سرآمدان آموزشی سال تحصیلی 1398-1399

سرآمدان آموزشی سال تحصیلی 1398-1399


سرآمدان آموزشی سال تحصیلی 1398-1399

 

با حضور آقای دکتر خواجه ریاست محترم دانشگاه شهید چمران اهواز، سرآمدان آموزشی سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ این دانشگاه تجلیل شدند.

در این آیین که روز چهارشنبه ۹ مهرماه در سالن اجتماعات حوزه ریاست برگزارگردید، آقای دکتر محمدحسین راضی جلالی عضو محترم هیأت علمی گروه پاتوبیولوژی و آقای دکتر علی فضل آرا عضو محترم هیأت علمی گروه بهداشت مواد غذایی به عنوان استادان سرآمد آموزشی انتخاب شدند. 

ضمن عرض تبریک برای این عزیزان آرزوی سلامتی و پیشرفت روزافزون می نماییم.