عناوین پایاننامههای موجود در کتابخانه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

سال انتشار

عنوان پایان نامه

نویسنده

‏-

Identification and characterization of avian reovirus proteins associated with virus neutralization

‏صیفی آباد شاپوري ،مسعودرضا

‏-

‏بررسي ويروس شناختي سندرم تنفسي شايع در طيور گوشتي در ايران

‏معتمدي ،حسين

۱۲۷ص

‏بررسي عملكرد واكسن كوكسيديوزدرمقايسه با داروهاي پيشگيري ازكوكسيديوزدرجوجه هاي گوشتي

‏احمدي سومار،حسن

۱۳۳۶

‏رابطه تشكيل سنگهاي مجاري ادراري سگها با استافيلوكوك طلايي

‏اميرنيا،فريده

۱۳۳۸

‏اتيولوژي و پاتوژني آسيت ها و اعمال جراحي روي آنها

‏ربان زاده ،سعيد

۱۳۴۸

‏چركي شدن رحم پيومترا در سگ

‏علي اكبري ،خديجه

۱۳۴۸

‏مطالعه وتحقيق انگلهاي خون گاوميش در اطراف تهران

‏آريازند،مجيد

۱۳۵۳

‏اندازه گيري ميزان قند خون در سو هضم گاوها

‏سمرقندي ،سوسن

۱۳۵۳

‏بررسي تابلوي خون گاوان مبتلا به بيماري تيلريوز اطراف تهران

‏شهرام ،صفر

۱۳۵۳

‏بررسي پروتيينهاي سرم خون گاوميش هاي ايران

‏نوده ،حسن

۱۳۵۴

‏بررسي گونه هاي كوكسيدياي گوسفند و بز

‏اخويزادگان ،محمدعلي

۱۳۵۴

‏بررسي پرورش گاوميش و گاو در استان خوزستان

‏نوري ،محمد

۱۳۵۵

‏كاربرد پروستاگلاندنيها در دامپزشكي

‏پزشكيان ،سورن آرستاكس

۱۳۵۵

‏بررسي اپي دميولوژيكي گوش درد خارجي در سگ و رابطه اين بيماري با سن ،جنس و نژاد

‏يوسف نژاد،امرالله

۱۳۵۹

‏مطالعه چگونگي پيشرفت صنعت مرغداري اهواز و حومه

‏اكبري ،عباس

۱۳۵۹

‏بررسي علل ضبط لاشه گوسفند و بز بطور كامل و موضعي و ضايعات ناشي از آن دركشتارگاه اهواز

‏عراقي ،محمدابراهيم

۱۳۶۲

‏بررسي اسپرماتوزوييد گاو صحرايي در رابطه با عوامل موثر در باروري

‏پاپهن ،احمدعلي

۱۳۶۲

‏بررسي بازگشت نگري و عوامل ميكروبي پنوموني ورم پستان وسقط جنين گاو و گوسفند با استفاده از گزارشات تشخيص بخش ميكروب شناسي دانشگاه دامپزشكي شيراز از سالهاي ۶۰-۱۳۵۶

‏نيكبخت ،مرتضي

۱۳۶۵

‏بررسي مقادير بيوشيميايي سرم خون گوسفندان در رابطه باسن ،جنس و نژاد

‏بديعي ،خليل

۱۳۶۵

‏بررسي و اندازه گيري آفلاتوكسين به روش فلورومتري در مواد اوليه و خوراك طيور،توليدي كارخانه هاي دان شيراز

‏البرزي ،عليرضا

۱۳۶۵

‏تعيين ميزان مقاومت آنتي بيوتيكي باكتريهاي پاتوژن خانواده آنتروباكترياسه جدا شده از روده طيور در شيراز و حومه و اثرات بهداشتي آن

‏دهقاني ،بيژن

۱۳۶۵

‏علل باكتريايي سقط جنين در گوسفندان و بزان اطراف شيراز

‏اسكندري لهبيدي ،حميد

۱۳۶۵

‏بررسي تغييرات بيوشيميايي و الكتركارديوگرافي الاغ در طول بيهوشي هاي عمومي استنشاقي و دراز مدت

‏كارگر،علي

۱۳۶۵

‏بررسي طول عمر باكتريهاي سالمونلا،استافيلوكوك و اشيريشياكلي روي لاشه مرغهاي منجمد

‏طباطبايي ،حسين

۱۳۶۵

‏تعيين غلطت باكتريسيدال و باكتريواستاتيك تري سيلين B بر روي پنج نوع باكتري و بررسي پيدايش احتمال مقاومت دارويي آنها

‏كريمي ،خليل

۱۳۶۵

‏تعيين ميكروفلوراي طبيعي قسمت تحتاني دستگاه تنفس گاو با آسپيره مواد بطريق ترانس تراكسيان...

‏نعمت اللهي ،محمود

۱۳۶۶

‏بررسي اثرات درماني زواميكس زوالن سنتز شده در دانشگاه شيراز بروي كوكسيديوز ناشي از اسيديانتلا

‏دارستاني فراهاني ،مصطفي

۱۳۶۶

‏بررسي تغييرات پاتولوژيكي كبد ومغزاستخوان در مسموميت تحت حاد با سرب در گوسفند

‏ادريسي ،عمادالدين

۱۳۶۶

‏بررسي تغييرات پروتيين هاي سرم خون گاوان مبتلا به بيماري تيلريوز بوسيله الكتروفورز

‏درودچي ،محمدمهدي

۱۳۶۶

‏بررسي ميزان آلودگي بروسلايي در گاوهاي كشتاري مجتمع صنعتي گوشت فارس

‏سپنده ،عبدالحسين

۱۳۶۶

‏بررسي ميزان آلودگي كره هاي سنتي محلي به ميكروبهاي ايشرشياكولي استافيلوكوك كواگولازمثبت ،سالمونلا،كپك درشهرشيراز

‏اخباري ،داريوش

۱۳۶۶

‏تغييرات غلطت كلسيم و فسفر خون مرغهاي بومي فارس در رابطه با روز تخمگذاري

‏رحماني ،حميدرضا

۱۳۶۶

‏بررسي پروتيين هاي سرم خون گوسفندهاي قزل و مهربان بوسيله الكتروفوز

‏نطيفي حبيب آبادي ،سعيد

۱۳۶۶

‏بررسي تغييرات بعضي از آنزيمها و پروتيين تام و آلبومين سرم خون گوسفندان مبتلا به كيست هيداتيك

‏شاه طاهري ،محسن

۱۳۶۶

‏تشخيص سرولوژيكي توكسوپلاسموز در گاوهاي مناطق اطراف شيراز

‏محمدخاني ،حميد

۱۳۶۶

‏هيستوپاتولوژي پنوموني گوسفندان در استان فارس

‏مغنيمي ،رحيم

۱۳۶۶

‏ارزيابي سيستم ايمني سلولي در بيماري مارك

‏نيكدل ،محمدبرات

۱۳۶۶

‏بررسي ارتباط بين رنگ فاندوس چشم و رنگ مو در اسب

‏نوري زاده ،حسين

۱۳۶۶

‏بررسي مقاومت هاي آنتي بيوتيكي قابل انتقال در E-Coliجدا شده از موادغذايي و اثرات آن در بهداشت عمومي

‏يزدي پور،عبدالكريم

۱۳۶۷

‏بررسي گذشته نگر موارد مراجعاتي تومورهاي طيور غير ازلكوز ومارك به بخش آسيب شناسي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران از سالهاي ۱۳۶۷-۱۳۴۳

‏ابوعلي ،نادر

۱۳۶۸

‏ليست عنوان پايان نامه هاي دانشجويان دانشكده دامپزشكي اروميه

‏-

۱۳۶۸

‏نمايه نامه پايان نامه هاي دوره دكتري دانشكده دامپزشكي ۱۳۶۷-۱۳۱۶

‏-

۱۳۶۸-۱۳۶۴

‏چكيده پايان نامه هاي فارسي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز تا پايان ۱۳۶۷ به انضمام فهرست موضوعي

‏صفانما،اعظم السادات

۱۳۶۹

‏بررسي كيستهاي تخمداني در گاوان نژاد هلشتاين در ايران

‏بلورچي ،محمود

۱۳۶۹-۱۳۶۸

‏يررسي اپيدميولوژيكي بروسلوز انساني و دامي در استان لرستان

‏مهرجو،فريدون

۱۳۷۱

‏بازنگري عوامل سقط جنين در گوسفندان وبزان استان خوزستان در سال ۱۳۶۹ تا۷۱

‏ناصح قرقلو،محمد

۱۳۷۱

‏بررسي ضايعات پاتولوژيك غده تيروييد در گوسفند و بز كشتارگاه شهرستان اهواز

‏مندوي صبي ،هوشيار

۱۳۷۳

‏شاخصهاي تشخيص جراحي اختلالات معدي - روده اي در گاو

‏حاجي حاجيكلايي ،محمدرحيم

۱۳۷۴

‏تعيين مقادير طبيعي گلوكز،پروتيين تام ،بيلي روبين تام و كراتينين در سرم خون گاوميش استان خوزستان

‏ايران خواه ،سيروس

۱۳۷۴

‏مطالعه ساختار آناتوميكي و هيستومرفولوژيكي حلق،مري ،حباب روده اي و قسمت قدامي روده اصلي ماهي بني Barbus shapeyi بااستفاده از ميكروسكوپ نوري و الكتروني

‏باراني موسوي ،محمد

۱۳۷۴

‏بررسي و جداسازي باكتري E.Coli در مرغان گوشتي صنعتي اهواز و حومه و تعيين حساسيت آن نسبت به آنتي بيوتيكهاي مختلف

‏رنجبر،محمدحسن

۱۳۷۴

‏بررسي هيستومرفولوژيكي بورس فابريسيوس مرغ بومي Gallus Domesticus در سنين مختلف رشد

‏قدرتي ،عبدالحميد

۱۳۷۵

‏مقايسه روشهاي مختلف برداشت پستان در گاو

‏بني آدم ،علي

۱۳۷۵

‏تعيين انواع نماتودهاي بالغ ونابالغ دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان در كشتاركاه اهواز

‏نجف زاده ،حسين

۱۳۷۵

‏ارزش باليني اثر درماني كتوبروفن در لنگش گاو و اسب

‏سيداحمدنيا،سپيده

۱۳۷۵

‏بررسي سستودهاي لوله گوارش سگهاي ولگرد شهرستان اهواز

‏مصلي نژاد،بهمن

۱۳۷۵

‏بررسي ضايعات پاتولوژيك كليه گاوميش در شهرستان اهواز

‏كرمي زاده ،عبدالحسين

۱۳۷۵

‏بررسي ميزان كلسيم ،فسفر و آلكالين فسفاناز سرمي در گاوان بومي شهركرد

‏فتحي هفشجاني ،عزت اله

۱۳۷۵

‏مطالعه رشد تكاملي بيضه گاوميشهاي استان خوزستان

‏مظاهري ،يزدان

۱۳۷۵-۱۳۷۴

‏بررسي اثرات اولتراسوند بر روي شكستگي هاي استخوان قلم دست

‏مهرجو،فريدون

۱۳۷۵-۱۳۷۴

‏بررسي وجودآلودگي شيرهاي پاستوريزه وخام به يرسينياانتروكوليتيكادرشهرستان اهواز

‏باباخاني ،احمد

۱۳۷۶

‏بررسي تغييرات آنزيمهاي AST,ALT,AP,LDH و آميلاز سرم خون در جوجه هاي گوشتي آلوده به ويروس گامبورو

‏خاني ،آزيتا

۱۳۷۶

‏بررسي علل ضبط لاشه هاي گوسفند در كشتارگاه رامهرمز طي سالهاي ۷۵- ۱۳۶۵

‏حقيقي ،بهروز

۱۳۷۶

‏بررسي كشتارگاهي كبدهاي گاو و گاوميش ضبط شده در كشتارگاه اهواز ناشي از آلودگيهاي كرمي

‏دارابي ،بابك

۱۳۷۶

‏بررسي ميزان اشاعه سالمونلا در دستگاه گوارش سگهاي دست آموز Pet مراجعه كننده به بيمارستان دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز

‏بحري نجفي ،اميرحسين

۱۳۷۶

‏بررسي ميزان پراكندگي باكتري اريزيپلوتريكس روزيوپاتيه Erysipelothrix Rhusiopathiae در ماهيان صيد شده از جنوب درياي خزر

‏چايچي نصرتي ،آرش

۱۳۷۶

‏بررسي ميزان عناصر معدني كلسيم ،منيزيم ،فسفر،مس و منگنز در سرم خون گاوهاي واكل Reapeat breeder cows در شهرستان اهواز

‏پيراني ،وهاب

۱۳۷۶

‏جداسازي و تعيين هويت عوامل باكتريايي و قارچي اورام پستان درمانگاهي گاو در بيمارستان دانشكده دامپزشكي اهواز

‏شيرزاد،مهدي

۱۳۷۶

‏اثر رقيق كردن جيره طيور بر ضريب تبديل غذايي و ميزان چربي لاشه

‏محمددوست ،محمدعلي

۱۳۷۶

‏بررسي نماتودهاي دستگاه گوارش سگهاي ولگرد شهرستان اهواز

‏طيبي ،محمدجعفر

۱۳۷۶

‏راديوگرافي و مطالعه راديولوژيك احشا مرغ بوميGALLUS DOMESTICUS

‏شاهرخي ،سيدمجيد

۱۳۷۶

‏مطالعه اثرات ويروس بيماري گامبورو بر روي برخي از فاكتورهاي انعقادي خون جوجه هاي گوشتي

‏زايري ،طاهر

۱۳۷۶

‏مطالعه رشد جبراني در جوجه هاي گوشتي

‏شيرودغلامي ،مهرداد

۱۳۷۶

‏مقايسه واكسن B1 لاسوتا،اوينيو از نظر سرولوژيكي و علايم كلينيكي

‏وثوق،داريوش

۱۳۷۶- ۱۳۷۵

‏بررسي اثر بيهوش كنندگي كتامين هيدروكلرايد به تنهايي و همراه با گزيلازين هيدروكلرايد و گلوكز در مرغ بومي

‏نوشيرواني ،محمد

۱۳۷۷

‏بررسي آلودگي ماهيان قزل آلاي رنگين كمان پرورشي استان چهارمحال و بختياري به انگلهاي تكياخته اي

‏خجسته خواه ،مجتبي

۱۳۷۷

‏بررسي اپيدميولوژيكي موارد گاز گرفتگي در بيمارستانهاي اهواز ۷۶-۱۳۶۷

‏اعتمادزاده ،حسين

۱۳۷۷

‏بررسي تغييرات ميزان ويتامين A و بتاكاروتن كبد و سرم گاوهاي كشتارشده در كشتارگاه اهواز طي يكسال

‏بهروزي ابدي پامساري ،مهدي

۱۳۷۷

‏بررسي كشتارگاهي كبدهاي گوسفند و بز ضبط شده در كشتارگاه اهواز ناشي از آلودگيهاي كرمي

‏ملكي ،حسين

۱۳۷۷

‏بررسي كشتارگاهي و پاتولوژيك زخمهاي شيرداني در گاوهاي ذبح شده در كشتارگاه اهواز

‏خدرتبار،اياز

۱۳۷۷

‏بررسي ميزان مس سرم خون گوسفندان و مس موليبدن و گوگرد خاك و علوفه مرتعي در منطقه خرم آباد

‏حسنوند،حداد

۱۳۷۷

‏مطالعه ساختار بافتي بيضه گاوميش از بدو تولد تا بلوغ

‏تقدس ،سيدمحمدسعيد

۱۳۷۷

‏بررسي اثرات هالوتان بر روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون بز

‏كرم الهي ،مدبر

۱۳۷۷

‏بررسي تغييرات برخي فاكتورهاي بيوشيميايي سرم خون جوجه هاي گوشتي آلوده به ويروس گامبورو

‏معربي ،عبدالواحد

۱۳۷۷

‏بررسي درمان بيماري تورم نگاري و صفاق ضربه اي بوسيله عمل جراحي لاپارورومينوتومي در گاو

‏سوقي ،حاجي امان

۱۳۷۷

‏بررسي علل باكتريابي جفت ماندگي در گاو در بيمارستان دانشكده دامپزشكي اهواز

‏شامبياتي ،صمد

۱۳۷۷

‏بررسي فراواني برخي علل از پاي افتادگي در گاوهاي مراجعه كننده به بيمارستان دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز

‏شفيعي ،بابك

۱۳۷۷

‏بررسي فراواني و انواع اجسام خارجي متنفذه و غيرمتنفذه شكمبه و نگاري و وجود چسبندگي نگاري در گاوهاي بومي كشتار شده در كشتارگاه اهواز

‏درويش آزاد،اميد

۱۳۷۷

‏بررسي ماكروسكوپي فراواني سنوروس سربراليس در مغز گاو و گاوميشهاي كشتارشده در كشتارگاه اهواز

‏كاظمي ،فرهاد

۱۳۷۷

‏بررسي ميزان آلودگي كالباس هاي توزيعي در سطح شهر اهواز به باكتريEscherichia Coli

‏موسوي ،آرش

۱۳۷۷

‏بررسي ميزان كلسيم ،فسفر و منيزيم در سرم خون گاوهاي مبتلا به جفت ماندگي مراجعه شده به بيمارستان دانشكده دامپزشكي اهواز

‏صادقيان ،مجتبي

۱۳۷۷

‏بررسي ميزان و تغييرات فصلي ويتامين A وبتاكاروتن در گاوهاي واكل شهرستان اهواز

‏آيتي ،مصطفي

۱۳۷۷

‏تعيين مقدار پروتيين و چربي سوسيس و كالباس هاي مصرفي شهر اهواز و مقايسه اين مقادير با استانداردهاي موجود

‏گنجي ارجنكي ،عباس

۱۳۷۷

‏مطالعه رشد تكاملي تخمدان گاوميش هاي بومي استان خوزستان

‏رنجبر،رضا

۱۳۷۸

‏بررسي آلودگي لاشه طيور مصرفي به كمپيلوباكترها در شهر اهواز و اثرات آن بر بهداشت عمومي

‏شهدايي ،سيدكاظم

۱۳۷۸

‏بررسي اثرات رامپون بر E.C.G. گوسفند

‏حسام ،محسن

۱۳۷۸

‏بررسي امكان بيهوشي با داروهاي كتامين ،كلروپرومازين و زايلازين در ماهي كپور معمولي

‏حامداميرداد،سعيد

۱۳۷۸

‏بررسي انگل هاي تكياخته ماهي شيربت Barbus grypus در رودخانه كارون

‏قاسم ابراهيم زاده ،آرتاميس

۱۳۷۸

‏بررسي كتوز تحت درمانگاهي در گاوداريهاي صنعتي اطراف اصفهان

‏حاجيهافروشاني ،محمدعلي

۱۳۷۸

‏بررسي وجود گونه هاي كمپيلوباكتر در دستگاه گوارش انسان در شهرستان اهواز

‏پاشاي فومشي ،مرتضي

۱۳۷۸

‏بررسي هيستومورفولوژيكي آپانديس و كيسه گرد خرگوش اهلي معمولي در سنين مختلف رشد

‏احمدي ،محسن

۱۳۷۸

‏مطالعه تغييرات ويتامين A و بتاكاروتن سرم گاوهاي مبتلا به جفت ماندگي در شهرستان اهواز

‏خاتمي نژاد،محمد

۱۳۷۸

‏مطالعه ساختار مورفوهيستولوژيكي پلاكهاي پي ير تهي روده اي و ايليومي گاوميش در سنين مختلف رشد

‏پوركارنسودي ،روزبه

۱۳۷۸

‏باكتريوسين ها

‏سرداري فر،سعيد

۱۳۷۸

‏بررسي انگلهاي دستگاه گوارش طيور در سطح استان تهران

‏احمدي ،لاله

۱۳۷۸

‏بررسي انگلهاي گوارشي گوسفندان در فلاورجان

‏ابراهيمي ،ساقي

۱۳۷۸

‏بررسي بيماري شاربن در دامهاي استان خوزستان

‏سعيدي ،غلامعباس

۱۳۷۸

‏بررسي بيماري هيستوپلاسموز در اسب

‏حسن خاني ،مهدي

۱۳۷۸

‏بررسي سرولوژيكي بروسلوز در ۱۰۰ راس گاوميش كشتاري كشتارگاه اهواز

‏حقاني ،فرشيد

۱۳۷۸

‏دارودرماني بيماري شاربن و اثر واكسيناسيون در كاهش شيوع آن در منطقه دزفول

‏رحمتيان ،عليرضا

۱۳۷۸

‏كاربرد تستهاي آنزيمي در تشخيص بيماريهاي كبدي

‏رفيعي ،عباس

۱۳۷۸

‏مروري بر بيماري تب نزله اي بدخيم گاوان BMCF

‏دولگري شرف،جليل

۱۳۷۸

‏مروري بر بيماريهاي باكتريهاي شايع در سنندج

‏زندي ،ريوف

۱۳۷۸

‏مطالعه آنتي بيوتيكهاي رايج مصرفي دراستان چهارمحال و بختياري و شيوع مقاومت باكتريايي در برابر آنها

‏بني مهدي ،فرهاد

۱۳۷۸

‏ناقلهاي الكتروني زنجيره تنفسي و مهار كننده هاي آن

‏بهادري ،زيور

۱۳۷۸

‏بررسي انتشار كنه هاي هيالوما در روستاي چنيبه سفلي اهواز

‏مهديان دهكردي ،آرزو

۱۳۷۸

‏بررسي ساختمان بافت شناسي ناي و ريه گاوميش

‏صالحي ،فتانه السادات

۱۳۷۸

‏بررسي شيوع بيماري بروسلوز در سطح شهرستان اسلام آباد غرب

‏سليمي ،جهانشاه

۱۳۷۸

‏بررسي كشتارگاهي فراواني سندرم كبد چرب د گاوهاي شيري از گاوداريهاي صنعتي مشهد و مقايسه آن با گاوان بومي

‏محمدزاده ،عباس

۱۳۷۸

‏بررسي ميزان سرم خون گاوها در گاوداريهاي صنعتي اطراف تهران

‏كازروني ،پژمان

۱۳۷۸

‏بررسي وضعيت كنوني و گذشته بيماري شاربن در چهارمحال و بختياري

‏سليماني فر،رجب

۱۳۷۸

‏بيوشيمي سلولهاي خون

‏صادقي هاردنگي ،مختار

۱۳۷۸

‏پاتوفيزيولوژي ايكتر در دامهاي بزرگ

‏ميرزايي ،علي

۱۳۷۸

‏تحليلي بر بيماري كلي باسيلوز طيور در استان كردستان

‏كاظمي ،جهانفرد

۱۳۷۸

‏تغييرات آب و الكتروليتها دراسيدوز و آلكالوز در سگ و گربه

‏كرمي ،سيروس

۱۳۷۸

‏روشهاي اندازه گيري كلسيم خون

‏قرباني ،علي

۱۳۷۸

‏روش هاي مختلف در تعيين منيزيوم خون

‏شريعتي سوق،سيدمولا

۱۳۷۸

‏عوامل حدت در باكتري هاي بيماريزا

‏عيسوند،غلامعباس

۱۳۷۸

‏مروري بر بيماري بروسلوز در شهرستان مهاباد

‏صالحپور،سيامند

۱۳۷۸

‏ميازهاي چشمي و مجاري تنسي انسان و دام

‏شيخالاسلامي كندلوسي ،غلامعخاس

۱۳۷۸

‏بررسي انگل هاي خوني گوسفند در سطح استان تهران

‏سخايي ،زهرا

۱۳۷۸

‏بررسي انگلهاي گوارشي گوسفند منطقه شادگان به روشEPG

‏شاوردي ،محمد جواد

۱۳۷۸

‏بررسي آلودگي كباب كوبيده به سالمونلا در سطح شهرستان اهواز

‏موري بختياري ،نغمه

۱۳۷۸

‏بررسي تغييرات فصلي فوليكول هاي تخمدان گاوميش در شهر اهواز

‏واحدي ،حسن

۱۳۷۸

‏بررسي تغييرات فصلي مس خون گاوان در منطقه گنبدكاووس

‏شاهين پر،عبدالصمد

۱۳۷۸

‏بررسي فراواني موارد سخت زايي در گاوهاي مراجعه شده به بيمارستان دامپزشكي اهواز

‏ملتزمي ،احمد

۱۳۷۸

‏بررسي ميزان آلودگي كالباس هاي مصرفي سطح شهر اهواز به سالمونلاها

‏مكي نيا،سيدمحمد

۱۳۷۸

‏بررسي ميزان آلودگي كبد گوسفندان كشتارگاه صنعتي ايلام به انگلهاي كبدي

‏آبيار،الهام

۱۳۷۸

‏بيهوشي در كپور معمولي با استفاده از ليدوكايين و گزيلازين رامپون

‏عباسيان اردكاني ،محمد

۱۳۷۸

‏تعيين ميزان ويتامين A و بتاكاروتن خون و كبد گاوميش در كشتارگاه اهواز در فصول مختلف سال

‏مستشارنظامي ،بهنام

۱۳۷۹

‏بررسي آناتومي توموگرافي كامپيوتري دستگاه تنفس و دستگاه قلب و عروق ناحيه تنه مرغ و خروس بالغ بومي

‏دانش زاده ،محمدتقي

۱۳۷۹

‏بررسي پاتولوژيك ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك ضايعات مشاهده شده در كليه هاي سگهاي ولگرد اهواز

‏حمزه ،غلامعباس

۱۳۷۹

‏بررسي تغييرات فصلي ميزان منيزيم سرم خون گاوهاي بومي و صنعتي اصفهان

‏جمشيديان قلعه سفيدي ،جواد

۱۳۷۹

‏بررسي سرولوژيكي و باكتريولوژيكي بروسلوز در گاوميش هاي ماده كشتار شده در كشتارگاه اهواز

‏اختردانش ،بهارك

۱۳۷۹

‏بررسي فصلي ميزان مس خون گاوهاي بومي و صنعتي و ميزان مس ،موليبدنم و گوگرد علوفه و خاك مراتع در اصفهان

‏وندايي باصري ،علي اكبر

۱۳۷۹

‏بررسي كيفيت بهداشتي بستني هاي سنتي در سطح شهر اهواز آلودگي باكتريايي

‏تقوي ،شبنم

۱۳۷۹

‏مطالعه ايمني زايي واكسن هاي تهيه شده از انتي ژن غيرفعال يك سويه بومي ويروس گامبورو

‏يوسف قدسي ،كيوان

۱۳۷۹

‏مقايسه عملكرد دو نوع واكسن D78 و Bursa C.E. بر عليه بيماري گامبورو در طيور گوشتي

‏درست قول ،مهران

۱۳۷۹

‏بررسي اهميت بازرسي عضلات سر گاو و گاوميش در تشخيص آلودگي به سيستي سركوس بويس در كشتارگاه اهواز

‏دلخواه ،روح الله

۱۳۷۹

‏بررسي فاكتورهاي بيولوژيك و هيستولوژيك گنادهاي كپور معمولي در طي دو فصل پرورش

‏پورمهدي بروجني ،مهدي

۱۳۷۹

‏بررسي فعاليت هاي برخي آنزيم هاي سرمي LHD,AST,ALT,ALP در سه گونه ماهي كپور معمولي ،كپورعلفخوار،كپورنقره اي در استان خوزستان

‏دستورنژاد،فيروزه

۱۳۷۹

‏بررسي مشخصات مايع صفاقي گاوميش دركشتارگاه اهواز

‏اميدوار،جواد

۱۳۷۹

‏بررسي هيستوپاتولوژيكي اندام هاي مختلف ماهي شيربت آلوده به انگل ميكسوبولوس

‏پرور،نادر

۱۳۷۹

‏مطالعه باليني آزمايشگاهي جهت تعيين ميزان فراواني پيلونفريت در گاوهاي ارجاعي به كشتارگاه هاي اطراف تهران

‏حاجي حاجيكلايي ،محمد رحيم

۱۳۷۹

‏مقايسه فعاليت نوتروفيل هاي گاو و گاوميش

‏بواسحاقي ،حمزه

۱۳۷۹

‏مقايسه واكسن هاي كشته و زنده جهت پيشگيري از بيماري گامبورو در طيور گوشتي

‏هوشمندكوچي ،حسين

۱۳۷۹

‏بررسي آلودگي لاشه هاي گاو و گاوميش به ساركوسيت در كشتارگاه اهواز

‏فرخي مقدم ،علي

۱۳۷۹

‏بررسي آناتومي توموگرافي دستگاه گوارش ناحيه تنه و...

‏محمدي لندي ،محمود

۱۳۷۹

‏بررسي علل ضبط جزيي و كلي لاشه ها و احشخ گاوميش در كشتارگاه اهواز در سال ۱۳۷۶

‏كريمي دزفولي ،عظيم

۱۳۷۹

‏بررسي مرفولوژي سلولهاي خوني كپور معمولي

‏مباشرت ،خديجه

۱۳۷۹

‏بررسي ميزان تاثير آنتي سرم اختصاصي ضد ويروس...

‏فتاحي زرندي ،محمد

۱۳۷۹

‏بررسي وجود آفلاتوكسين در مواد اوليه دان طيور

‏سهرابي ،غلامرضا

۱۳۷۹

‏بررسي وقوع عقده هاي لنفاوي برونشيال و مرياستسيال در گاوميش هاي بومي كشتار شده در كشتارگاه اهواز

‏عزيزيان ،عليرضا

۱۳۷۹

‏بررسي فصلي ميزان مس خون گاوهاي بومي و صنعتي و ميران مس ،موليبدنم و گوگرد علوفه و خاك مراتع در اصفهان

‏وندايي باصري ،علي اكبر

۱۳۷۹

‏مطالعه هيستولوژيك و هيستومتريك فوليكولهاي در حال رشد و آترتيك تخمدان گاوميش بومي استان خوزستان

‏وطنچيان ،مهران

۱۳۷۹

‏پاتولوژي عضلات

‏نيسي ،سهيلا

۱۳۷۹

‏مروري بر بيماريهاي قارچي ميگو

‏خدابخشي ،كريم

۱۳۷۹

‏مطالعه آنتي بيوتيكهاي رايج مصرفي در طيور در استان خوزستان و شيوع مقاومت باكتريايي در برابر آنها

‏پيروز،محمد

۱۳۷۹

‏بررسي اثرات هالوتان بر روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون گوسفند

‏منصف كسمايي ،صفورا

۱۳۷۹

‏بررسي اثر افزودن برخي آنزيمهاي تجارتي در جيره غذايي روي راندمان توليد جوجه هاي گوشتي

‏قدرتي ،عليرضا

۱۳۷۹

‏بررسي ميزان آلودگي جوجه هاي گوشتي مرغداريهاي اهواز به باكتري سالمونلا

‏ورجاوند،محسن

۱۳۷۹

‏بررسي ميزان آلودگي خامه هاي غيرپاستوريزه موجود در سطح شهر اهواز به استافيلوكوك ارونوس

‏فاتحي ،خسرو

۱۳۷۹

‏بررسي ميزان شيوع بيماري آنفلوانزا به روش سرولوژيكي در برخي از مرغداريهاي حومه اهواز

‏عبدشاهيان ،پيمان

۱۳۷۹

‏تعيين پروفيل هورمون هاي استراديول و پروژسترون خون در سيكل فحلي گاوميش خوزستان

‏شيخي ،منوچهر

۱۳۷۹

‏مطالعه مرفولوژيك اندامهاي خارجي و داخلي ماهيان بني ،شيربت و كپور علفخوار

‏شهيدي ،سيده طاهره

۱۳۸۰

‏ارزيابي پاتولوژيكي روشهاي مختلف درماني ليشمانيازيس احشايي تجربي در سگ

‏براتي ،فريد

۱۳۸۰

‏ايجاد نقيصه استخواني در استخوان زند زيرين سگ و بررسي آسيب شناسي و آزمايشگاهي دو روش درماني

‏خزعلي ،محمدرضا

۱۳۸۰

‏بررسي تابلوي خوني سوگرام و تغييرات آن بر حسب شرايط مختلف فيزيولوژيكي در گوسفندان زل مازندران

‏اسلامي ويسري ،مهدي

۱۳۸۰

‏بررسي تغييرات منحني هورمونهاي استروژن و پروژسترون در يك دوره فحلي بز نجدي

‏حسن زاده ،محمدرضا

۱۳۸۰

‏بررسي ساختار بافت شناسي غده فوق كليوي گاوميشهاي منطقه خوزستان

‏جمشيديان ،عباس

۱۳۸۰

‏بررسي شيوع و شدت آلودگي ماهيان حلوا سياه و شوريده نسبت به سستودها و نماتودها

‏راست كردار،مسعود

۱۳۸۰

‏بررسي ضايعات پاتولوژيك آبشش ماهي كپورعلفخواردر اثر دوزهاي درماني مختلف سولفات مس

‏اسكويي زاده ،كتايون

۱۳۸۰

‏بررسي كلينيكي و راديولوژي پيوند استخوان اسفنجي جهت پر كردن نقيصه استخواني در استخوان زند زيرين سگ

‏زارع كتايونچه ،عليرضا

۱۳۸۰

‏بررسي ميزان بيماريزايي ويروس آنفلونزا در جوجه هاي گوشتي

‏حسيني نژاد،سيدهادي

۱۳۸۰

‏بررسي ميزان ماندگاري مس در كبد و عضلات ماهي كپورمعمولي در زمانهاي مختلف پس از حمام سولفات مس

‏بيات ،مصطفي

۱۳۸۰

‏بررسي ميزان مس خون و كبد گوسفندان و مس موليبدنوم و گوگرد در خاك و علوفه در بعضي ازمناطق استان يزد

‏ابويي مهريزي ،حميد

۱۳۸۰

‏بررسي ميزان منيزيم خون و احتمال ديكتز تحت كلينيكي در گوسفندان شهرستان سوسنگرد

‏چلداوي ،اكبر

۱۳۸۰

‏بررسي ميزان همبستگي دو روش اليزا و AGTP براي تعيين ميزان پادتن مادري در سرم جوجه هاي گوشتي بر عليهIBDV

‏روغني زاده ،رودابه

۱۳۸۰

‏بررسي وجود ليستريامونوسيتونز در تعدادي از شيرهاي خام و پاستوريزه جمع آوري شده در شهر اهواز

‏سراي گرد افشاري ،فرهاد

۱۳۸۰

‏تهيه و ارزيابي آنتي ژن ويروس برونشيت عفوني طيور جهت استفاده در آزمايش ايمونوديفوزن

‏جهان احمدي ،مهدي

۱۳۸۰

‏مطالعه ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك پلاكهاي لنفوييدي روده بزرگ گاوميش

‏ترابي سياه ،محمدعلي

۱۳۸۰

‏مطالعه ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك غده پروستات ،غددكوپفر و غدد سمينال و زيكول دستگاه تناسلي گاوميش نر در سنين مختلف رشد در كشتاركاه اهواز

‏چناني ،سجاد

۱۳۸۰

‏مطالعه مقايسه اي ساختار بافتي پارانشيم گاوميش و گاو

‏جزايري راد،سعيد

۱۳۸۰

‏مقايسه روشهاي مختلف عصاره گيري از زرده تخم مرغ جهت اندازه گيري آنتي بادي در آزمايش HI بر عليه ويروس نيوكاسل

‏حسيني جوشاني زاده ،نرگس

۱۳۸۰

‏بررسي آسپرژيلوز در جوجه هاي گوشتي زير۲ هفته ارجاعي به بيمارستان دامپزشكي اهواز

‏عبادي بروجردي ،پريسا

۱۳۸۰

‏بررسي امواج فوليكولهاي تخمدان در يك چرخه فحلي بز نجدي

‏معتمدي ،آرش

۱۳۸۰

‏بررسي تغييرات عيار سرمي كلسيم ،فسفر و منيزيم خون در گوسفندان زل مازندران در رابطه با فصل ،جنس و سن

‏قاسمي اسمعيل كلايي ،سيدمحمد باقر

۱۳۸۰

‏بررسي كلينيكي و راديولوژيكي پيوند مغز استخوان جهت پركردن نقيصه استخواني در استخوان زند زيرين در سگ

‏شواخي زواره ،يوسف

۱۳۸۰

‏بررسي ميزان آلودگي سوسيس بندري به استافيلوكوك آريوس در اغذيه فروشي هاي سطح شهر اهواز

‏منصوري نژاد،محبوبه

۱۳۸۰

‏بررسي ميزان آلودگي كبوترهاي اهلي شهرستان اهواز به باكتري سالمونلا

‏ميرحسني مقدم ،سيده سحر

۱۳۸۰

‏جداسازي گونه هاي مختلف قارچ آسپرژيلوس و اندازه گيري ميزان آفلاتوكسين در پودر ماهي ،ذرت و سويا بيمارستان دامپزشكي اهواز

‏سلامات ،نگين

۱۳۸۰

‏مطالعه تاثير راه تلقيح بر ايمني زايي واكسن گامبورو در طيور گوشتي

‏فرخيان ،عليرضا

۱۳۸۰

‏مقايسه ايمني زايي و محافطت كنندگي دو واكسن D78 و C.E Bursa و اثرات آنها بر روي اندامهاي لنفاوي جوجه هاي گوشتي

‏عباسي فر،رضا

۱۳۸۰

‏بررسي امواج فوليكولي تخمدان ،در يك دوره فحلي گاوميش بومي خوزستان

‏مرادي ،ناصر،د.

۱۳۸۰

‏بررسي شيوع و شدت آلودگي ماهيان حلواسفيد و هامور معمولي نسبت به سستودها و نماتودها

‏يوسف دزفولي ،عليرضا

۱۳۸۰

‏بررسي خصوصيات آنتي ژن ويروس گامبورو به روش اليزاي ويژه آنتي ژن با استفاده ازآنتي بادي منوكلونال در اصفهان واهواز

‏آقالر،مهدي

۱۳۸۱

‏ارزيابي سوپر اوولاسيون بز نجدي با دوروش مختلف همزماني فحلي

‏قاسم خاني

۱۳۸۱

‏بررسي اثرات احتمالي پروپرانولول بر روي تغييرات قلبي حاصل از مسموميت تجربي با خرزهره در گوسفند

‏پورفتحي ،زهرا

۱۳۸۱

‏بررسي اثرات مالاشيت گرين بر تخم گشايي وبازماندگي لاروهاي ماهي كپورنقره اي

‏محمدي ده چشمه ،مهدي

۱۳۸۱

‏بررسي تاثير استفاده از زيوليت در جيره هاي محتوي آنزيم بر عملكردجوجه هاي گوشتي

‏خردمند،حميدرضا

۱۳۸۱

‏بررسي سرمي بروسلوز در اسب و الاغ در منطقه اهواز

‏لشكري ،بهزاد

۱۳۸۱

‏بررسي عيار سرمي غير الكتروليتهاي خون گلوكز،آلبومين ،پروتيين تام كراتينين ،كلسترول ،تري گليسريد و ازت اوره در گوسفندان زل مازندران بر حسب سن - فصل و جنس

‏پورمحمدكله بستي ،اباذر

۱۳۸۱

‏بررسي فراواني اختلالات دنداني گربه هاي بومي شهر اهواز

‏سعادت ،حسين

۱۳۸۱

‏بررسي فصلي مس خون و كبدگاوميش ومس ،موليبدنوم وگوگردعلوفه وخاك در كشتارگاه ومراتع اطراف اهواز

‏كريمي ،مجتبي

۱۳۸۱

‏بررسي كشتارگاهي آلودگي به مايكوباكتريوم پاراتوبركلوزيس درگوسفندوبزدراهواز

‏فرد بيجار كناري ،افشين

۱۳۸۱

‏بررسي ميزان آلودگي پرندگان دست آموز ارجاعي به بيمارستان دامپزشكي اهوازبه باكتري سالمونلا

‏رضا توفيقي ،سيده الهام

۱۳۸۱

‏بررسي ميزان برخي غيرالكتروليتهاي سرم خون اسب عرب ايراني

‏موسوي ،معصومه

۱۳۸۱

‏بررسي وضعيت فني وبهداشتي كشتارگاههاي طيور استان خوزستان

‏اقبال منش ،محمد رضا

۱۳۸۱

‏بررسي يافته هاي باليني ،سونوگرافي و راديولوژي پيوند قولون به مثانه در سگ

‏هومن ،فريد

۱۳۸۱

‏تهيه آنتي ژن ويروس بيماري نيوكاسل جهت استفاده در آزمايش ممانعت از هماگلوتيناسيون HI

‏پرويش ،خدايار

۱۳۸۱

‏تهيه پادتن درخشان ضد بروسلاابورتوس

‏موسوي ،فاطمه

۱۳۸۱

‏تهيه كنژوگه پراكسيداز بر ضد IgG مرغ

‏مير ابوطالبي زواره ،سيد حسن

۱۳۸۱

‏تهيه و ارزيابي آنتي ژن هماگلوتينان ويروس برونشيت عفوني طيور و بررسي تاثير محيط كشت باكتري كلستريديوم پرفرنژنس جهت القاهماگلوتيناسيون به اين ويروس

‏محمودي ،محمد

۱۳۸۱

‏شناسايي پادتن ويژه ويروس آنفولانزا تحت تيپ H9 N2 درسرم خون انسان

‏خالقي رستمكلايي ،تكتم

۱۳۸۱

‏مطالعه تاثير ويروس بيماري بورس عفوني جداشده از منطقه اهواز بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

‏علومي ،ايفا

۱۳۸۱

‏مطالعه ساختمان بافت شناسي حباب روده اي و قسمتهاي مختلف روده ماهي كپور علفخوار

‏مشكي زاده ،محمد رضا

۱۳۸۱

‏مطالعه ساختمان بافت شناسي كبد و پانكراس ماهي كپور علفخوار

‏خاكساري مهابادي ،محمود

۱۳۸۱

‏مطالعه ضايعات ماكروسكوپيك دستگاه تناسلي تخمدان ،لوله رحم ،رحم و گردن رحم ميش هاي ذبح شده در كشتارگاه اهواز

‏صادقي زاده ،كاظم

۱۳۸۱

‏مطالعه قارچ شناسي ضايعات مشكوك به كچلي در گوسفندان كشتارگاه اهواز

‏خوشبخت ،رضا

۱۳۸۱

‏مقايسه اثر باكتري كشي سرم فعال گاو وگاوميش

‏هاشمي ،سعيد

۱۳۸۱

‏مقايسه ايمني زايي و حفاظت واكسنهاي كشته ايراني و خارجي بيماري آنفولانزاي پرندگان درجوجه هاي گوشتي

‏گماران دارابي ،گلزار

۱۳۸۲

‏اثر بازدارنده ويتامين D3 در اختلالات استخواني مصرف كنندگان داروي ديلتيازم در موش صحرايي

‏وزير،بي تا

۱۳۸۲

‏اثر زايلازين كتامين برروي فشارخون سرخرگي و گازهاي خوني در بز

‏مرعشي پور،سيدپيام

۱۳۸۲

‏ارزيابي باليني اثر التيامي گياه صبر زرد بر روي زخم هاي ايجادشده در گاوها

‏غلامعلي پور،اميد

۱۳۸۲

‏ارزيابي هيستوپاتولوژيك پيوند بافت ايليوم به مثانه در سگ

‏جليليان ،مهوش

۱۳۸۲

‏بررسي ارتباط بين تغييرات پاتولوژيك تخمدان و رحم گاوميش رودخانه اي استان خوزستان

‏صيديوسفي ،سعيد

۱۳۸۲

‏بررسي بيماري مشمشه در تك سمي هاي منطقه اهواز

‏مظلومي ،ليلا

۱۳۸۲

‏بررسي تغيرات فصلي ويتامين A و بتاكاروتن سرم اسبهاي نژادعرب در يكي از اسبداريهاي شهرستان اهواز

‏مختاري ،پريسا

۱۳۸۲

‏بررسي تغييرات برخي ازالكتروليت هاوغيرالكتروليت هاي سرم خون گاوهاي مبتلا به تيلريوز

‏علوي ،ندا

۱۳۸۲

‏بررسي تغييرات پادتن ويژه مايكوپلاسما گالي سپتيكوم و مايكوپلاسماسينوويه در سرم خون گله هاي گزشتي

‏كاظمي كاوردي ،سميه

۱۳۸۲

‏بررسي سرولوژيك آنفولانزاي A تحت تيپ H9N2 در كبوترهاي شهرستان اهواز

‏ناظريان ،حسن

۱۳۸۲

‏بررسي شدت آلودگي لاروهاي ميگوي سفيد هندي به مژه داران سطحي زي در منطقه قفاس آبادان

‏پي آفرين ،پوريا

۱۳۸۲

‏بررسي كشتارگاهي آلودگي به مايكوباكتريوم پاراتوبركولوزيس در گاو وگاوميش در اهواز

‏اميرسليماني ،مهدي

۱۳۸۲

‏بررسي مقايسه اي دقت تشخيص لمس مقعدي جسم زرد با يافته هاي كشتارگاهي تخمدان و ميزان پروژسترون سرم در خون گاوهاي بومي اهواز

‏رشنوادي ،مهدي

۱۳۸۲

‏بررسي ميزان فراواني وعوامل باكتريايي بوجودآورنده آبسه هاي كبدي در گاوميش هاي كشتارشده در كشتارگاه اهواز

‏قيصربيگي ،كرم الله

۱۳۸۲

‏بررسي يافته هاي باليني ،اولتراسونوگرافي و راديولوژي پيوندايليوم به مثانه در سگ

‏آهنگرزاده ،مينا

۱۳۸۲

‏تعيين ميزان برخي الكتروليت هاي سرم ومايع مغزي - نخاعي گاوميش هاي اهواز

‏صياحي ،ناجي

۱۳۸۲

‏مالعه تجربي ضايعات هيستوپاتولوژيك يك جدايه بومي ويروس برونشيت عفوني در طيور گوشتي

‏پدرام ،ايوب

۱۳۸۲

‏مطالعه ارزيابي ارتباط بين جسم زرد تحمدان با ميزان پروژسترون خون بز

‏نيكوند،علي عباس

۱۳۸۲

‏مطالعه بر روي سرانجام پيوند جراحي كولون به مثانه در سگها

‏زماني ،زهرا

۱۳۸۲

‏مطالعه تتثيرسولفات مس بر برخي از پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون و باقيمانده كبدي مس در جوجه هاي گوشتي

‏عبدي ،رحيم

۱۳۸۲

‏مطالعه تغييرات پادتن سرمي پس از تزريق داخل صفاقي وداخل عضلاني باكتري كشته ايروموناس هيدروفيلا

‏بصير،زهرا

۱۳۸۲

‏مقايسه اثرات قلبي - ريوي دو داروي كتامين زايلازين و كتامين / آسپرومايزين ،در گربه

‏صباغيان ،افسانه

۱۳۸۲

‏مقايسه نتايج حاصل از كشت مستقيم و كشت رسوب شير تازه و منجمد شده در تشخيص ورم پستانهاي باكتريايي و قارچي گاو

‏كشاورزي ،منصوره

۱۳۸۲

‏ارزيابي باليني اثرات التيامي صبر زرد موضعي بر روي زخمهاي جراحي ايجادشده در گوسفند

‏نيكخواه ،بهزاد

۱۳۸۲

‏بررسي اثر تيروكسين ،نمك و سرما بر تغييرات الكتروفورتيك پروتيين هاي سرم خون جوجه هاي گوشتي

‏فرنيسي ،نازنين

۱۳۸۲

‏بررسي ايمني زايي آنتي ژن خام انكوسفرو تخم اكينوكوكوس گرانولوزوس با منشا گاوميش در گاوميش وشناسايي آنتي ژنهاي محافظت كننده آنها

‏خويدپور،شاهرخ

۱۳۸۲

‏مطالعه انگل هاي كرمي دستگاه گوارش ماكيان بومي اهواز و حومه

‏شهبازي ،پريسا

۱۳۸۲

‏مطالعه تغييرات فصلي ساختمان بافت شناسي غده تيروييد خرگوش در دو فصل تابستان و زمستان در منطقه اهواز

‏آزادبخت ،مجتبي

۱۳۸۲

‏مطالعه ساختار بافت شناسي و هيستومتريك پوست نواحي مختلف ماهي بنيbarbus shareyi

‏حميديان ،غلامرضا

۱۳۸۲

‏مطالعه ضايعات ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك دستگاه تناسلي تخمدان ،لوله رحم و گردن رحم در بزهاي ذبح شده در كشتارگاه اهواز

‏سهرابي ،مجيد

۱۳۸۲

‏اثر آسپرومازين - كتامين بر روي فشارخون سرخرگي وگازهاي خوني درگوسفند

‏بكراني ،محمد رضا

۱۳۸۲

‏ارزيابي باليني وراديو گرافي ريه در گربه هاي بومي شهر اهواز

‏پاكباز،الله مراد

۱۳۸۲

‏ارزيابي دات اليزادر تشخيص بروسلا در نمونه هاي باليني

‏جلالي ،الهام

۱۳۸۲

‏بررسي ارتباط بين آريتمي هاي قلبي وضايعات ماكروسكوپيك قلب گاو د ركشتارگاه اهواز

‏شيخ آزادي ،نورخله

۱۳۸۲

‏بررسي امكان استفاده از مهره هاي دمي به عنوان پيوند استخوان كورتيكال خودي جهت پركردن نقيصه استخواني در استخوان زند زيرين درسگ

‏كريمي جلال آبادي ،زهرا

۱۳۸۲

‏بررسي پاتولوژيك ضايعات كبد در گربه هاي شهر اهواز

‏شجاعي اراني ،سام

۱۳۸۲

‏بررسي پاتولوژيك ضايعات كليه درگربه هاي اهواز

‏خدايي ،علي

۱۳۸۲

‏بررسي پاتولوژيكي ضايعات كليوي ماكيان ارجاعي به بيمارستان دانشكده دامپزشكي اهواز

‏منجزي ،مهنوش

۱۳۸۲

‏بررسي فراواني كتوز تحت باليني در تعدادي از گاوداريهاي صنعتي اطراف شهرستان اراك

‏گراميان ،سلاله

۱۳۸۲

‏بررسي فعاليت غده تيروييد و برخي از پارامترهاي بيوشيميايي سرم گاوان هلشتاين در دوفصل سرد و گرم در شهرستان اهواز

‏رسولي ،آريا

۱۳۸۲

‏مطالعه اثرات سولفات مس بر عملكرد وساختمان كبد جوجه هاي گوشتي

‏ضرغامي ،فيصل

۱۳۸۲

‏مطالعه بر روي سرولوژي وجداسازي ويروس از كبوترهاي مشكوك به بيماري نيوكاسل د راهواز

‏قاسمي ،سعيد

۱۳۸۲

‏مطالعه تاثير پروبيوتيك Bioplus 2B وآنزيم بر عملكرد وبازده توليد جوجه هاي گوشتي

‏مسايلي ،شهروز

۱۳۸۲

‏مطالعه تزريق داخل استخوان ماده حاجب آيوهكسال براي يوروگرافي در كبوتر

‏كربلايي شفيعي ،امير

۱۳۸۲

‏مطالعه راديو گرافي اندازه هاي قلب درتعدادي ازگربه هاي سالم ولگرد شهر اهواز

‏يادگاري ،علي

۱۳۸۳

‏بررسي آلودگي سالمونلايي در تخم مرغهاي بومي مصرفي در اهواز

‏دليران نيا،علي

۱۳۸۳

‏بررسي آلودگي سالمونلايي در ماكيان خانگي اهواز

‏جايدري ،امين

۱۳۸۳

‏بررسي اثر محل تلقيح واكسنهاي كشته بيماريهاي آنفولانزا و نيوكاسل بر روي ايمني همورال در جوجه هاي گوشتي

‏متولي زاده ناييني ،بهزاد

۱۳۸۳

‏بررسي افزودن پروبيوتيك همراه و بدون آنزيم در جيره غذايي برروي برخي از پارامترهاي هماتولوژي و بيوشيميايي سرم خون جوجه هاي گوشتي

‏لوايي منفرد،علي

۱۳۸۳

‏بررسي ميزان آلودگي سالمونلايي در تخم اردك مصرفي در اهواز

‏اسدي ،رضا

۱۳۸۳

‏بررسي ميزان برخي از پارامترهاي بيوشيميايي همولنف ميگوي پرورشي سفيد هندي

‏سليمي فرد،هادي

۱۳۸۳

‏مقايسه چهار روش استخراج RNA ويروس برونشيت عفوني طيور از مايع آلانتوييك براي استفاده در آزمايشRT-PCR

‏كاهكش ،حميدرضا

۱۳۸۳

‏اثرات تراتوژنيك داروي سيكلوسپورين بر كليه جنين موش صحرايي

‏كرم پورسيستاني ،ندا

۱۳۸۳

‏باقيمانده هاي آنتي بيوتيكي Antibiotic Residnes در محصولات غذايي با منشت دام و طيور و روشهاي رايج تعيين آن

‏طيبي دهكردي ،رسول

۱۳۸۳

‏بررسي اپيدميولوژي اورنيتوبيلارزياتر كستانيكم در حلزون و گوسفند منطقه شادگان و ارزيابي تست هاي سرولوژي براي تشخيص بيماري

‏كريمي ،غلامرضا

۱۳۸۳

‏بررسي اپيدميولوژيكي ليستريامونوسيتوژنز در مواد غذايي دريايي در ايران

‏بازرگان ،حسين

۱۳۸۳

‏بررسي اثرات تجويز عصاره ساركوسيست مربوط به ساركوسيستيس فوزي فورميس بر فعاليت سيستم انعقادي در خرگوش

‏خجسته نژاد،هادي

۱۳۸۳

‏بررسي ارتباط بين پروتيين واوره جيره با مقادير سرمي آنهادر گاوهاي واكل

‏محمدي ملامحمدقلي ،مجيد

۱۳۸۳

‏بررسي الگوي الكتروفورتيكي ليپوپروتيين هاي سرم خون شترهاي يك كوهانه

‏دانشگر،احسان

۱۳۸۳

‏بررسي برخي پارامترهاي الكتروليتي و غيرالكتروليتي سرم خون ماهي قزل آلاي رنگين كمان

‏بشري ،فرهاد

۱۳۸۳

‏بررسي برخي پارامترهاي بيوشيميايي و هماتولوژي خون خرگوش

‏رفيع ،روح الله

۱۳۸۳

‏بررسي تاثير اسمانان در پاسخ ايمني طيور گيشتي بر عليخ واكسن آنفولانراسويهH9N2

‏مطلبي فيني ،الهه

۱۳۸۳

‏بررسي چگونگي ساخت و روش كار انواع فيكساتيوهاي مورد استفاده در آزمايشكاه بافت شناسي

‏استاد حسين خياط،اميد

۱۳۸۳

‏بررسي روش كار ونتايج رنگ آميزيهاي اختصاصي و عمومي معمول مورد استفاده در آزمايشگاه هاي بافت شناسي

‏شاهرضاگماسايي ،محسن

۱۳۸۳

‏بررسي سرواپيدميولوژيكي لپتوسپيروز در سگ هاي بومي و خانگي اهواز

‏حاتمي ماسوله ،صفا

۱۳۸۳

‏بررسي سرواپيدميولوژيكي ليشمانيوزاحشايي در سگهاي شهرستان اهواز

‏شيخالاسلامي ،سيدمسخود

۱۳۸۳

‏بررسي سرولوژيكي لپتوسپيروز در بزهاي شهرستان اهواز

‏كشاورزي ينگابادي ،مجتبي

۱۳۸۳

‏بررسي سرولوژيكي لپتوسيپروزدر گوسفندان شهر اهواز

‏غريبي ،داريوش

۱۳۸۳

‏بررسي شدت آلودگي دستگاه گوارش ماهي بني Barbus grgpus و شيربت Barbus sharpeyi به انگلهاي كرمي

‏محمودي ،سارا

۱۳۸۳

‏بررسي شيوع آلودگي به تريكومونيازيس در كبوتر و مرغان خانگي شهر اهواز

‏زبردست ،مصطفي

۱۳۸۳

‏بررسي عسل هاي بازاراهواز از نظر وجود دياستازقند تجارتي و ميزان اسيديته

‏كريمي ابابين ،رحيم

۱۳۸۳

‏بررسي علل باكتريايي سقط جنين در ميش

‏موسوي ،سيدمحمدرضا

۱۳۸۳

‏بررسي علل كم خوني در دامهاي بزرگ

‏عبدي ،آلبرت

۱۳۸۳

‏بررسي مقايسه اي اولتراسونوگرافي و راديوگرافي غده پروستات سگ

‏رنجبر،امين

۱۳۸۳

‏بررسي مورفومتريك طحال گاوميش آبي وگاو بومي استان خوزستان

‏يوسفي مرزي ،يونس

۱۳۸۳

‏بررسي ميزان آلودگي به استافيلوكوكس آريوس درسمبوسه هاي عرضه شده در سطح شهر اهواز

‏طاهري ،مهدي

۱۳۸۳

‏بررسي واكنشهاي سلولي و همورال در محيط In Vitro در بيماران مبتلا به كيست هيداتيك

‏راهدار،محمود

۱۳۸۳

‏بررسي و شناسايي گونه هاي مارشالاژيا در حيوانات اهلي و اهميت آن

‏ممبيني ،غلامرضا

۱۳۸۳

‏پاتولوژي غده تيروييد در نشخواركنندگان بزرگ

‏نوري ،بابك

۱۳۸۳

‏پاتولوژي غده تيروييد در نشخواركنندگان كوچك

‏زراعت پرور،هادي

۱۳۸۳

‏تاثيرپروپوفول بر روي الكتروكارديوگرام سگ

‏دهقاني ،جعفر

۱۳۸۳

‏تشخيص كيست هيداتيك در گوسفند بوسيله تعيين حضور آنتي ژن در ادرار

‏راضي جلالي ،محمدحسين

۱۳۸۳

‏تغييرات منحني الكتروفورتيك پروتيين هاي سرم خون پس از تجويز خوراكي عصاره كيست هاي ساركوسيستيس فوزي فورميس در خرگوش

‏منجزي ،سارا

۱۳۸۳

‏جستجوي آنتي بادي غليه لپتوسپيرا در مردم اهواز

‏كميليان ،محمد مهدي

۱۳۸۳

‏روش سنجش پپتيدهاي بيولوژيك

‏جعفري ،پرويز

۱۳۸۳

‏سيتوكروم P450 و نقش آن

‏پاشازاده فردنوجه ده ،مريم

۱۳۸۳

‏طراحي آزمايش الايزا براي بابزيااويس و بررسي سرواپيدميولوژيكي اين انگل در استان خوزستان

‏هاشم زاده فرهنگ ،حسين

۱۳۸۳

‏طراحي روش الايزا جهت تشحيص آلودگي به ساركوسيستيس فوزيفورميس در گاوميش و مقايسه آن با روش ايمونوفليورسانس غير مستقيم و يافته هاي پش از كشتار در كشتاركاه اهواز

‏حميدي نجات ،حسين

۱۳۸۳

‏كم خوني هاي ناشي از عوامل دارويي و شيميايي

‏نوريان دهكردي ،سجاد

۱۳۸۳

‏مروري بر اصول فيزيك راديو ايمونواسيRIA

‏سرايلو،جواد

۱۳۸۳

‏مروري بر بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوانات حيات وحش

‏ميثاقيان ،بهزاد

۱۳۸۳

‏مروري بر ديابت سگ

‏سليماني ،داوود

۱۳۸۳

‏مروري بر شناخت اورنيتوباكتريوم رينوتراكيال

‏منصوري وسطي ،فردين

۱۳۸۳

‏مروري بر عفونت دستگاه ادراري گاو

‏بخشي دزفولي ،احمدرضا

۱۳۸۳

‏مطالعه استفاده توام استخوان اسفنجي و مغز استخوان در ترميم نقيصه ايجاد شده در درشت ني سگ

‏بزرگواري ،سيده صفورا

۱۳۸۳

‏مطالعه گذشته نگري بر عوامل باكتريايي ورم پستان باليني و تحت باليني گاو در شهرستان اهواز

‏اميري ،سيامك

۱۳۸۳

‏مطالعه مقايسه اي پارامترهاي خوني طيور حساس شده به سندرم آسيت با استفاده از روشهاي مختلف

‏فاطمي طباطبايي ،سيدرضا

۱۳۸۳

‏مطالعه مقدماتي در مورد ايمن سازي گوسفند نژاد عربي عليه هموتكوس كونتوروس درمنطقه اهواز

‏نايب زاده ،حسن

۱۳۸۳

‏مقايسه توان اپسونوسايتوفاژيك در نوتروفيلهاي گاو و گاوميش

‏پورقره سيد،فرهاد

۱۳۸۳

‏اثر آسپرومازين - كتامين بر روي فشار خون سرخرگي وگازهاي خوني در بز

‏ولي ،محسن

۱۳۸۳

‏بررسي اثر محل تلقيح واكسن هاي كشته بيماريهاي آنفلونزاونيوكاسل بر روي ايمني همورال در جوجه هاي گوشتي

‏متولي زاده ناييني ،بهزاد

۱۳۸۳

‏بررسي امكان استفاده ا زكورتكس استخوان انگشت جهت ترميم نقيصه ي استخواني د رمتاكارپ بزرگ كبوتر

‏نكوكار جزي ،عبدالحسين

۱۳۸۳

‏بررسي تغييرات الكتروكارديوگرافي سگهاي بومي شهراهوازاز تولد تا شش ماهگي

‏ملايي باغيني ،رامين

۱۳۸۴

‏آلودگيهاي قارچي شيرهاي خام پاستوريزه در ايران و شهر اهواز

‏رضايي سراي ،ناصر

۱۳۸۴

‏ارزيابي تغييرات مقادير پروژسترون واستراديول ۱۷-بتا در سيكل استروس ماديان عرب خوزستان

‏مشهوري ،محمود

۱۳۸۴

‏استفاده از باكتريوفاژ در كنترل و درمان سپتي سمي كلي باسيلي تجربي در جوجه هاي گوشتي

‏كيماسي ،اسمعيل

۱۳۸۴

‏اصول و طريقه استفاده از تكنيك امپدانس در شناسايي و تشخيص ميكروبها در مواد غدايي

‏خداوردي پورسربندري ،خسرو

۱۳۸۴

‏بررسي آلودگي درماتوفيتي سگ ها و گربه ها در منطقه اهواز

‏بهبهاني ،سپيده

۱۳۸۴

‏بررسي اثر پروپوفول بر گازهاي خوني شرياني گربه

‏محمدخاني ،زينب

۱۳۸۴

‏بررسي برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون جنين بز

‏اسعدي ،تقي

۱۳۸۴

‏بررسي برخي پارامترهاي بيوشيميايي و حجم مايع آمنيوتيك و آلانتوييك در سنين مختلف جنيني بز

‏صالحي ،محبوبه

۱۳۸۴

‏بررسي تغييرات هورمونهاي تيروييدي با تغييرات هيستوپاتولوژيك بافت تيروييد در گوسفندان ارجاع شده به كشتارگاه اهواز در فصول تابستان و زمستان

‏ميرزاده ،خليل

۱۳۸۴

‏بررسي فراواني آلودگي به پاستورلا و ارتباط آن با يافته هاي سرولوژيكي در گاوميش هاي به ظاهر سالم ارجاعي به كشتارگاه اهواز

‏جعفريان ،حميد

۱۳۸۴

‏بررسي فراواني آلودگي به پاستورلا و ارتباط آن با يافته هاي سرولوژيكي در گاوهاي بظاهر سالم ارجاعي به كشتارگاه اهواز

‏ابراهيم خاني ،داود

۱۳۸۴

‏بررسي ميزان آلودگي سالمونلايي در اسبهاي تعدادي از باشگاههاي سواركاري اهواز

‏خزاييل ،كاوه

۱۳۸۴

‏بررسي ميزان آلودگي سالمونلايي در تخم مرغ بوقلمون هاي مصرفي در برخي از مناطق استان خوزستان

‏گودرزي ،محمد

۱۳۸۴

‏بررسي ميزان اشاعه استافيلوكوك هاي مولد بتالاكتاماز و سويه هاي مقاوم به متي سيلين در نمونه هاي جدا شده از اورام پستان گاو در منطقه اهواز

‏طالب زاده نجفآبادي ،احمد

۱۳۸۴

‏بررسي ميزان خاكستر،كلريدسديم نمك طعام و تركيبات نيتريت در سوسيس و كالباسهاي حرارت ديده و مقايسه آن با استانداردهاي ملي

‏لويمي ،مريم

۱۳۸۴

‏بررسي ميزان همبستگي افلاتوكسين M,B دركبد گيشت مرغان

‏جعفري ،هديه

۱۳۸۴

‏بيوتوكسين هاي آبزيان و نقش در مسموميتهاي غذايي

‏صفتي اعمي ،سعيد

۱۳۸۴

‏تاثير كاربرد لواميزول بر پاسخ ايمني عليه واكسن بيماري آنفولانزا در جوجه هاي گوشتي

‏طلازاده ،فروغ

۱۳۸۴

‏تعيين تابلوي پروتييني غشاي خارجي تعدادي از جدايه هاي پاستورلامولتوسيداو مقايسه آن با سويه واكسن ساخت ايران

‏نعمتي ،محمد

۱۳۸۴

‏روشهاي مختلف اندازه گيري فشار خون

‏محمد دانش خوراسگاني

۱۳۸۴

‏روشهاي ميكروبيولوژيك تشخيص باقيمانده هاي دارويي در محصولات غذايي با منشا دام و طيور

‏باقري تازه كند،محمد

۱۳۸۴

‏فرمولاسيون وآلودگيهاي باكتريايي سوسيس و كالباس در شهر اهواز وكرمانشاه

‏نوري زارع ،وحيد

۱۳۸۴

‏مرروري بر گونه هاي پرژوالسكياناعامل مياز جلدي بز و گوسفندو اهمييت آن

‏خليفه پور،مسعود

۱۳۸۴

‏مروري برايزوتوپهاي مورد استفاده در آزمايشگاههاي علوم زيستي

‏شهركي ،سعيد

۱۳۸۴

‏مروري بر بيماري توكسوپلاسموزيس در پرندگان وحشي

‏كياني شاهوندي ،شمس الدين

۱۳۸۴

‏مروري بر عوامل انگلي سقط جنين در نشخواركنندگان اهلي

‏ظريفي ،عذرا

۱۳۸۴

‏مطالعه تغييرات فصلي ساختار بافتي اندامهاي لنفاوي ماهي كپور علفخوار در شهرستان اهواز

‏مروتي ،حسن

۱۳۸۴

‏مطالعه رشد تكاملي نوارهاي رحمي گاوميش رودخانه اي خوزستان

‏شكركن ،فرهنگ

۱۳۸۴

‏مطالعه ساختار بافت شناسي كبد و پانكراس در ماهي بنيBarbus Sharpeyi

‏پاشنه ساز،زهرا

۱۳۸۴

‏مطالعه ساختار بافت شناسي كليه ماهي بنيBARBUS SHARPEYI

‏مرادي ،افخم

۱۳۸۴

‏مطالعه مقاومت نماتودهاي دستگاه گوارش گوسفند نسبت به آلبندازول و جهش هاي ژنتيكي احتمالي در كرمهاي همونكوس كونتورتوس مقاوم به آلبندازول در استان خوزستان

‏غلاميان ،عباس

۱۳۸۴

‏مطالعه منحنيLH ، Fshخون بز نجدي در طي چرخه فحلي

‏نوروزي ،حامد

۱۳۸۴

‏مطالعه يافته هاي اولتراسونوگرافي دستگاه ادراري گوسفند

‏سلطاني الوار،مسعود

۱۳۸۴

‏مطالعه يافته هاي اولتراسونوگرافي كبد گوسفند

‏ظاهري شهماروندي ،رضا

۱۳۸۴

‏ارزيابي آلودگي به اشرشيا كلي به عنوان شاخص كلي فرم ها در خامه هاي غير پاستوريزه وخامه هاي قنادي در سطح شهر اهواز

‏شيري ،سينا

۱۳۸۴

‏ارزيابي بهداشتي همبرگرهاي معمولي وممتازسطح شهراهوازاز نظربرخي پارامترهاي ميكروبي ومقايسه آن ها با استاندارد ملي

‏نقوي ،نرگس

۱۳۸۴

‏ايجاد آرترود سيس در مفصل كارپ سگ با استفاده از مغز استخوان

‏نظري ،مژگان

۱۳۸۴

‏بررسي اثرات سم عقرب بوتتوس سلسيي بر ميزان برخي آنزيم هاي سرمي وارتباط آن با يافته هاي هيستوپاتولوژيك كبد در موش صحرايي

‏حسيني فر،شيما

۱۳۸۴

‏بررسي اثر محافظتي ويتامين E در مقابل ديابت مليتوس وعوارض ناشي از آن وتحمل بيماري د رموشهاي صحرايي ديابتي شده توسط استر پتوزوتوسين

‏رحيمي ،ليلا

۱۳۸۴

‏بررسي اثر محافظتي ويتامين نادر مقابل ديابت مليتوس وعوارض ناشي از آن وتحمل بيماري در موشهاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين

‏جليليان ،ليدا

۱۳۸۴

‏بررسي روشهاي هيستو شيميايي شناسايي آنزيمها در ساختار هاي بافتني

‏عبادي فر،امير محمد

۱۳۸۴

‏بررسي سرولوژيك بيماري بروسلوزدرگوسفندوبزوافراددرمعرض خطر در اهواز

‏نعيمي بهنام

۱۳۸۴

‏بررسي سرولوژيك ويروس بيماري ديستمپر در سگهاي بومي شهرستان اهواز

‏اخلاقي ،نسترن

۱۳۸۴

‏بررسي سرولوژيكي آلودگي به ويروس اسهال ويروسي گاوان در گوسفند و بز اهواز

‏كريمي ،امينه

۱۳۸۴

‏بررسي عفونت پايدار با ويروس تب برفكي در تعدادي از گاوميشهاي كشتار شده در كشتارگاه اهواز

‏كليميان ،امير

۱۳۸۴

‏بررسي عفونت پايدار باويروس تب برفكي در تعدادي از گاوهاي كشتارشده د ركشتارگاه اهواز با استفاده از روشRT-PCR

‏قانع ،محسن

۱۳۸۴

‏بررسي عملكرد تعدادي ازگله مرغان گوشتي كشتارشده درمناطق سرد وگرم كشور

‏خلقتي ،جمشيد

۱۳۸۴

‏بررسي عوامل ايجاد كننده لنگش در اسب هاي اهواز

‏صناعي ،محمدرضا

۱۳۸۴

‏بررسي فراواني آبسه هاي كبدي گوسفندوتعيين عوامل باكتريايي آن در كشتارگاه اهواز

‏سليماني ،محمد

۱۳۸۴

‏بررسي كيفيت آبهاي بسته بندي شده از نظر ميزان سختي شمارش كلي ميكروبي و آلودگي احتمالي به كلي فرمها و مقايسه آنهابا استاندارد هاي ملي

‏سنگ تراش ،فرزانه

۱۳۸۴

‏بررسي ميزان آلودگي به نوچه لينگواتولا سراتادرگوسفند و بز ذبح شده در كشتار گاه صنعتي شهرستان بويراحمد ياسوج

‏درخشنده ،تيمور

۱۳۸۴

‏بررسي ميزان آلودگي پودر ماهي ،پودرماهي ،پودر صدف،كنجاله سوياوذرت كار خانجات دان ماكيان اهواز

‏صياد رضايي ،علي

۱۳۸۴

‏بررسي و شمارش انتروكوك ها در بستني هاي غير پاستوريزه در شهر اهواز به روش مرجع وتطابق آن باتكنيك امپدانس و طراحي الگوي رياضي مربوطه

‏نوري ،اشرفالسادات

۱۳۸۴

‏بررسيي سرولوژيك آنفولانزاي اسبي د راهواز

‏آقاجاني ،وحيد

۱۳۸۴

‏بسته بندي مواد غذايي واصول بهداشتي آن

‏جام شهرياري ،سكينه

۱۳۸۴

‏بيماريهاي تك ياخته اي با منشا غذايي وراههاي جدا كردن آنهاازمحيط

‏آقاجاني ،اكبر

۱۳۸۴

‏تاثير كاربرد لواميزول برپاسخ ايمني عليه واكسن بيماري خنفلوآنزا در جوجه هاي گوشتي

‏طلازاده ،فروغ

۱۳۸۴

‏تجزيه وتحليل تصاوير ميكروسكوپ الكتروني

‏گلابيان ،سامان

۱۳۸۴

‏تشخيص سرولوژيك سقط جنين آنزوتيك ميشهادر منطقه اهوازبا آزمايش اليزا

‏حيدري ،راضيه

۱۳۸۴

‏مروري بر اثرات مواد حاجب راديولوژي تزريقي د ردامپزشكي

‏خداداد،هدي

۱۳۸۴

‏مروري بر ارزيابي آزمايشگاهي آنزيمهاي كبدي در دامهاي كوچك

‏فتاحي ،عبدالله

۱۳۸۴

‏مروري برعوامل ايجادكننده ضايعات پوستي پستان درگاو

‏شريفي ،احسان

۱۳۸۴

‏مقايسه ترميم گوش بري زيبايي به دو روش با اسكالپل والكتر وسرجري درسگ

‏شاه ميرزايي بيدگلي ،عباس

۱۳۸۴

‏مقايسه جراحات پاتولوژيك واكسن يگانه ودوگانه نيوكاسل در محل تزريق درعضله سينه جوجهاي گوشتي

‏شريعت زاده سيكارودي ،محمودرضا

۱۳۸۴-۱۳۸۳

‏برسي آلودگي بچه ماهي هاي كپور پرورشي به انگل ديپلوستوموم

‏علي بيگي ،زهره

۱۳۸۴-۱۳۸۳

‏تشكيل و تغييرات ميزان مايعات جنيني آلانتوييس ،آمنيون درطول مراحل مختلف جنيني دردامهاي اهلي

‏آل عمران ،حميدرضا

۱۳۸۵

‏بررسي نقش عصاره گياه اكيناسه و داروي لواميزول در پيشگيري از آثار ناهنجاري زاي تراتوژنيك داروي فني تويين بر روي سيستم اسكلتي جنين موش سفيد كوچك

‏خاكساري مهابادي ،محمود

۱۳۸۵

‏اثراتLPS باكتريE.coli بر تغييراتCRPفيبرينوژن ولكوسيت هاي خون در موش صحرايي ونقش ديكلوفناك سديم بر تغييرات ايجادشده

‏نيسي آزاده

۱۳۸۵

‏بررسي اثرات اشرشياكولاي وباكتريوفاژ،به تنهايي وهمراه با هم بر روي برخي پارامترهاي خوني درجوحه هاي گوشتي

‏وحيدي فر ناديا

۱۳۸۵

‏بررسي استفاده از كنجاله كلزا در جيره غذايي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

‏يوسفوند،روح الله

۱۳۸۵

‏بررسي تغييرات آنيون و گازهاي خوني ناشي از تزريق سم عقرب همي اسكور پيوس لپتوروس در خرگوش

‏محمدي ،طيبه

۱۳۸۵

‏بررسي عوامل ايجاد كننده مايكوزهاي جلدي در پرندگان زينتي شهر اهواز

‏شير علي ،سلماز

۱۳۸۵

‏تاثير استفاده از كنجاله كلزا در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي بر برخي از فاكتورهاي بيوشيميايي سرم خون

‏مدرسي ،مهدي

۱۳۸۵

‏تشخيص برخي از عوامل باكتريايي ورم پستان تحت باليني در گاوهاي صنعتي شهراهواز به روشpcr

‏معتمدي ،حسين

۱۳۸۵

‏مطالعه رشدتكاملي تخمدان بز با استفاده ازميكروسكوپ نوري ،الكتروني وهيستوشيمي

‏بانان خجسته ،سيدمهدي

۱۳۸۵

‏مطالعه روند استخوان سازي جنين ماكيان به كمك رنگ آميزي آليزارين قرمز-آلسين آبي

‏وطنچيان مهران

۱۳۸۵

‏مطالعه هيستولوژيك ومورفومتريك ساختار بافتي لولهاي اسپرم سازو سلول هاي ليديك بيضه قوچ نژاد عربي خوزستان طي فصول مختلف سال با استفاده از ميكروسكوپ نوري والكتروني

‏درست قول ،مهران

۱۳۸۵

‏مقايسه مقادير برخي از پارامترهاي خوني گاونجديدر دو فصل گرم وسرد

‏وفادارنژاد حسن

۱۳۸۵-۱۳۸۴

‏بررسي اثرات تراتوژنيك داروي Azathioprine روي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي كبد جنين خرگوش سفيد آزمايشگاهي

‏دهنوي ،عابدين

۱۳۸۵-۱۳۸۴

‏بررسي ضايعات آسيب شناسي داروي سيكلوسپرزين بر روي قلب جنين موش صحرايي

‏دريايي ،محمد

۳۵-۱۳۳۴

‏پوست قره گل در ايران و اهميت اقتصادي آن

‏حسينيون ،محمد

۴۸-۱۳۴۷

‏سندرم داونركاو D.C

‏ذوقي ،اسمعيل

۴۸-۱۳۴۷

‏اورمي درسوهضم گاو

‏ناظر،عبداله حسين خان

۴۹-۱۳۴۸

‏تغذيه گوشتخواران گربه

‏هوشنگي ،حسين

۵۳-۱۳۵۲

‏بررسي پرورش اسب در ايران

‏خويلو،مجيد

۵۳-۱۳۵۲

‏الكتروفوروز سرم خون گوسفندان سالم و مشكوك به بروسلوز

‏فرهنگ ،اردشير

۵۳-۱۳۵۲

‏بررسي ميزان كلسيم و فسفر معدني در خون اسبهاي اطراف تهران

‏فلاحي ،محمدرشيد

۵۵-۱۳۵۴

‏بررسي انگلهاي كرمي دستگاه گوارش و تنفس بز در كشتارگاه تهران

‏فيضي ،عبدالله

۵۵-۱۳۵۴

‏تحقيقي بر ميزان آلودگي موشهاي خانگي به سالمونلا

‏هدايتي ،خسرو

۵۶-۱۳۵۵

‏بررسي و تعيين نوع حلزونهاي آبزي در استان خوزستان

‏هدايتي فر،محمدعلي

۵۹- ۱۳۵۸

‏مطالعه فيزيوپاتولوژي ورم پستان در گاو

‏رضوي هجرتي ،ابراهيم

۵۹-۱۳۵۸

‏بررسي و تهيه مناسب ترين طرح ساختمان مرغداري در اهواز و حومه

‏سبزعلي ،امرالله

۵۹-۱۳۵۸

‏بررسي ميزان تلفات پروتيين و محصولات دامي و علل ضبط كلي يا موضعي لاشه گاو و گاوميش در كشتارگاه اهواز

‏محمودان ،فرج اله

۵۹-۱۳۵۸

‏بررسي ميزان مقاومت استافيلوكوك بيماريزا و غير بيماريزاي دام و انسان نسبت به پني سيلين G در اهواز و حومه

‏فروغي ،يدالله

۶۲-۱۳۶۱

‏اندازه گيري مقادير طبيعي عناصر خوني ،كلسيم ،فسفر،پتاسيم ،سديم ،پروتيين و گلوكز در سرم خون شتر در منطقه فارس

‏مياحي ،منصور

۶۲-۱۳۶۱

‏تعيين ضريب هضم باگاس نيشكر و اثرات احتمالي پاتولوژيكي آن بر كليه و مجاري ادرار گوساله ها

‏فرج زخده شيخ،احمد

۶۲-۱۳۶۲

‏اندازه گيري مقادير طبيعي آنزيمهاي آميلاز،آلكالين فسفاتاز،SGOT,LDH، SGPTوكراتينين موجود در سرم خون شتر درمنطقه فارس

‏هدايت منفرد،محمد

۶۳-۱۳۶۲

‏بررسي مقدار پروتيين ،كلسيم ،فسفر،نمك،خاكستر موجود در جيره هاي توليدي توسط كارخانجات شيراز و حومه آن

‏نداف،هادي

۶۳-۱۳۶۲

‏شناسايي ،تشخيص و تمايز گونه هاي بيماري زاي آيمريا عوامل كوكسيديوز ماكيان در مرغداري هاي حومه شيراز

‏قادري ،عباس علي

۶۴-۱۳۶۲

‏بررسي گذشته نگر بر بيماري تب مالت در استان فارس بيمارستانهاي نمازي و شهيد فقيهي

‏نصيري فرقاني ،فرمان

۶۵-۱۳۶۴

‏اندازه گيري ميزان طبيعي آنزيمهايSGIT ،SGPT،ALP،CPK،LDHبر حسب سن گوسفندان منطقه فارس بومي

‏پردال ،حمزه

۶۵-۱۳۶۴

‏بررسي اثرات كلينيكي و پاراكلينيكي داروهاي گزيلازين هيدروكلرايد و كتامين هيدروكلرايد به تنهايي و تواما در گوسفند

‏خورسند،نورا

۶۵-۱۳۶۴

‏بررسي ميزان آلودگي تك سمي هاي منطقه شيراز به بابزيا

‏روانبخش ،امير

۶۵-۱۳۶۴

‏تعيين دقت تشخيص جسم زرد از طريق آزمايش ركنال در مقايسه با ميزان پروژسترون خون در گاوهاي بومي منطقه فارس

‏رنجبر،رضا

۶۵-۱۳۶۴

‏مطالعه سيكل فحلي در گاوهاي بومي با استفاده از پارامترهاي مختلف

‏بذرافشان ،حبيب

۶۵-۱۳۶۴

‏بررسي پارامترهاي مايع مغزي - نخاعي و مقايسه آن با خون در گوسفندان و بزان منطقه فارس

‏محسني مهران ،محمد

۶۵-۱۳۶۴

‏تشخيص گونه هاي مختلف آيمريا در گوسفند در منطقه شيراز

‏مقدر،نسرين

۶۵-۱۳۶۴

‏مطالعه اثرات گرسنگي و استرس بر روي زخم معده در موش

‏مقدسيان ،محمدحسن

۶۵-۱۳۶۴

‏مطالعه مقدماتي سوپراووليشن و جمع آوري رويان در گوسفندان ايران منطقه فارس

‏فريد،مهدي

۶۵-۱۳۶۴

‏مقدمه اي بر سوپراوولاسيون و جمع آوري رويان بروش غير جراحي در گاو

‏سلاسل ،بهرام

۶۵-۱۳۶۴

‏همزمان كردن فحلي در گاوهاي بومي ايران ناحيه فارس

‏شريعتي ،ميترا

۶۵-۱۳۶۴

‏مطالعه تغييرات فصلي برخي ازپارامترهاي توليدمثلي قوچ بومي منطقه فارس

‏آلبوغبيش ،نعيم

۶۶-۱۳۵۵

‏اثرات كلينيكي و پاراكلينيكي كتامين هيدروكلرايد و گزيلازين هيدروكلرايد بتنهايي و تواما در گاو

‏بهبوديخواه ،آلبرت

۶۶-۱۳۵۶

‏اثرات دوز خوراكي سولفات كويينيدين بر روي پارامترهاي الكتروكارديوگرام اسب

‏حسيني ،محمد

۶۶-۱۳۵۶

‏اثرات ضد ميكروبي تري سيكلين هايA و Bدر داخل بدن

‏خسروي ،محمد

۶۶-۱۳۵۶

‏بررسي ميزان آلودگي بروسلوز در افرادي كه از لحاظ شغل و حرفه اي با دام سروكار دارند

‏باستان ،عبدالرضا

۶۶-۱۳۵۶

‏بررسي سرولوژيكي ميزان آلودگي گاوان و گوسفندان بومي نورآباد ممسني - حومه به بيماري بروسلوز

‏نكوييان ،علي اكبر

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي تغييرات هماتولوژيكي و urinalysis در الاغ تحت بيهوشي هاي عمومي استنشاقي درازمدت

‏جلايي نژاد،سرور

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي كشتارگاهي اجسام خارجي در گوسفند كشتارگاه شيراز و حومه

‏دستمزد،محمدرضا

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي ميزان آلودگي پنيرشهري تازه به بروسلا و كلي فرم و تاثيرآن در بهداشت عمومي

‏اكبرمهر،جعفر

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي ميزان آلودگي سوسيس و كالباس مصرفي شهر شيراز به ميكربهاي سالمونلاE.COLI ،استافيلوكوك و استرپتوكوك و اهميت آن از نظر بهداشت عمومي

‏رحيمي ،عزيزمراد

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي وتحليل پنجاه گاوداري صنعتي و شيري تهران بزرگ و كرج با تاكيد بر مديريت ،توليدمثل و بهداشت

‏ابراهيم زاده ،حميد

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي وضعيت سيستم ايمني جوجه هاي آلوده به ويروس عامل بيماري گامبورو و اثر آن در واكسيناسيون نيوكاسل

‏خدادادي اشكا،علي اكبر

۶۶-۱۳۶۵

‏تشخيص راديولوژيكي اجسام خارجي نوك تيز در نگاري گاو و ارتباط آن با تشخيص از طريق رومينوتومي

‏حسامي زاده ،سعيد

۶۶-۱۳۶۵

‏تشخيص سرولوژيكي لتپوسپيروز در گاوهاي شيراز و اطراف آن

‏چيت ساز،غلامرضا

۶۶-۱۳۶۵

‏تغييرات كلسترول سرم خون گاوهاي نژاد بومي و نژاد هلشتاين در سيكل فحلي و مراحل مختلف آبستني

‏دژمان ،غضنفر

۶۶-۱۳۶۵

‏جداسازي مايكوپلا از عفونتهاي دستگاه تنفسي طيور

‏دبيري ،عبدالرضا

۶۶-۱۳۶۵

‏جداسازي و تخليص آنزيم رودنيز از كبد گوسفند و بررسي خواص بيوشيميايي آن

‏سالمي ،اردشير

۶۶-۱۳۶۵

‏مطالعه كالبدشناسي و راديوگرافي مجراي اشكي بز

‏رادفر،محمدحسين

۶۶-۱۳۶۵

‏مونلاكلي فرم ،استافيلوكوك و استرپتوكوك و اثرات آن در بهداشت عمومي

‏چيني كار،صادق

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي اثرات تزريق داخل عضلاني و داخل وريدي گزيلازين بر روي ريتم قلب اسب

‏شكوهي ،طاهره

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي اثرات حذف هزار لادر درگوسفند به طور تجربي به روش برداشت و ايجاد معبر فرعي

‏ميمندي پاريزي ،عبدالحميد

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي اثرات كلينيكي وپاراكلينيكي داروهاي گزيلازين هيدروكلرايدو كتامين هيدروكلرايد به تنهايي و تواما"

‏شريف نيا،مهوش

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي پارامترهاي طبيعي سرم خون گاو نژاد سيستاني بر حسب سن و جنس

‏قريشي ،احمد

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي خصوصيات باليني و اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به سل بستري شده در بيمارستانهاي دانشگاه شيرازاز فروردين ماه ۵۴ تا ۶۴ و نقش منابع دامي آلوده در ايجاد بيماري در آنها

‏مقتدري اصفهاني ،مهدي

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي راديو- اپيدميولوژيك بيماري splints در اسب

‏شريف عسكري ،بهرام

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي كلينيكي دو روش اخته در اسب

‏عبدالهي ،فرشيد

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي مقايسه اي چهار روش رومينوتومي در گاو

‏قدردان مشهدي ،امير

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي ميزان آلودگي خامه هاي مصرفي شيراز به باكتريهاي بروسلا و كلي فرم و اثر آن در بهداشت عمومي

‏محامدي ،علي

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي ميزان آلودگي شيرينيهاي مصرفي شهر شيراز به ميكربهاي مولد مسموميت غذايي استافيلوكوك،استرپتوكوك،سالمونلا و اشريشياكلي و اهميت آن در بهداشت عمومي

‏مزنياني ،منصور

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي ميزان ابتلا شترهاي منطقه فارس به بيماري بروسلوز با استفاده از روشهاي سرولوژيك

‏معتمدي ،غلامرضا

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي و اندازه گيري ميزان ايمنوگلوبولين سرم گوساله هاي سالم و مبتلا به اسهال

‏مشايخي ،خوبيار

۶۶-۱۳۶۵

‏تعيين و بررسي باقيمانده آنتي بيوتيك در گوشت گاو منجمد وارداتي و گوسفند و گاو ذبح شده در كشتارگاه مجتمع صنعتي گوشت فارس

‏صدريان ،منصور

۶۶-۱۳۶۵

‏مطالعه كالبدشناسي فضاي اطلسي پس سري در گوسفند و كاربرد كلينيكي آن

‏علي پورعطاآبادي ،عبدالرضا

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي تغييرات آنزيمهاي,SGOT,LDH,ALP,CPK و پارامترهاي خوني در مسموميت تحت حاد با سرب در گوسفند

‏وفا،عبدالرضا

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي تغييرات الكتروكارديوگرام و ضربان قلب گوسفند در زمان آبستني

‏هاشمي ،غلامحسين

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي سرولوژي توكسوپلاسموز در گوسفند

‏وصال ،ناصر

۶۶-۱۳۶۵

‏بررسي ميزان آلودگي ميكروبي شيرهاي مصرفي لبنيات فروشيهاي سطح شهر اهواز

‏قضايي نياري ،سيامك

۶۷-۱۳۶۶

‏بررسي ميزان نيتريت سديم در محصولات گوشتي

‏جلودار،عباس

۶۷-۱۳۶۶

‏مطالعه الكتروكارديوگرام طبيعي و بررسي شيوع آرتيمي در اسب

‏حاجي نژاد،داريوش

۶۹-۱۳۶۵

‏بررسي اثرات ضد ميكروبي تري سيكلن F بر روي ده گونه باكتري و مقايسه آن با آنتي بيوتيكهاي متداول

‏مهرآيين ،سيامك

۶۹-۱۳۶۸

‏بررسي اپيدميولوژيكي بروسلوز انساني و دامي در استان لرستان

‏مهرجو،فريدون

۷۰-۱۳۶۹

‏تاثيرات هالوتان بر روي بيلروبين و آنزيم هايAst,Alt,Alp,cpk سرم

‏صابري افشار،فريدون

۷۱- ۱۳۷۰

‏بررسي فراواني سقط جنين ناشي از توكسوپلاسموز در گوسفندان استان خوزستان

‏بزرگ نيا،عباس

۷۱- ۱۳۷۰

‏بررسي رشد تكاملي تغييرات مرفولوژيك تخمدان در گاوهاي بومي خوزستان

‏خشنگ ،شاهرخ

۷۱- ۱۳۷۰

‏بررسي كريپتوسپوريديوز انساني و دامي گاو و گوساله در شهرستان زاهدان

‏سليمي اول بجستاني ،محمدرضا

۷۱-۱۳۷۰

‏بازنگري مجدد پاستوريزاسيون شير در از بين بردن ميكروبهاي پاتوژن

‏آرويش ،غلامحسين

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي سرواپيدميولوژيكي بيماري بروسلوزدرافراددرمعرض خطر پرسنل شاغل درادارات دامپزشكي وكشتارگاههاي استان خوزستان ودانشجويان دانشكده دامپزشكي اهواز-۱۳۷۱

‏طوسي سعيدي ،علي اصغر

۷۱-۱۳۷۰

‏تشخيص و تمايز انگلهاي شيردان و ضايعات حاصل از آنها در شترهاي يك كوهانه استان فارس

‏جعفري ،رمضانعلي

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي اثر سه داروي تايلوزين باتيريل و لينكواسپكتين بر پنوموني آتيپيك گوسفند در سه گله از دامداريهاي اطراف مشهد

‏قدردان مشهدي ،عليرضا

۷۱-۱۳۷۰

‏مطالعه ساختمان ماكروسكوپي ،ميكروسكوپي و هيستوشيميايي غدد بزاقي اصلي شتر

‏شهرياري ،علي

۷۱-۱۳۷۰

‏بازنگري عوامل سقط جنين در گوسفندان و بزان استان خوزستان در سال ۱۳۶۹تا ۷۱

‏محمدناصح ،قرقلو

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي سرولوژيكي توكسوپلاسموز در گوسفندان منطقه اهواز

‏صدربزاز،عليرضا

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي ضايعات هيستوپاتولوژيك رحم گاو نمونه گيري از كشتارگاه اهواز

‏خرهنگ نيا،محمدفرخ

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي فراواني كريپتوسپوريديوز درگاوداريهاي صنعتي اطراف اصفهان و نقش موش در انتقال بيماري اولين گزارش آلودگي به كريپتوسسپوريديوم موريس در ايران

‏كيهاني ،پيمان

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي كريپتوسپوريديوزيز در عشاير كوچ كننده به استان خوزستان

‏-

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي كريپتوسپوريديوزيس تنفسي و گوارشي در طيور صنعتي همدان

‏عظيمي ،محمدرضا

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي ميزان وفور يرسينياانتر و كوليتيكا در افراد مبتلا به اسهال در منطقه اهواز

‏رحماني ،بهزاد

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي ميزان وفور يرسينياانتر و كوليتيكا در دستگاه گوارش نشخواركنندگان اهلي گاو و گوسفند در منطقه اهواز

‏مكتبي ،سياوش

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي وفور توكسوپلاسموز در برخي پرندگان اهلي ناحيه اهواز،به روش هماگلوتيناسيون غير مستقيم

‏عطايي كچويي ،سعيد

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي وفور توكسوپلاسموز در گاوان منطقه اهواز

‏سعادت آملي ،مهران

۷۱-۱۳۷۰

‏بررسي هيستومرفولوژيكي طحال و تيموس خرگوش سفيد آزمايشگاهي در سنين مختلف oryctolagus cuniculus

‏عباسپور،فرامرز

۷۱-۱۳۷۰

‏گزارش مواردي از كمبود مس در گوسفندان عشاير كوچنده به استان خوزستان

‏گودرزي ،حسين

۷۱-۱۳۷۰

‏مطالعه ساختار هيستولوژيكي ديواره و بافت لنفوييدي ايليوم و روده كور خرگوش سفيد معمولي lelapin albinos

‏ذبيحي ،قنبرعلي

۷۲- ۱۳۷۱

‏بررسي ضايعات پاتولوژيك تخمدان در گاوميشهاي كشتارشده در كشتارگاه اهواز

‏دهقاني عشرت آباد،مرتضي

۷۲- ۱۳۷۱

‏بررسي فراواني كريپتوسپوريديوزيز در بره هاي شهرستان اهواز

‏محمدزاده ،عبدالمجيد

۷۲-۱۳۷۱

‏اولتراسونوگرافي تشخيصي دردامپزشكي وبررسي تجربي ارگانهاي محوطه بطني سگ ازطريق اولتراسونوگرافي

‏قربانپورنجف آبادي ،مسعود

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي آسيب شناسي ريه بزدرشهرستان اهواز

‏محمديان ،بابك

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي آسيب شناسي غددفوق كليوي درگاودرشهرستان اهواز

‏خنجبربهادري ،شاهرخ

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي اپيدميولوژيكي علل ضبطلاشه هاي كشتاري گوسفنددركشتارگاه اهواازطي سالهاي ۷۰-۶۱

‏دبيريان ،شهريار

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي باكتريولوژي ريه هاي پاتولژيك بز كشتارگاه اهواز

‏جمشيدي ،رضا

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي باكتريولوژيك مواردپاتولوژيك رحم گاوميش" كشتارگاه اهواز"

‏حقيقت پسندآستانه ،مصطفي

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي حالتهاي پاتولوژيك رحم گاوميش دركشتارگاه اهواز

‏قايم مقامي ،شمس الدين

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي حضورانواع سالمونلادرلاشه هاي مرغ كشتارگاههاشهرستان اهواز

‏سعيدي اصل ،محمدرضا

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي ضايعات پاتولوژيك كليه بز"نمونه گيري ازكشتارگاه اهواز"

‏دليجاني ،عبدالرضا

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي فراواني كريپتوسپوريديوزدراسبهاوانسانهايي كه درمعرض تماس بااسب قراردارند منطقه تركمن صحرا

‏سرداري ،حاجي محمد

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي ميزان منيزيم سرم انسان ودام درشهرستان اهواز،رابطه منيزيم باانفاركتوس ميوكارد

‏كريمي جوني ،ناصر

۷۲-۱۳۷۱

‏تشخيص گونه هاي كنه درگاوهاوتغييرات فصلي آنهادرشهرستان اهواز

‏فرازي ،شهاب الدين

۷۲-۱۳۷۱

‏جداسازي وتشخيص قارچهاي بيماريزاواكتينوميستهاازدستگاه گوارش خفاش وخاك غارهاواطراف آن درشهرستان شوشتر

‏ميرزاده ،خليل

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي ارتباط ميان عفونت هاي رحمي كيست تخمداني

‏ايوبي ،حميدرضا

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي ضايعات پاتولوژيكي بيماري گامبورو در طيور منطقه اهواز

‏درودي ،احسان

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي ضايعات پاتولوژيكي ريه گوسفند در كشتارگاه شهرستان اهواز

‏خاطرمحمدي ،مجتبي

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي پاتولوژيك ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك و باكتريولوژيك ريه گاوميش هاي استان خوزستان كشتارگاه اهواز

‏سياري ،منصور

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي فراواني كريپتوسپوريديوزتنفسي و گوارشي در مرغداريهاي صنعتي اطراف تهران

‏مصوري ،نادر

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي فون حلزونهاي آبهاي شيرين ايران

‏منصوريان ،ا...بداشت

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي اثر فصل گرما در توليد مثل گاو بومي شوشتر

‏طاهري ،عليرضا

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي انواع پاتوژنهاي قابل انتقال از طريق مواد غذايي و مروري بر اپيدميولوژي عفونت ها و مسموميت هاي ناشي از مواد غذايي ارايه شده در كنگره جهاني برلين ۱۹۹۲

‏سپهراصفهاني ،رضا

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي ضايعات پاتولوژيك كليه گاو"كشتارگاه اهواز"

‏احدزورآور،عبداله

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي فراواني كريپتوسپوريديوز در اطفال و گوساله ها در شهرستان اراك

‏مديري ،داوود

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي فراواني كريپتوسپوريديوز در انسان و گاوداريهاي صنعتي تهران

‏فغانزاده لاكه ،غلامحسين

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي ميزان وفوريرسينياانتروكوليتيكا در افراد سالم منطقه اهواز

‏آقايان ،عبدالحميد

۷۲-۱۳۷۱

‏بررسي وجود فراواني كريپتوسپوريديوز در بين انسان و دام در شهرستان خرم آباد مركز استان لرستان

‏ميرزارضايي ،سعيد

۷۲-۱۳۷۱

‏"بررسي هيستومرفولوژيكي رحم گاوميش بومي خوزستان طي مراحل " فوليكور و لونتال

‏سنچولي ،غلامررضا

۷۲-۷۱

‏تغييرات آسيب شناسي پستان گاوميشهاي كشتار شده در كشتارگاه شهرستان اهواز

‏مطهري ،صدرالدين

۷۳-۱۳۷۲

‏بررسي اثرات جانبي دوزهاي درماني نيوستيگمين برروي ريتم والكتروكارديدوگرام والكتروليتهاي سديم ،پتايسيم وكلسيم خون گاو

‏غديري ،عليرضا

۷۳-۱۳۷۲