شنبه, 30 دی 1396
رو عنوان : الحاقیه قرارداد اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت)
عنوان : الحاقیه قرارداد اعتبار ویژه پژوهشی(گرنت)
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۱۲:۵۶:۵۲


الحاقیه : در 5 نسخه چاپ و امضا شود.

صورت وضعیت: در 4 نسخه تکمیل چاپ و امضا شود. (رقم بالا : کل قرارداد  و

رقم پایین : نصف قرارداد - هزینه تایپ و صحافی)

هزینه کرد نهایی (در این مرحله نیاز نیست)

هزینه کرد دانشجویی: در 2 نسخه تکمیل، چاپ و  امضا شود.


بازگشت      فايل الحاقي              
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8