مراسم گرامیداشت زنده یاد علی بیت‌جادر در محوطه دانشکده دامپزشکی با حضور همکاران دانشگاهی و خانواده مرحوم

مراسم گرامیداشت زنده یاد علی بیت‌جادر در محوطه دانشکده دامپزشکی با حضور همکاران دانشگاهی و خانواده مرحوم


مراسم گرامیداشت زنده یاد علی بیت‌جادر در محوطه دانشکده دامپزشکی با حضور همکاران دانشگاهی و خانواده مرحوم

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :