروبی و شیمیایی فیله شتر مرغ در شرایط یخچالی کارشناسی ارشد 1394/06/30
نرگس نقوی ارزیابی بهداشتی همبرگرهای معمولی و ممتاز سطح شهر اهواز از نظر برخی پارامترهای میکروبی و مقایسة‌ آنها با استانداردهای ملی کارشناسی ارشد 1384/01/01
اشرف‌السادات نوری بررسی و شمارش آنتروکوک‌ها در بستنی‌های غیرپاستوریزه مصرفی در اهواز به روش مرجع و تطابق آن با تکنیک امپدانس و طراحی الگوی ریاضی مربوطه کارشناسی ارشد 1384/01/01
شکیلا نوروزی بررسی آلودگی احتمالی به اشریشیا کلی O157:H7 در تخته های برش قصابی ها و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها کارشناسی ارشد
فاطمه نوروزی بررسی مقایسه ای مدل های پیشگوی بار میکروبی بر پایه امپدانس در بستنی های ساده و کاکائویی تولیدی به روش سنتی و صنعتی کارشناسی ارشد 1393/02/20
سمیه نوروزی بلداجی بررسی حضور ژن مقاومت به متی سیلین(mecA) در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس با منشا مواد غذایی در شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/07/05
راضیه هاشمیان ارزیابی مقایسه ای روش های شناسایی آلودگی کلی فرمی و اشریشیا کلی در آب با استفاده از محیط های امپدانس‏‏، فلوروژن و مرجع کارشناسی ارشد 1394/07/21
 
نمایش 8 نتیجه
از 1
شماره تماس: 061-33330010-19
پست الکترونیکی: