جلسه دفاع از پایان نامه خانم مائده نقش­ جواهری دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مائده نقش­ جواهری دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی


جلسه دفاع از پایان نامه خانم مائده نقش­ جواهری دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

 

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مائده نقش­ جواهری دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی 

عنوان

بررسی اثر بی­حسی اپیدورال، نخاعی و ترکیب اپیدورال و نخاعی بر متغیرهای قلبی تنفسی و بی­دردی پس از عمل در سگ­های تحت عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان

روز و ساعت و تاریخ جلسه

پنجشنبه  1400/4/31 ساعت 14

لینک برگزاری به آدرس

https://webinar.bisturi.vet/ch/defa2