اعضای هیات علمی

صالح اسماعیل زاده

صالح اسماعیل زاده

صالح اسماعیل زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 0611-3330010-9, 4128
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییطرح های بنیادیمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارش احمدی رهنمون بررسی هیستوپاتولوژیک و باکتریولوژیک آنتروتوکسمی در گوسفند و ارزیابی میزان محافظت کنندگی واکسن تجاری در مقابل جدایه های بومی کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ D دکتری
علی اسدی بررسی اثر عصاره هیدرالکلی جوز هندی بر روماتیسم مفصلی تجربی در رت (موش صحرای) کارشناسی ارشد 1388/10/16
پویا اشکیانی جستجوی ویروس آدنوکارسینوم ریوی در مایعات لاواژ نایژه ای-آلوئولی گوسفند در کشتارگاه اهواز با استفاده از PCR کارشناسی ارشد 1391/04/21
معصومه اکبری‌کیان ردیابی توکسوپلاسما گوندای در پنومونی بینابینی گربه با استفاده از روش ایمیونوپراکسیداز غیر مستقیم کارشناسی ارشد 1389/08/02
عفت بمانی ردیابی منهیمیا همولیتیکا در برونکوپنومونی گوسفند با استفاده از روش ایمیونوپراکسیداز غیرمستقیم در کشتارگاه اهواز کارشناسی ارشد 1391/03/31
مریم ثقفیان بررسی پاتولوژیک ضایعات کلیوی احتمالی و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون متعاقب تزریق سم عقرب بوتتوس‌سالسئی در موش‌های صحرایی کارشناسی ارشد 1384/01/01
غلامعباس حمزه بررسی پاتولوژیک ضایعات مشاهده شده درکلیه سگهای ولگرد کارشناسی ارشد 1379/01/01
علی خدائی بررسی پاتولوژیک ضایعات کلیه درگربه‌های اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
اناهیتا رضایی بررسی ضایعات پاتولوژیک دستگاه تنفسی در گربه‌های ولگرد اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
سام شجاعی ارانی بررسی پاتولوژیک ضایعات کبد در گربه‌های شهر اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
صفیه شهوازی بررسی ارتباط احتمالی بین ضایعات کبدی و تغییرات پلی آمین ها در گاوهای آلوده به انگل فاسیولا کارشناسی ارشد 1396/07/12
عاطفه صباغ بررسی فراوانی و تعیین انواع ضایعات ریوی گوسفند درکشتارگاه اهواز کارشناسی ارشد 1388/06/21
مریم عزتی گیوی تاثیر استفاده از عصاره بره موم بر قدرت استخوان سازی ماتریکس روی استخوان فوق سری رت کارشناسی ارشد 1389/06/28
بهناز فرخندگان اثرات سطوح مختلف ویتامین E جیرۀ غذایی بر جراحات هیستوپاتولوژیک ناشی از آیمریا تنلا در جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
عالیه قاسم زاده بررسی هیستوپاتولوژی بیماری آدنوکارسینوم ریوی گوسفند و جستجوی ویروس JSRV در کشتارگاه اهواز کارشناسی ارشد 1392/11/30
مهنوش منجزی بررسی پاتولوژیکی ضایعات کلیوی مایکان ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
نرگس نوروزیه ردیابی تک یاخته توکسوپلاسما گوندای در پنومونی بینابینی گربه با استفاده از nested PCR کارشناسی ارشد 1390/08/07

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه