تاریخچه گروه

گروه علوم پایه

 

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی اولین و با سابقه ترین گروه آموزشی دانشکده  دامپزشکی است. این گروه از سال ۱۳۵۶ یعنی ۳ سال پس از راه اندازی رشته دامپزشکی و همزمان با استقلال دانشکده دامپزشکی از  دانشکده کشاورزی به صورت یک گروه مستقل آغاز به کار کرد. افرادی که از ابتدای تشکیل گروه تاکنون مدیریت آن را به عهده داشتند آقایان دکتر رضایی، رشیدی، پاپهن، عرفانی مجد، جلودار، رنجبر، فاطمی، خاکساری و شهریاری بوده اند.

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی اولین و با سابقه ترین گروه آموزشی دانشکده  دامپزشکی است. این گروه از سال ۱۳۵۶ یعنی ۳ سال پس از راه اندازی رشته دامپزشکی و همزمان با استقلال دانشکده دامپزشکی از  دانشکده کشاورزی به صورت یک گروه مستقل آغاز به کار کرد. افرادی که از ابتدای تشکیل گروه تاکنون مدیریت آن را به عهده داشتند آقایان دکتر رضایی، رشیدی، پاپهن، عرفانی مجد، جلودار، رنجبر، فاطمی، خاکساری و شهریاری بوده اند.

در حال حاضر این گروه از ۵ بخش تشکیل شده است:

۱- بخش آناتومی و جنین شناسی

۲-بخش بافت شناسی

۳- بخش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

۴- بخش فیزیولوژی

۵- بخش فارماکولوژی