اعزام تیم دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز به مناطق سیل زده خوزستان

اعزام تیم دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز به مناطق سیل زده خوزستان