اطلاعیه: (فعالیت کتابخانه مرکزی و مرکزی اسناد در ایام نوروز)

اطلاعیه: (فعالیت کتابخانه مرکزی و مرکزی اسناد در ایام نوروز)

به اطلاع دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه می رساند:
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در ایام نوروز از تاریخ 05/01/97 الی 11/01/97 از ساعت 8 صبح الی 17:30 فعال می باشد. خواهشمند است جهت استفاده برنامه‌ریزی لازم را اعمال نمایید.
   
                                                                                                                                                                                                           مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد