اعضای هیات علمی

منصور میاحی

منصور میاحی

منصور میاحی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3330073-3360832
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییجوایزعضویت در مجامع ملی و بین المللیطرح های بنیادیکتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یونس احمدی مطالعه پرورش مرغان تخمگذار در شرایط آب و هوای گرم کارشناسی ارشد 1376/01/01
حسن احمدی سومار بررسی عملکرد واکسن کوکسیدیوز در مقایسه با داروهای پیشگیری در جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1378/01/01
سعید ارازی ردیابی مولکولی و سرولوژیکی آوی آدنوویروس‌ها در گله‌های ماکیان گوشتی مشکوک به بیماری هپایت همراه با گنجیدگی درون هسته ای (IBH) در استان گلستان دکتری
رضا اسدی بررسی میزان آلودگی سالمونلایی در تخم اردک مصرفی اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
هادی اصلحی مقایسه پاسخ سرولوژیک واکسن های ترکیبی و مجزای برونشیت عفونی و نیوکاسل در جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1391/08/01
کیوان اکبری بیرگانی تأثیرداروی انروفلوکساسین بر گلبول های سفید، آنزیم‌های ALT, AST و ALPسرم خون جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد
حسن اله دادی ورزنه تأثیر دو واکسن ایرانی و خارجی بیماری بورس عفونی بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1393/06/25
لیلا بابازاده جداسازی و شناسائی عامل بیماری پاستورلوز در طیور بومی (مرغ و اردک) شهرستان رشت کارشناسی ارشد 1375/01/01
اعظم باجلان تاثیر بره موم بر پاسخ ایمنی همورال در برابر واکسن بیماری آنفلوانزا تحت تیپ (H9N2) در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1387/01/01
زهرا بیگلری اثر لیپوپلی ساکارید اشریشیا کلی بر پاسخ ایمنی هومورال نسبت به واکسن کشته آنفلوانزا ی پرندگان H9N2 در جوجه-های گوشتی کارشناسی ارشد 1395/06/27
امین بهزادی مقایسه تاثیر افزودن الفامیون و بیومین بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته انفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2در جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1390/07/03
کاوه پروندار اسدالهی‌ جداسازی، تعیین هویت مولکولی و انگشت نگاری ژنومی، مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه اویوم از کبوترهای مشکوک به بیماری سل دکتری 1391/12/09
ساناز ثقفیان بررسی تغییرات الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم خون جوجه‌های گوشتی واکسینه و غیرواکسینه با واکسن بورس عفونی کارشناسی ارشد 1382/01/01
ملیحه جدیدی بررسی تأثیر داروی منتوفین و برم هگزین بر عملکرد گله و کیفیت لاشه جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1388/10/08
هدیه جعفری بررسی میزان همبستگی افلاتوکسین B1 و M1 درکبد و گوشت مرغان کارشناسی ارشد 1384/01/01
علی اکبر جهانشاهی بررسی و مقایسه عملکرد دو نوع واکسن BUR-706و D-7 بر علیه بیماری گامبورو در طیور صنعتی کارشناسی ارشد 1374/01/01
سیدهادی حسینی‌نژاد بررسی میزان بیماریزایی ویروس آنفلوانزا در جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1380/01/01
سروش خادمیان شناسایی و تعیین هویت مولکولی رئوویروس در گله های مادر گوشتی دکتری 1397/10/26
تکتم خالقی‌رستمکلایی شناسایی پادتن ویژه ویروس آنفولانزای A تحت تیپ (H9N2) در سرم خون انسان کارشناسی ارشد 1381/01/01
ازیتا خانی بررسی تغییرات برخی از انزیمهای سرم خون نظیر LDH آلکالین فسفاتاز، ALT , AST و امیلاز در جوجه های گوشتی آلوده به ویروس گامبورو کارشناسی ارشد 1377/01/01
حمیدرضا خردمند بررسی تأثیر استفاده از زئولیت در جیره‌های محتوی آنزیم برعملکرد جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1381/01/01
خسروی فارسانی-مهرداد جداسازی، تعیین هویت و مقایسه‌ی فیلوژنتیکی ویروس پارامیکزوویروس-1 در کبوترانِ اهواز و ارزیابی بیماری‌زایی ویروس در جوجه‌های گوشتی دکتری 1394/06/31
سمیه دیباوند ارزیابی داروی سولفاکینوکسالین+دیاوردین در درمان کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1385/01/01
سمیه دیباوند مطالعه تأثیر آلودگی تجربی باویروس کم خونی عفونی ماکیان بر بیماری زایی آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 دکتری 1394/03/25
مهران درست قول مقایسه عملکرد دو نوع واکسن 78D و بورساسی-ئی در پیشگیری از بیماری گامبورو در طیور گوشتی کارشناسی ارشد 1379/01/01
عسکر درویشی بررسی اثرات ویروس IBD بیماری گامبورو بر روی برخی فاکتورهای انعقادی خون جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1376/01/01
مرجان دهقان بررسی تاثیر بره موم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1387/01/01
حسام الدین ذهبی مطالعه عفونت تجربی ویروس بیماری نیوکاسل در جوجه های مادر بومی متعاقب آلودگی با ویروس بیماری بورس عفونی دکتری
سیده الهام رضاتوفیقی بررسی میزان آلودگی پرندگان دست‌آموز ارجاعی به بیمارستان‌ دامپزشکی اهوازبه بیماری سالمونلا کارشناسی ارشد 1381/01/01
محمدحسن رنجبر بررسی و جداسازی باکتری E.coil در مرغان گوشتی صنعتی اهوازوحومه و تعیین حساسیت آن نسبت به آنتی بیوتیک ها کارشناسی ارشد 1373/01/01
غزاله زارع تاثیر اکیناسه پوپوره‌آ بر عملکرد جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1386/01/01
مصطفی زبردست‌پور شناسایی میزان شیوع آلودگی تریکومونیازیس در کبوتر و مرغان خانگی اهواز کارشناسی ارشد 1383/01/01
زمانی دهکردی-پژمان شناسایی و تعیین تحت تیپ متاپنوموویروس پرندگان از بوقلمون در ایران و مقایسه بین 2 روش آزمایشگاهی زنجیره پلی مراز زمان حقیقی و زنجیره پلی مراز معکوس برای شناسایی متاپنوموویروس پرندگان دکتری 1395/09/14
موسوی سیدحبیب تأثیر واکسن‌های ایرانی و خارجی بیماری بورس عفونی بر ایمنی زایی در برابر واکسن بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا در جوحه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1393/06/31
نگین سلامات جداسازی گونه های مختلف آسپرژیلوس و اندازه گیری میزان آفلاتوکسین موجود در پودرماهی، ذرت و سویا کارشناسی ارشد 1380/01/01
مهرداد سینا مقایسه واکسن های نیوکاسل محتوی سویه های لنتوژنیک و روده ای بدون نشانه در جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1389/09/29
غلامرضا سهرابی بررسی وجود آفلاتوکسین در مواداولیه دان طیور کارشناسی ارشد 1379/01/01
سلماز شیرعلی بررسی عوامل ایجادکننده مایکوزهای جلدی در پرندگان زینتی شهر اهواز کارشناسی ارشد 1385/01/01
مهرداد شیرودی غلامی مطالعه رشد جبرانی در جوجه های گوشتی های کارشناسی ارشد 1377/01/01
آزاده شوشی زاده تعیین جنسیت مرغ عشق به رو ش PCR کارشناسی ارشد 1389/10/01
علی صیاد رضایی نژاد بررسی میزان آلودگی سالمونلایی پودرماهی، پودر صدف، کنجاله سویا و ذرت کارخانجات دان ماکیان اهواز کارشناسی ارشد 1384/01/01
عین الله صادقی جداسازی مایکوپلاسما از دستگاه تنفسی طیور صنعتی منطقه اهواز کارشناسی ارشد 1376/01/01
فروغ طلازاده طراحی آزمایش الیزای اختصاصی بر اساس پروتئین NS1 ویروس آنفلوانزای تیپ A به منظور تفریق پرندگان واکسینه ازپرندگان ¬آلوده ¬طبیعی برای اولین بار در ایران دکتری 1390/03/30
پریسا عبادی‌بروجردی بررسی آسپرژیلوز در جوجه های گوشتی زیر دوهفته ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز کارشناسی ارشد 1380/01/01
رضا عباسی‌ فر مقایسه ایمنی زایی و محافظت کنندگی دو واکسن D78 و Bursa CE و اثرات آنها بر روی اندامهای لنفاوی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1380/01/01
محیا عبدالشاه مقایسه¬ی عملکرد و پاسخ ایمنی ضد واکسن بیماری نیوکاسل در سه سویه¬ی ¬¬جوجه¬ی گوشتی راس 308، کاب 500 و هوبارد اف15 کارشناسی ارشد 1394/06/30
محمدرضا عبدی حاجی ارزیابی تاثیر واکسن کشته ی ویروس آنفلوانزای پرندگان برمیزان تکثیر و دفع ویروس در جوجه اردک های چالش شده با ویروس آنفولانزای پرندگان H9N2 دکتری
پیمان عبدشاهیان بررسی میزان شیوع بیماری آنفلوانزا در مرغداریهای شهراهواز کارشناسی ارشد 1379/01/01
ایفا علومی مطالعه تأثیر ویروس بیماری بورس عفونی جداشده ازمنطقه اهواز برعملکرد جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1381/01/01
سیدجمال غلامی سیدکلایی ‏ مطالعه ی سرولوژی عفونت متاپنوموویروس پرندگان در جوجه های گوشتی به وسیله ی آزمایش ‏الیزا کارشناسی ارشد 1389/08/25
محمد فتاحی زرندی بررسی آثار پیشگیری کننده و درمانی آنتی سرم اختصاصی بر علیه ویروس نیوکاسل کارشناسی ارشد 1379/01/01
علیرضا قدرتی بررسی اثر افزودن برخی آنزیمهای تجارتی درجیره غذایی روی راندمان تولید جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1379/01/01
جمشید قشلاقی بررسی اثر ایمنوساپرسیو واکسنهای گامبورو بر روی سیستم ایمنی طیور کارشناسی ارشد 1374/01/01
سمیه کاظمی‌کاوردی بررسی تغییرات پادتن ویژه مایکوپلاسماگالی سپتیکوم و مایکوپلاسماسینوویه در سرم خون گله‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1382/01/01
روزینتا کاوسی‌فرد بررسی شیوع سالمونلا در مرغان گوشتی کشتارشده در کشتارگاه‌های سطح شهر اهواز کارشناسی ارشد 1382/01/01
وحید کشاورززمانیان جداسازی، تعیین هویت و مقاومت دارویی سالمونلا در مزارع و خوراک مرغ مادر گوشتی ایران و تعیین سروتیپ و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های احتمالی دکتری 1396/09/01
مرضیه کفایت تاثیر افزودن اکیناسه پوپوره‌آ به جیره غذایی بر پاسخ ایمنی همورال علیه واکسن بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1386/01/01
فرید یگانه شناسایی و تعیین هویت مولکولی رئوویروس ,آسترو ویروس و روتا ویروس در گله های بوقلمون دکتری
حسین گلیوری شناسایی آلودگی مایکوپلاسما سینوویه در مرغان مادرگوشتی واکسینه شده بر ضد مایکوپلاسما سینوویه دکتری 1396/03/03
گلزار گماران دارابی مقایسه ایمنی‌زایی و حفاظت واکسن‌های کشته ایرانی و خارجی بیماری‌های آنفولانزای پرندگان در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1381/01/01
محمدرضا گودرزی بررسی عملکرد واکسن نیوکاسل (سویه لاسوتا) در مرغان تخمگذاردر آب و هوای گرم کارشناسی ارشد 1379/01/01
مهسا لاری بقال - مقایسه روش کشت، PCR و الایزا جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان دکتری
علی لویی منفرد بررسی تاثیر افزودن پروبیوتیک همراه با آنزیم و بدون آنزیم در جیره غذایی بر روی برخی از پارامترهای… کارشناسی ارشد 1383/01/01
بهزاد متولی زاده نائینی بررسی تاثیر محل تلقیح واکسن کشته آنفلوانزا نیوکاسل بر ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1383/01/01
منصور محزونی نجف ابادی مطالعه تاثیر واکسن ایمیون کمپلکس بیماری گامبورو در تخم‌مرغ جنین‌دار و جوجه‌یکروزه بر میزان پروتئین‌های سرم و فراکسیون‌های آن در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1385/01/01
بابک محمدیان قلعه جوقی جداسازی و شناسایی مولکولی ویروس بیماری نیوکاسل از مزارع گوشتی مشکوک به بیماری در استان خوزستان و ارزیابی محافظت واکسن نیوکاسل (B1) در برابر سویه ی غالب دکتری 1393/10/10
محمد علی محمد دوست اثر رقیق کردن جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1375/01/01
سمیه محمدزاده بررسی کاربرد داخل جنینی واکسن ایمیون کمپلکس بیماری گامبورو بر عملکرد جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1386/01/01
سیده‌سحر میرحسنی‌مقدم بررسی میزان آلودگی کبوترهای اهلی شهرستان اهواز به باکتری سالمونلا کارشناسی ارشد 1380/01/01
شهروز مسائلی مطالعه تاثیر پروبیوتیک Bioplus 2B و آنزیم برعملکرد و بازده تولید جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1383/01/01
شهروز مسائلی شناسایی مولکولی و بیان یک cDNA کد کننده یک پروتئین میکرونم آیمریا نکاتریکس دکتری 1390/07/26
آرمان مصطفائی نقش برونشیت عفونی در بیماری¬های دستگاه تنفسی ماکیان گوشتی در منطقه خوزستان دکتری
نجمه معتمد مطالعه عفونت تجربی ویروس بیماری آنفلونزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در ماکیان گوشتی متعاقب بیماری گامبورو دکتری 1391/12/07
عبدالواحد معربی بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون جوجه های گوشتی آلوده به ویروس گامبورو کارشناسی ارشد 1377/01/01
مهران مهدی‌پور بررسی علل باکتری زایی مرگ جنین در تخم مرغهای تفریخ نشده مرغداری جهاد سازندگی و تعیین مقاومت آنها نسبت به آنتی بیوتیک کارشناسی ارشد 1374/01/01
علی مهرفرد مطالعه ایمنی‌زایی و اکسن‌های بیماری گامبورو با مدت متوسط و متوسط مثبت در جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1388/12/22
عبدالمجید موسوی اصل مقایسه تأثیر افزودن آلفامیون و بیومین بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن ترکیبی زنده و کشته نیوکاسل و تغییرات پروتئین سرم خون جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1391/04/21
حمزه نبوی مقایسه توانایی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه های گوشتی دکتری
اصغر نقی‌هانجف‌ابادی مطالعه تاثیر غلظت پروتئیناز k و زمان انکوباسیون در استخراج RNA ویروس برونشیت عفونی طیور کارشناسی ارشد 1386/01/01
فرهاد هاشم زاده-فرهاد تأثیر ویروس بیماری بورس عفونی بر نشانه های آلودگی به آنفلوانزای پرندگان H9N2 در بوقلمون. دکتری 1394/12/17
داریوش وثوق مقایسه بین دو واکسن نیوکاسل ایرانی وخارجی جدید کارشناسی ارشد 1376/01/01
محسن ورجاوند بررسی میزان الودگی جوجه های گوشتی مرغداریهای اهواز به باکتری سالمونلا کارشناسی ارشد 1379/01/01
شهناز یوسفی زاده مقایسه‌ی تأثیر منتوفین و برم هگزین بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته‌ی بیماری آنفوانزای تحت تیپ (H9N2) درجوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1388/07/25
روح‌اله یوسفوند بررسی استفاده از کنجاله کلزا درجیره غذایی جوجه‌های گوشتی کارشناسی ارشد 1385/01/01
نسرین وکیلی مطالعه تاثیر بیومین بر پاسخ ایمنی در برابر واکسن کشته آنفولانزای تحت تیپ (H9N2) کارشناسی ارشد 1389/09/23

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه