يکشنبه, 14 آذر 1395


اطلاعیه
جلسه دفاع از پایان نامه تخصصی علوم آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای ... دکتر سید مرتضی قاضی جلسه دفاع از پایان نامه تخصصی علوم آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای ... دكتر سید مرتضی قاضی  جديد!
الحاقیه قرارداد اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت) الحاقیه قرارداد اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت)  جديد!
صورت وضعيت اعتبار ویژه پژوهشی«Grant» صورت وضعیت اعتبار ویژه پژوهشی«Grant»  جديد!
فرم گزارش هزینه کرد مرحله نهایی اعتبار ویژه پژوهشی (Grant) فرم گزارش هزینه كرد مرحله نهایی اعتبار ویژه پژوهشی (Grant)  جديد!
فرمهای گرنت سال 95 ... گزارش هزینه کرد مرحله اول (پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی) فرمهای گرنت سال 95 ... گزارش هزینه كرد مرحله اول (پایان نامه دانشجویان تحصیلات تكمیلی)  جديد!

اخبار
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۲۱۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ 
۱۳:۴۸:۸

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8