شماره‌ی جدید نشریه‌ی دانشجویی «بیووِت» منتشر شد

شماره‌ی جدید نشریه‌ی دانشجویی «بیووِت» منتشر شد


شماره‌ی جدید نشریه‌ی دانشجویی «بیووِت» منتشر شد

 

 

شماره‌ی جدید نشریه‌ی دانشجویی «بیووِت»، فصلنامه‌ی علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی علوم پایه و پاتوبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، «مصاحبه با دکتر محمد خسروی»، «سگ‌های موادیاب»، «کم‌کاری تیروئید در سگ‌ها»، «روش‌های تشخیص تریپانوزوما اوانسی»، «ایمونواسی» و «ایمونوفلورسانس» از جمله مطالب و مقالاتی است که در این شماره می‌خوانیم.

نشریه‌ی «بیووِت» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی علوم پایه و پاتوبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز، مدیر مسئولی شهرزاد گیتی ‌جمال، سردبیری حورا شوشتری و هیئت تحریریه «نگار افتخار، نگار بابایی، آناهیتا برزگران، محمد پاکجان، شیرین جلیلیان، مبین حقی، مهسا خادمی، فریال خنافره، حورا شوشتری، عباس شهبازی، شهرزاد گیتی جمال، پریا مهر افروز و زهرا همایون‌نژاد»، به‌صورت دوماه‌نامه علمی تخصصی منتشر می‌شود.

برای مشاهده‌ی نشریه اینجا کلیک نمایید.

آدرس کوتاه :