جلسه دفاع از پایان نامه آقای یعقوب دوست زنگنه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای یعقوب دوست زنگنه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی


 

جلسه دفاع از پایان نامه آقای یعقوب دوست زنگنه دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی 

عنوان

بررسی اثرات احتمالی روغن های گیاهی وحیوانی بر بافت بیضه موش صحرایی

 

روز و ساعت و تاریخ جلسه

سه ­شنبه   1400/4/29 ساعت 12:30

لینک برگزاری به آدرس

https://webinar.bisturi.vet/ch/defa2

 

 

]]>