گروه پاتوبیولوژی

تاریخچه گروه

تاریخچه گروه پاتوبیولوژی

گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی یکی از گروه ­های با سابقه طولانی در این دانشکده است و در واقع این گروه همانند پلی است برای دانشجویان دامپزشکی میان علوم پایه و علوم درمانگاهی.در حال حاضر این گروه از 3 بخش تشکیل شده است:

الف. بخش میکروبیولوژی

بخش میکروبیولوژی هم اکنون با 5 عضو ثابت هیأت علمی مشتمل بر 2 استاد و 3 استادیار و یک تکنیسین و یک کارشناس به کار خود ادامه می دهد. این بخش به نوبه خود به قسمت ­های دیگری از قبیل باکتری­ شناسی، ویروس­ شناسی، ایمنی­ شناسی و قارچ­ شناسی تقسیم می­گردد.

در حال حاضر بخش میکروبیولوژی در مقاطع دکترای عمومی دامپزشکی، دکترای تخصصی میکروب­ شناسی و دوره Ph.D باکتری­ شناسی دانشجویان فعالی دارد. از مشخصه ­های این بخش ارتباط قابل توجه آن با امور آموزشی و پژوهشی سایر بخش­ها و گروه ­های دانشکده و حتی دانشگاه و نیز سرویس ­دهی در تشخیص نمونه­ های ارسالی می ­باشد.
ب- بخش انگل ­شناسی

بخش انگل­ شناسی نیز دارای 5 عضو هیأت علمی، مشتمل بر 2 دانشیار و 3 استادیار و یک نفر کارشناس­ارشد است . بخش انگل شناسی شامل قسمت های هلمینتولوژی، تک ­یاخته ­شناسی و بندپاشناسی است و دانشجویان در 4 مقطع تحصیلی در این بخش در حال فعالیت آموزشی و پژوهشی هستند.

این مقاطع عبارتند از: دکترای عمومی دامپزشکی، دکترای تخصصی انگل ­شناسی، دکترای Ph.D انگل­شناسی و کارشناسی­ ارشد انگل­ شناسی. این بخش نیز در زمینه ­های تحقیقاتی بسیار فعال بوده و ارتباط قابل توجهی از این لحاظ با سایر بخش­ها و گروه­ ها دارد.

این بخش نیز در زمینه­ های آموزشی با سایر گروه ­ها ارتباط قابل توجهی دارد.

بخش انگل ­شناسی در زمینه تشخیص نمونه ­های ارسالی از سایر بخش ­ها و به خصوص بیمارستان دامپزشکی و نیز نمونه ­های ارسالی از مراکز متفاوت استان از قبیل اداره ­های دامپزشکی، اداره کل منابع طبیعی و محیط­ زیست مشارکت فعال دارد.

ج. بخش آسیب­ شناسی

با 3 عضو هیأت علمی شامل 3 دانشیار، یک تکنیسین و یک کارشناس مشغول به کار می­باشد. این بخش نیز به قسمت ­های آسیب ­شناسی و کالبدگشایی تقسیم می­ گردد. دانشجویان بخش آسیب­ شناسی در دوره ­های دکترای عمومی دامپزشکی و دکترایPh.D آسیب ­شناسی (روزانه و پردیس) فعالیت آموزشی و پژوهشی دارند. یکی از مشخصه ­های بارز بخش آسیب ­شناسی ارتباط تنگاتنگ آن با بیمارستان دانشکده بخصوص در قسمت کالبدگشایی می­ باشد. از دیگر مشخصه ­های این بخش مشارکت و همکاری فعال در امور آموزشی و پژوهشی سایر بخش­ ها و گروه ­ها است.