معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 
دکتر محمد حسین راضی جلالی
دکترای تخصصی انگل شناسی
مرتبه علمی : دانشیار
سال تولد : 1353
متولد :  اهواز
پست الکترونیکی: