اعضای هیات علمی

محمد نوری

محمد نوری

محمد نوری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اکبر ارفعی آخوله اثر امپروزاول بر جذب ایمونوگلوبولین های آغوز در بره دکتری 1391/04/19
سیدارمان ال محمد بررسی اثر پلت آهسته رهش مس بر میزان مس و سرولوپلاسمین خون و سیمای هماتولوژیک گوسفندان و بره های آنها کارشناسی ارشد 1399/07/30
آرش امیدی ارزیابی اثرات اریترومایسین و جنتامایسین بر میزان تخلیه شیردان گوساله‌های شیرخوار با استفاده از روش جذب استامینوفن دکتری 1385/01/01
باباای ابراک-علیرضا تأثیر افزایش زمان و کاهش دمای گرمادهی آغوز بر میزان ایمونوگلوبولین تام آن کارشناسی ارشد 1396/12/14
بازیار-حسن بررسی امکان جداسازی و شناسایی ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک از موارد مظنون به این بیماری در ایران دکتری 1398/07/15
حمیدرضا باغبانیان ‏بررسی شیوع سرمی آلودگی به ویروس های اسهال ویروسی گاوان، تورم عفونی بینی و نای گاو و تب بی دوام گاو در شترهای استان خوزستان کارشناسی ارشد 1396/07/07
الهام پورمحسنی نسب تعیین فصلی سرمی منیزیوم، کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز در خون گوسفند در ملاثانی-اهواز کارشناسی ارشد 1386/01/01
چهارتنگی-ایمان مقایسه اثر بلوس آهسته رهش کلسیم و مکمل خوراکی کلسیم کلراید در پیشگیری از هیپوکلسمی تحت بالینی و عوارض آن در گاوهای هولشتاین کارشناسی ارشد 1396/11/23
سروش حسن پورامیرابادی تاثیر مکمل خوراکی 25-هیدروکسی ویتامینD3 و بولوس کلرید کلسیم همراه با جیره آنیونیک در پیشگیری از هیپوکلسمی بالینی و تحت بالینی در گاو دکتری 1398/06/25
ایوب خادمی موگهی ارزیابی مقایسه ای دو شکل بولوس و کپسول ژلاتینی کلرید پتاسیم در درمان هایپوکالمی گاوهای شیری هلشتاین در اوج تولید شیر کارشناسی ارشد 1400/04/08
غلامرضا دهنوئی زاده کازرونی بررسی تغییرات فصلی مس و سرولوپلاسمین خون گاوها و میزان مس، مولیبدنوم، گوگرد و آهن جیره مصرفی در گاوداری ها و مراتع اطراف شهرستان شیراز از استان فارس. کارشناسی ارشد 1391/04/20
ایمان ربیعی بررسی شیوع نقصان انتقال غیرفعال ایمنی در گوسالههای نوزاد در برخی از گاوداری های اصفهان کارشناسی ارشد 1393/08/03
حدیث رحمت الهی تشخیص آنتی بادی های ویروس های آنفلوانزای( A (H1N1, H3N2) در گاو و گاومیش در کشتارگاه شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1391/07/11
اریا رسولی‌فتح‌اباد بررسی فعالیت غده تیروئید و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم گاوان هلشتاین در دو فصل گرم و سرد در شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
امیرپرویز رضایی‌صابر بررسی فراوانی سندروم کبد چرب در گاوهای شیری ارجاعی به کشتارگاه اهواز دکتری 1386/01/01
زکیان-امیر تأثیر گرمادهی آغوز گاو بر انتقال ایمنی غیر فعال و شاخص های رشد و سلامت گوساله های هلشتاین دکتری 1395/06/31
محمدرضا شیرازی تأثیر امپرازول و پنتوپرازول بر میزان جذب ایمونوگلوبولین ها در گوساله های نوزاد دکتری 1390/03/28
میر حامد شکریان بررسی اثر محرومیت غذایی بر پارامترهای لیپیدی و وضعیت اکسیدان/آنتی اکسیدان درکبد و سرم گاومیش دکتری 1392/12/17
محمدرضا صلاحی بررسی اثر پلت آهسته رهش کبالت بر میزان ویتامین ب 12 خون و سیمای هماتولوژیک گوسفندان و بره های آنها کارشناسی ارشد 1399/07/29
عصارزاده-امین تاثیر گرمادهی آغوز گاو بر کیفیت آغوز و زنده مانی مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس کارشناسی ارشد
روزبه علی بالازاده یامچلو بررسی جذب ایمونوگلوبولین G آغوز در گوساله های نوزاد کارشناسی ارشد 1394/02/29
ناصر غلامی ارزیابی پاسخ سرولوژیکی به واکسن تب برفکی در گاوهای شیری آلوده به ویروس لوسمی گاو دکتری 1400/04/02
فرامرزیان-کوکب نسبت انسولین به گلوکاگون و ارتباط آن با سیمای متابولیکی گاوهای شیری در دوره انتقالی دکتری 1395/06/15
سمیه فروزانفر اثر گلیسینات مس 2 درصد تزریقی روی وضعیت مس و سرولوپلاسمین گوسفند کارشناسی ارشد 1398/12/20
سیدمرتضی قریشی اثر سیزاپراید، بتانکول و اریترومایسین در جذب ایمونوگلوبولینهای آغوز درگوساله های نوزاد دکتری 1393/10/24
مجتبی کریمی بررسی فصلی مس خون و کبد گاومیش و مس، مولیبدنوم و گوگرد علوفه و خاک در کشتارگاه و مراتع اطراف اهواز کارشناسی ارشد 1381/01/01
هادی کلانتر مطالعه ی کشتارگاهی سطح سرمی هورمون های T3 وT4 مادر و جنین و ارتباط آنها با ضایعات هیستوپاتولوژیک غده تیرویید در گوسفندان شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1390/11/25
کمال الدین-عباس بررسی مقایسه ای اثرات بلوس کلرور کلسیم و بلوس فورمات کلسیم در پیشگیری از هیپوکلسمی پس از زایمان در گاو های شیری کارشناسی ارشد
سحر محسنی پارسا بررسی شیوع سرمی آلودگی به ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک در شترهای استان خوزستان کارشناسی ارشد 1394/02/21
خلیل میرزاده بررسی تغییرات هورمون‌های تیروئیدی با تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت تیروئید در گوسفندان ارجاع شده به کشتارگاه اهواز در فصول تابستان و زمستان دکتری 1384/01/01
میثم مروجی تأثیر تزریق وریدی محلول های هایپرتونیک در تخلیه شیردان گوساله های نوزاد با استفاده از روش جذب استامینوفن دکتری 1391/12/06
سیدعلی موسوی راد اثرات تجویز ویتامین D بر پاسخ ایمنی به واکسن ابله گوسفندی در گوساله دکتری
مصطفی نیک بخت بررسی اثر پلت آهسته رهش سلنیوم بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز سرم و سیمای هماتولوژیک گوسفندان و بره های آنها کارشناسی ارشد 1399/08/10
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: