اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزشی به صورت مجازی از روز شنبه ۲۴ آبان ماه

اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزشی به صورت مجازی از روز شنبه ۲۴ آبان ماه


اطلاعیه برگزاری کلاسهای آموزشی به صورت مجازی از روز شنبه ۲۴ آبان ماه

 
 
از شنبه  ۲۴  آبان ماه  کلاسهای کلیه مقاطع تحصیلی دانشجویان نو ورود ( دکترای عمومی، ارشد و دکترا تخصصی) به صورت مجازی برگزار می شود.