قابل توجه دانشجویان متقاضی امتحان علوم پایه (پیش ­درمانگاهی)

قابل توجه دانشجویان متقاضی امتحان علوم پایه (پیش ­درمانگاهی)


قابل توجه دانشجویان متقاضی امتحان علوم پایه (پیش ­درمانگاهی)

 

قابل توجه دانشجویان متقاضی امتحان علوم پایه (پیش ­درمانگاهی)

 

دانشجویان محترمی که قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 باید امتحان پییش درمانگاهی را بگذرانند لازم است درخواست خود را حداکثر تا 15 مرداد ماه 1400 از طریق سامانه درخواست ها ارسال نمایند. در غیر اینصورت قادر به شرکت در امتحان نخواهند بود. ضمناً بررسی رسیدن واحدها به سقف امتحان بر عهده دانشجو می­باشد.