خدمات و سرویس

بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران در سال 1374آغاز به کار نمود.

ریاست بیمارستان در حال حاضر آقای دکتر عبدالواحد معربی هستند. 
این بیمارستان از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی15:30 دقیقه بعدازظهر آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشند.