اعضای هیات علمی

محمدرحیم حاجی حاجیکلائی

محمدرحیم حاجی حاجیکلائی

محمدرحیم حاجی حاجیکلائی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3360078
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییطرح های بنیادیکتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه