اعضای هیات علمی

محمدرحیم حاجی حاجیکلائی

محمدرحیم حاجی حاجیکلائی

محمدرحیم حاجی حاجیکلائی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3360078
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییطرح های بنیادیکتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن اخوندی ارزیابی الیزای خانگی در تشخیص آلودگی سرمی به ویروس اسهال ویروسی گاو در گاومیش کارشناسی ارشد 1394/06/30
ندا ارجمندی مقایسه کیت تجاری الیزا با خنثی سازی سرم در تشخیص آلودگی به هرپس ویروس تیپ 1 در گاومیش کارشناسی ارشد 1394/07/20
مهدی اسلامی ویسری بررسی تابلوی خونی گوسفندان زل مازندران و تغییرات آن برحسب سن وجنس کارشناسی ارشد 1380/01/01
مهران اکبری بررسی سرولوژیکی آلودگی به ویروس لوکوز گاوی در گاوهای شهرستان اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
مهدی امیر سلیمانی بررسی کشتارگاهی آلودگی به مایکوباتریوم پاراتوبرکولوژیس در گاو و گاومیش در اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
کورش برجسته سرواپیدمیولوژی عفونت های پستی ویروسی در گوسفند و بز در استان خوزستان با استفاده از روش های خنثی سازی ویروس و یک الیزای رقابتی خانگی دکتری 1397/10/19
عبدالرحیم پاریاب بررسی سرولوژیکی نئوسپوروزیس در گاومیش‌های کشتارشده در کشتارگاه اهواز کارشناسی ارشد 1385/01/01
زهرا پورفتحی بررسی اثرات احتمالی پروپرانولول برروی تغییرات قلبی حاصل از مسمومیت تجربی با خرزهره کارشناسی ارشد 1381/01/01
افشین جعفری دهکردی مقایسة محلول‌های هیپرتونیک و ایزوتونیک بی‌کربنات سدیم در درمان اسیدوز لاکتیک تجربی شکمبه درگوسفند دکتری 1385/01/01
جنامی-رضا بررسی ارتباط بین آلودگی سرمی به مایکوباکتریوم آویوم زیر گونه پاراتوبرکلوزیس و دفع باکتری از طریق مدفوع در گوسفند کارشناسی ارشد 1397/12/11
فردوس چنگیزی بررسی سرولوژیکی آلودگی به ویروس لکوز گاوی در گاومیش های ارجاعی به کشتارگاه اهواز کارشناسی ارشد 1393/11/29
محمد حیدری قادیکلانی بررسی سرمی لپتوسپیروز در اسب و الاغ اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
شبنم حمزه بررسی یافته‌های بالینی، الکتروکاردیوگرافی و پاتولوژیک مسمومیت تجربی با خرزهره در گوسفند کارشناسی ارشد 1382/01/30
ساره رضایی تعیین ارتباط بین شیوع سرمی لپتوسپیروز با حضور سروتیپهای بیماری‌زا لپتوسپیرا در ادرار گوسفند و بز در شهرستان اهواز دکتری 1395/03/05
ساره رضایی اثرات پرهیز غذایی بر روی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم و کبد در گاو کارشناسی ارشد 1389/11/06
ساناز رویشدزاده ): بررسی سرمی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم پاراتوبرکولوزیس در گوسفندان استان خوزستان کارشناسی ارشد
صفایی فیروزابادی-محمدصادق مقایسۀ اثرات تغییر جیرۀ غذایی از علوفه به کنسانتره روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، سکوم و مدفوع و جمعیت باکتریایی سکوم در اسب دکتری 1396/07/11
داریوش غریبی بررسی سرولوژیکی لپتوسپیروز در گوسفندان اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
مجتبی غلامیان بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش اسب های استان خوزستان کارشناسی ارشد 1393/11/29
افشین فردبیجارکناری بررسی کشتارگاهی آلودگی به مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوژیس در گوسفند و بز دراهواز کارشناسی ارشد 1381/01/01
سیدمحمدباقر قاسمی اسماعیل کلائی بررسی تغییرات عیار سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم خون در گوسفندان زل مازندران در رابطة‌ با فصول، جنس و سن کارشناسی ارشد 1380/01/01
مجتبی کشاورزی ینگابادی بررسی سرولوژیکی لپتوسپیروز در بز اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
محمدمهدی کمیلیان جستجوی آنتی‌بادی برعلیه لپتوسپیرا در بین مردم اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
فاطمه مامی بررسی فراوانی عفونت پایدار به ویروس اسهال ویروسی گاو در گاومیش های ارجاعی به کشتارگاه اهواز کارشناسی ارشد 1389/08/15
علی مراد مسعودی بررسی تأثیر اکسی تتراسایکلین بر روی مقادیر سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم در گاو کارشناسی ارشد 1389/11/24
علیرضا نفیسی مظفر بررسی سرولوژیک آلودگی به لپتوسپیرا در اسب های تهران کارشناسی ارشد 1391/10/25
علی عباس نیکوند ارتباط بین عفونتهای باکتریایی دستگاه ادراری و ضایعات هیستوپاتولوژیک کلیه و مثانه در گاومیش رودخانه ای دکتری 1392/12/19
نرگس هدایت اثرات اسیدوزلاکتیک تجربی شکمبه بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون گوسفند کارشناسی ارشد 1385/01/01
نگار هدایت امکان فعال سازی مجدد عفونت نهفته به هرپس ویروس تیپ 1 گاوی و یا تیپ 1 گاومیشی در گاومیشها دکتری

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه