سه‌شنبه, 10 آذر 1394
  • العربیه


اعضای هیات علمی گروه

گروه علوم درمانگاهی

گروه علوم درمانگاهی در حال حاضر دارای 8 بخش می باشد. این گروه در حال حاضر در رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ و بیماری های طیور در مقطع دكتری تخصصی دانشجو می پذیرد. این گروه بزرگترین گروه دانشكده می باشد.

بخش های مختلف این گروه به ترتیب عبارتند از:

 بخش آبزیان

rpeyghan@yahoo.com

 استاد دكتر رحیم پیغان

mehrmesbah@yahoo.com

 دانشيار دكتر مهرزاد مصباح

malishahi@yahoo.com 

 دانشيار دکتر مجتبی علیشاهی
   استاديار  دكتر تكاور محمديان    
 بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ

mn_2207@yahoo.com

استاد دكتر محمد نوری

kianeg2000@yahoo.com

دانشیار دكتر علیرضا قدردان مشهدی

mhajih@yahoo.com

استاد دكتر محمدرحیم حاجی حاجیكلائی

rasooliaria2000@yahoo.com

دانشيار دكتر آریا رسولی
     

بخش بیماری های داخلی دام های كوچك

rezaavizeh@yahoo.com

استاد

دكتر رضا آویزه

mosallanejad@gmail.com

دانشيار دكتر بهمن مصلی نژاد
 
 

بخش مامایی و بیماری های تولید مثل

goorani_s@cua.ac.ir

استاد دكتر سعد گورانی نژاد

ghmohammadi9@yahoo.com

استادیار

دكتر قدرت اله محمدی 

 fabrtir@yahoo.com

دانشيار دكتر فرید براتي
     

بخش كلینیكال پاتولوژی

gh_khadjeh@yahoo.com

استاد دكتر غلامحسین خواجه

mrjalali13@yahoo.com

استاد دكتر محمد راضی جلالی

mi.jalali@scu.ac.ir  

استادیار  دکتر سیده میثاق جلالی 

 بخش بیماری های طیور

mayahi_m@scu.ac.ir

استاد دكتر منصور میاحی

rajafari2005@yahoo.com

دانشیار دكتر رمضانعلی جعفری
  استاديار  دكتر فروغ طلازاده 
استاديار دكتر زهرا برومند

بخش جراحی

hnaddaf@yahoo.com

دانشیار دكتر هادی نداف

baniadam@scu.ac.ir

دانشيار دكتر علی بنی آدم
  استاديار  دكتر هادي ايماني راستابي 
بخش رادیولوژی

alighadiri@scu.ac.ir

دانشیار دكتر علیرضا غدیری

amoarabi@yahoo.com

استاديار دكتر عبدالواحد معربی
     
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7