چهارشنبه, 3 شهريور 1395
  • العربیه


اعضای هیات علمی گروه


اعضای هیات علمی بخش آبزیان 

 


  رحیم پیغان


مهرزاد مصباح

مجتبی علیشاهی


تكاور محمديان 

 

اعضای هیات علمی بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ

  

 محمد نوری


علیرضا قدردان مشهدی

محمدرحیم حاجی حاجیكلائی


آریا رسولی

       
 

     

 

اعضای هیات علمی بخش بیماری های داخلی دام های کوچک

  

 


رضا آویزه


بهمن مصلی نژاد

 

 

اعضای هیات علمی بخش مامایی و بیماری های تولید مثل

  

 


سعد گورانی نژاد


قدرت اله محمدی

فرید براتي

 

اعضای هیات علمی بخش كلینیكال پاتولوژی


image3393-khadjeh.jpg


  


غلامحسین خواجه


محمد راضی جلالی

سیده میثاق جلالی

 

اعضای هیات علمی بخش بیماری های طیور

 image3393-jafari.jpg 

 منصور میاحی


رمضانعلی جعفری

فروغ طلازاده


زهرا برومند

 

اعضای هیات علمی بخش جراحی
 

 


هادی نداف


علی بنی آدم

هادي ايماني راستابي

 

اعضای هیات علمی بخش  رادیولوژی


  


 moarrabi-96-new.jpg 


علیرضا غدیری


عبدالواحد معربیدانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8