14 مهر روز ملی دامپزشکی گرامی باد

14 مهر روز ملی دامپزشکی گرامی باد


14 مهر روز ملی دامپزشکی گرامی باد

 

 

 

 

روز ملی دامپزشکی را به تمام همکاران جامعه دامپزشکی در بخش خصوصی و دولتی و همچنین بهره‌برداران خدمات دامپزشکی تبریک می گوییم.