دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397

اعضای هیات علمی گروه


اعضای هیات علمی بخش آبزیان 

 


  دکتر رحیم پیغان


دکتر مهرزاد مصباح

دکتر مجتبی علیشاهی


دکتر تكاور محمديان 

 

اعضای هیات علمی بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ

  

 دکتر محمد نوری


دکتر علیرضا قدردان مشهدی

دکتر محمدرحیم حاجی حاجیكلائی


دکتر آریا رسولی

       
 

     

 

اعضای هیات علمی بخش بیماری های داخلی دام های کوچک

  

 


دکتر رضا آویزه


دکتر بهمن مصلی نژاد

 

 

اعضای هیات علمی بخش مامایی و بیماری های تولید مثل

  

 


دکتر سعد گورانی نژاد


دکتر قدرت اله محمدی

دکتر فرید براتي

 

اعضای هیات علمی بخش كلینیكال پاتولوژی


image3393-khadjeh.jpg


  


دکتر غلامحسین خواجه


دکتر محمد راضی جلالی

دکتر سیده میثاق جلالی

 

اعضای هیات علمی بخش بیماری های طیور

 image3393-jafari.jpg 

 دکتر منصور میاحی


دکتر رمضانعلی جعفری

دکتر فروغ طلازاده


دکتر زهرا برومند

 

اعضای هیات علمی بخش جراحی
 

 


دکتر هادی نداف


دکتر علی بنی آدم

دکتر هادي ايماني راستابي

 

اعضای هیات علمی بخش  رادیولوژی


  


 moarrabi-96-new.jpg 


دکتر علیرضا غدیری


دکتر عبدالواحد معربیدانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8