اطلاعیه ثبت نام در طرح غدیر ویژه اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی