قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۰ برای دریافت گواهی الکترونیک واکسیناسیون

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۰ برای دریافت گواهی الکترونیک واکسیناسیون


قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۰ برای دریافت گواهی الکترونیک واکسیناسیون

 

به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۴۰۰ دانشگاه شهید چمران اهواز می‌رساند، در راستای برنامه‌ریزی برای تشکیل کلاس‌های حضوری نیم‌سال جاری، درخواستی با عنوان "بارگذاری لینک کارت واکسن" در مدیریت درخواست های سامانه های سما ایجاد شده است.
 
ضروری است دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۱۴۰۰، لینک گواهی الکترونیک واکسیناسیون خود را حداکثر تا روز یکشنبه ۲۵ مهرماه در این درخواست ثبت و ارسال نمایند. 
 
نشانی سامانه: https://vcr.salamat.gov.ir/fa