اطلاعیه ترم تابستان 99

اطلاعیه ترم تابستان 99


اطلاعیه ترم تابستان 99

 

به اطلاع دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه ای دامپزشکی میرساند این دانشگاه، مجری بازۀ تابستانی سال 1399 بوده و در نظر دارد 8 درس را برای دانشجویان به صورت مجازی و براساس بندهای این اطلاعیه برگزار نماید.

 

دانلود اطلاعیه