آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی


آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

 

 

برای مشاهده‌ی کتابچه‌ی آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی اینجا کیک نمایید.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به نشانی www.inifa.ir مراجعه نمایید.

کتاب نفوذ فناوری و نوآوری در شرکت‌های بزرگ (جلد اول) را اینجا مشاهده کنید.

 

آدرس کوتاه :