مجموعه منابع کتابخانه

   

در حال حاضر کتابخانه دارای 3599 جلد و 9493 نسخه کتاب فارسی و 3466  جلد و 5180 نسخه کتاب لاتین و 227 مجله فارسی که 18 عنوان آن جاری و 310 عنوان مجله لاتین که البته به  شکل ارشیو هستندو این تعداد نیز به 98 عنوان به دلیل مشکلات ارزی سالهای قبل تقلیل یافت  و از سال 2000به علت اینکه کتابخانه مرکزی بانکهای اطلاعاتی را خریداری میکند منابع چاپی مجلات دیگر خریداری نمی شوند و از بانکها و پایگا ههای اطلاعاتی استفاده می شود  .همچنین کتابخانه دارای 1352 عنوان پایان نامه و  500عنوان گزارشات و طرحهای تحقیقاتی است .

بخش مرجع شامل واژه نامه ها ی تخصصی و عمومی ، اطلس ها ، دستنامه ها ، و دایره المعارفهای تخصصی است که همه از طریق کامپیوتر قابل بازیابی می باشند .

 آمار منابع موجود در کتابخانه دامپزشکی:

ردیف

نوع مدرک

عنوان

1

کتب فارسی

9493

2

کتاب لاتین

5180

3

نشریات ادواری فارسی

227

4

نشریات ادواری لاتین

310

5

پایان نامه

1352

6

گزارشات

500

7

CD  (لوح فشرده کتاب )

84