زمان نام‌نویسی و مصاحبه‌ی جاماندگان مصاحبه‌ی تخصصی دکتری ۱۴۰۱

زمان نام‌نویسی و مصاحبه‌ی جاماندگان مصاحبه‌ی تخصصی دکتری ۱۴۰۱


زمان نام‌نویسی و مصاحبه‌ی جاماندگان مصاحبه‌ی تخصصی دکتری ۱۴۰۱

 

 

به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به نام‌نویسی و ارسال مدارک در سامانه‌ی مربوطه نشده‌اند و یا علی‌رغم نام‌نویسی به هر دلیل موفق به شرکت در مصاحبه در موعد مقرر نگردیده‌اند می‌رساند، این داوطلبان می‌توانند از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ برای نام‌نویسی، بارگذاری مدارک، پرداخت هزینه‌ی نام‌نویسی و دریافت کارت شرکت در جلسه‌ی مصاحبه، به سامانه‌ی ارسال مدارک دانشگاه شهید چمران اهواز به نشانی https://interview.scu.ac.ir مراجعه نمایند و یا در صورت نام‌نویسی قبلی و عدم شرکت در زمان مقرر، به جدول زمان‌بندی جاماندگان مصاحبه در انتهای این اطلاعیه مراجعه نمایند.

برای مشاهده‌ی اطلاعیه زمان‌بندی نام‌نویسی اینجا کلیک نمایید.

آدرس کوتاه :