جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی


جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

 

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعید غلامی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی 

عنوان

مقایسۀ اثر تجویز داخل‌استخوانی و داخل‌وریدی میدازولام-کتامین بر پارامترهای بالینی، قلبی-ریوی و هماتولوژی در سگ

روز و ساعت و تاریخ جلسه

دوشنبه   22/6/1400 ساعت10  

لینک برگزاری به آدرس

https://webinar.bisturi.vet/ch/defa1