مدیریت بیمارستان دامپزشکی

 

                   

نام‌ و نام‌خانوادگی : علی عباس نیکوند

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی انگل شناسی

مرتبه علمی : استادیار

سال تولد : 4041

محل تولد : ایلام، ایوان

پست الکترونیکی : nikvand@yahoo.com

تلفن داخلی : 

تلفن مستقیم : ۳۳۷۳۰۱۷۸-۳۳۷۳۰۱۸۰-۰۶۱

فکس : ۳۳۳۶۰۸۰۷

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی  (RMS)