ورود به سایت نقشه سایت ارتباط با ما ایمیل دانشگاه تلفن های دانشگاه صفحه اصلی English
         
جمعه, 5 ارديبهشت 1393
اعضاء گروه

گروه علوم درمانگاهی

گروه علوم درمانگاهی در حال حاضر دارای 8 بخش می باشد. این گروه در حال حاضر در رشته بیماری های داخلی دام های بزرگ و بیماری های طیور در مقطع دكتری تخصصی دانشجو می پذیرد. این گروه بزرگترین گروه دانشكده می باشد.

بخش های مختلف این گروه به ترتیب عبارتند از:

 بخش آبزیان

rpeyghan@yahoo.com

 استاد دكتر رحیم پیغان

mehrmesbah@yahoo.com

 دانشيار دكتر مهرزاد مصباح

malishahi@yahoo.com 

 دانشيار دکتر مجتبی علیشاهی
   استاديار  دكتر تكاور محمديان    
 بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ

mn_2207@yahoo.com

استاد دكتر محمد نوری

kianeg2000@yahoo.com

دانشیار دكتر علیرضا قدردان مشهدی

mhajih@yahoo.com

استاد دكتر محمدرحیم حاجی حاجیكلائی

rasooliaria2000@yahoo.com

دانشيار دكتر آریا رسولی
     

بخش بیماری های داخلی دام های كوچك

rezaavizeh@yahoo.com

استاد

دكتر رضا آویزه

mosallanejad@gmail.com

دانشيار دكتر بهمن مصلی نژاد
 
 

بخش مامایی و بیماری های تولید مثل

goorani_s@cua.ac.ir

استاد دكتر سعد گورانی نژاد

ghmohammadi9@yahoo.com

استادیار

دكتر قدرت اله محمدی 

 fabrtir@yahoo.com

دانشيار دكتر فرید براتي
     

بخش كلینیكال پاتولوژی

ghkhadjeh@yahoo.com

استاد دكتر غلامحسین خواجه

mrjalali13@yahoo.com

استاد دكتر محمد راضی جلالی

mi.jalali@scu.ac.ir  

استادیار  دکتر سیده میثاق جلالی 

 بخش بیماری های طیور

mayahi_m@scu.ac.ir

استاد دكتر منصور میاحی

rajafari2005@yahoo.com

دانشیار دكتر رمضانعلی جعفری
  استاديار  دكتر فروغ طلازاده 
استاديار دكتر زهرا برومند

بخش جراحی

hnaddaf@yahoo.com

دانشیار دكتر هادی نداف

baniadam@scu.ac.ir

دانشيار دكتر علی بنی آدم
  استاديار  دكتر هادي ايماني راستابي 
بخش رادیولوژی

alighadiri@scu.ac.ir

دانشیار دكتر علیرضا غدیری

amoarabi@yahoo.com

استاديار دكتر عبدالواحد معربی
     کارمندان

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 تلفن

 پست الکترونیک

عکس  

خدیجه خاتین زاده منشی گروه 4041 kh.khatinzadeh@yahoo.com
مراد مرادی بایگان 4041
فاطمه امیدی کارشناس آز کلینیکال 4046
حسین لویمی تکنسین بخش رادیولوژی 4048
شاهین وحدتی فر تکنسین بخش مامایی 4049
رشید جهانگیر بابادی تکنسین بخش داخلی دام بزرگ 4050
امیر امیری تکنسین بخش داخلی دام کوچک 4051 amir_amiri@ymail.com
علیرضا کاظمی ممبینی تکنسین بخش طیور 4053 vet.news@scu.ac.ir 
مصطفی سبزواری زاده کارشناس بخش آبزیان 4054
محمدرضا نوری زاده تکنسین بخش آبزیان 4054
فرشید تونی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211