اعضای هیات علمی

صالح اسماعیل زاده

صالح اسماعیل زاده

صالح اسماعیل زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 0611-3330010-9, 4128
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییطرح های بنیادیمقالاتمقالات (از کنفرانس)
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه